มีค่าใช้จ่าย

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP

อบรมวันที่ 15 มีนาคม 2562
จำนวนคนดู 515 ครั้ง
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP

1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP

  2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP

  3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4740 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: IDP

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สัมมนาดีดีที่ไม่เก็บความสำเร็จไว้คนเดียว ทำให้เราเห็นโอกาสใหม่ๆและได้เรียนรู้เทคนิคมากมายที่ทำให้เราเติบโตอย่างก้าวกระโดดทางภาพลักษณ์และยอดขาย
โครงการ Mini MBA in Hospitality Management เป็นหลักสูตรบริหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยนำศาสตร์ความรู้ทางด้านการบริหารโรงแรมสมัยใหม่ผสมผสานแบบองค์รวมเข้ากับศาสตร์ที่สำคัญในการบริหาร...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร โครงการอบรม AutoCAD รุ่นที่ 0007 วันที่ 27-30 เมษายน 2559
เตรียมคนให้พร้อมไปกับกลยุทธ์ขององค์กร มีทั้งการวางแผนในเชิงการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในองค์กร และการแก้ไข
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "IPV6 (ไอพีรุ่นที่ 6) บน Cisco Router เบื้องต้น"
ปัจจุบันการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและการนำเข้าของน้ำมันดิบจากต่าง...
เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "AutoCAD " รุ่น 12 วันที่ 27-29 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร