สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนาฟรี “การออกแบบร้านค้าให้มีเอกลักษณ์ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ”

อบรมวันที่ 30 สิงหาคม 2559
จำนวนคนดู 668 ครั้ง
สัมมนาฟรี “การออกแบบร้านค้าให้มีเอกลักษณ์ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ”

รายละเอียดงาน : นำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ

รูปแบบเอกลักษณ์การดำเนินการร้านค้าของการเคหะแห่งชาติ

ระเบียบการบริหารจัดการร้านค้า และการจัดประโยชน์พื้นที่ชุมชนที่เหมาะสมของการเคหะแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนารูปแบบส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่ และร้านค้าชุมชน ของการเคหะแห่งชาติ

 

วิทยากร

  • ผศ. ดร. นิติ  รัตนปรีชาเวช

        หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม

  • รศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล

         ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์

  • ศ. ระพีพรรณ คำหอม

        ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาและการจัดการชุมชน

 

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 

ณ ห้องประชุม แกรนด์ ลอร์ด ชั้น 3  โรงแรม แกรนด์ ลอร์ด บูติค โฮเทล

เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 น. เริ่มงาน เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

 

URLใบสมัคร : https://drive.google.com/open?id=0B1u44PxG6gOBNjRKaGlJa3ZzeHM

 

ด่วน! รับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียด สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 094-441-7337 โทรสาร 02-5309782 E-mail : seminar.tu@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเคหะแห่งชาติ, สัมมนาฟรี, การบริหารจัดการร้านค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การจัดหาสินค้าหรือวัสดุแบบสะเปะสะปะ สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว เป็นสาเหตุให้ต้นทุนด้านการ ปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัว
จําเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กําลังใจซึ่งกันและกัน เลิกเกี่ยงงาน เลิกกล่าวโ...
สไลด์สวยด้วยพาวเวอร์พอยต์ แค่ไม่กี่คลิก ผลงานก็สุดว้าว! (จัดแค่ปีละครั้ง พลาดแล้วพลาดเลยครับ)
lean system ได้รับการพัฒนานำไปใช้จริงโดย บริษัท โต้โยต้า มอเตอร์ ด้วยลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทีท่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และมีธุรกิจแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Certified Ethical Hacker (CEHv8)" วันที่ 16-20 มิถุนายน 2558
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดทางการตลาดดิจิตอล ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนหรือองค์กรที่ทำงานอยู่
ในการปัฏิบัติงานการจัดทำฟอร์มเอกสารถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน แต่ยังช่วยให้เราทราบปัญหาของงานที่ทำ และยังเป็นการเก็บสถิติตัวเ...
วิทยากรจะนำเสนอแนวคิด หลักการ บนพื้นฐานของงานวิจัย และข้อมูลสนับสนุน รวมทั้งกรณีศึกษาของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได...
ITALIAN WINE & FOOD PAIRING Saturday 30 March, 2019 9.00 – 16.00 Contents - Main Grapes Variety White & Red - Grapes Variety Profile - Main Major Regions of Wines - Food & Wine...