สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนา People Management Excellence (PMEX)

อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1061 ครั้ง
สัมมนา People Management Excellence (PMEX)

สัมมนา People Management Excellence (PMEX)


      ภายในงานท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ วิธีการที่จะบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรของท่านให้อยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน และมีความภักดีต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารบุคลากร Generation Y ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น Job Hoppers ตัวยง มาแลกเปลี่ยนความรู้และแชร์ประสบการณ์กับ HR Director ซึ่งเป็นลูกค้า VIP ของเรา อาทิ Microsoft/ SCG-DOW Group of Companies/ และอีกมากมาย


 

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น.

 

ขอเชิญ HR Director/Manager และ บุคลากรเกี่ยวกับ People Management


วิทยากร โดยmr. Eric Kung , ms.siriporn Phuangmarayay, ms. Patin Suttichuarchart

 

สถานที่ ณ โรงแรม Eastin Grand (BTS Surasak)

 

ค่าใช้จ่าย

คำค้นประกาศนี้ Tags: ms. Patin Suttichuarchart, ms.siriporn Phuangmarayay, mr. Eric Kung, อบรม People Management Excellence (PMEX)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างทีมให้สร้างผลงาน ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องทีม การพัฒนาทีม
ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001  ในการบริหารกำลังคนนั้น...
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าใ...
จับมือผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จทางการค้าในดูไบ
หลักการและเหตุผล การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่...
Creative Branding to AEC กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เชิงสร้างสรรค์สู่ AEC วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ...
ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า และร้านอาหารเข้าร่วมสัมมนาฟรี “มิติใหม่แห่งการสร้าง Customer Loyalty”
หลักสูตร Marketing@Work ได้รวบรวมทักษะในด้านต่างๆที่นักการตลาดมืออาชีพ ควรต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการวางแผนการตลาด ทักษะการลงมือปฏิบัติงานการตลาด และการประยุกต์ใช้หลักการตลาดกั...
Dusit Thani College พร้อมมอบรากฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะครบเครื่อง ทั้งคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ และเจราจาสื่อสาร ก...