มีค่าใช้จ่าย

การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม

อบรมวันที่ 07 ตุลาคม 2559
จำนวนคนดู 536 ครั้ง
การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม" รุ่น 2  วันที่ 7 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้ออบรม 1.  ความสำคัญของต้นทุน
 2.  วิธีการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3.  ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 4.  วิธีขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น

จุดประสงค์
1.  เพื่อสามารถลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในธุรกิจหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.  เพื่อให้เกิดแนวทางในการขจัดความสูญเปล่าในการทำงานและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 3.  เพื่อควบคุมต้นทุนและไม่ให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็นเพิ่ม
 4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด
คำค้นประกาศนี้ Tags: การลดต้นทุน, อบรมการจัดการ, อบรมการลดต้นทุน, การขจัดความสูญเปล่า, องค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology)” รุ่นที่ 16
” เพราะหากรู้ให้มากแล้ว เรื่องอื่นๆ ก็ดูเหมือนจะง่ายเสียเหลือเกิน เช่น เมื่อรู้ว่าลูกน้องของตนเก่งในเรื่องใด ก็ย่อมที่จะสามารถมอบหมายภารกิจสำคัญได้อย่างง่ายดาย ต่อมาก็สามารถจูงใ...
Mindset หมายถึง ทัศนคติ วิธีคิด และความเชื่อของคนแต่ละคนที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม , การสื่อสาร และการตัดสินใจของคนผู้นั้น Mindset ของแต่ละคนต่างกัน การที่ต้องทำงานร่วมกันและใช้ช...
วิธีการทำรายงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน
พร้่อมไหม..ที่จะปฏิวัติแนวคิด สร้างพื้นที่สีขาวคืนกลับสู่สังคม รู้จักกับ 3 โครงการใหม่ แห่งการขับเคลื่อน คนรุ่นใหม่
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งเครื่อง Internet Router โดยใช้ Linux” รุ่นที่ 2
เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สนับสนุน นักศึกษาใหม่ ผู้ว่างงานและพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพ ให้สร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง
เรียน และฝึกงานจริงที่โรงแรมระดับมาตรฐาน สอนตั้งแต่เริ่มต้น ถึงขั้นสูง