มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า

อบรมวันที่ 20 มิถุนายน 2562
จำนวนคนดู 412 ครั้ง
การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า

ในปัจจุบัน ภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจมีค่อนข้างสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาการบริการ รวมถึงการปรับระบบงานต่างๆ จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ สร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าใช้สินค้าและบริการของเรา  ดังนั้น องค์กรจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายใน หรือภายนอกองค์กร อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความต้องการลูกค้า พร้อมกับนำมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและกำหนดแนวทางในการสร้างความประทับใจในสินค้าและบริการตรงตามความคาดหวัง

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=22439

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459

คำค้นประกาศนี้ Tags: satisfaction, survey, สำรวจ, ความพอใจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การบริหารทีมงานขาย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการการบริหารที่หัวหน้าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการนำไปใช้ให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) ให้ประสบความสำเร็จ และการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ เป็นเจ้าของหรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจขายของออนไลน์ เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ได้โดยการเข้าร่วมอบรมการขายสินค้าออนไลน์ และการตลาดออนไลน์กับทาง TakraOnline
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่...
การขายที่ยุคใหม่ต้องการคือ การขายจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นการจะเป็นนักขายที่มีความเชี่ยวชาญจะต้องเรียนรู้แนวทางการขายทั้ง B2B และ B2C
กิจกรรมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดที่ไม่มีองค์กรไหนจะหลีกเลี่ยงไม่ทำได้แล้วในยุคปัจจุบัน แต่ในแนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ การตลาดได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องมีการวัดผลที่แม่...
เข้าใจเทคโนโลยีไม่ยาก แบบนักธุรกิจทุกคนเข้าใจได้ ใช้งานได้จริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการตลาดที่ทำให้บริษัทก้าวหน้าอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน แ...
การบริการที่เป็นเลิศนั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของการจัดการงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงปรัชญางานบริการ OMOTENASHI ของญี่ปุ่น ซึ่งท่านสาม...