มีค่าใช้จ่าย

มาสร้างเครื่องขยายเสียงกัน (DIY your audio amplifier)

อบรมวันที่ 12 กันยายน 2559
จำนวนคนดู 351 ครั้ง
มาสร้างเครื่องขยายเสียงกัน (DIY your audio amplifier)

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "มาสร้างเครื่องขยายเสียงกัน (DIY your audio amplifier)" วันที่ 12 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

หัวข้ออบรม -  เรียนรู้พื้นฐานการทำงานของวงจรขยายเสียง
 -  สร้างเครื่องขยายเสียงด้วยตัวเอง
 -  ทดสอบเครื่องขยายเสียงที่สร้างขึ้น
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมอิเล็ค, อิเล็คทรอนิกส์, เครื่องขยายเสียง, การสอน, พนักงานโรงงาน, ,ผู้สนใจทั่วไป

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจองค์กร
เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ OTOPและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)” วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอี...
นำเสนอรูปแบบ Freelance และการสร้างรายได้ในโลกยุคดิจิตอลทั้งใน และต่างประเทศ โดยที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่า โลกผุดธุรกิจเพื่อให้ Freelance ทำได้เยอะแยะมากมาย โดยคอร์สนี้จะจุดประกาย Ide...
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้...???
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื่องต้น (MITSUBISHI PLC)" รุ่นที่ 15
รู้ที่จะสร้าง Process Mapping และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน
ในยุคที่การแข่งขันดุเดือดอย่างทุกวันนี้ แค่การตลาดและคุณภาพสินค้าอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างยอดขายเสียแล้ว