มีค่าใช้จ่าย

บริษัทกงสี Holding Company การจัดการภาษีที่ดินและการส่งต่อธุรกิจ

อบรมวันที่ 03 ธันวาคม 2559
จำนวนคนดู 803 ครั้ง
บริษัทกงสี Holding Company การจัดการภาษีที่ดินและการส่งต่อธุรกิจ

 

บริษัทกงสี Holding Company การจัดการภาษีที่ดินและการส่งต่อธุรกิจ 

 

เพื่อ Update การเปลี่ยนแปลงภาษี เกี่ยวกับ ภาษีที่ดิน การส่งต่อธุรกิจ


3 ธันวาคม 2559


บริษัทกงสี Holding Company การจัดการภาษีที่ดินและการส่งต่อธุรกิจ 


อาจารย์ ปภาสร แก้วกอบสิน นักเขียน Best Seller ผู้เชี่ยวชาญด้สนกฎหมายธุรกิจ มรดก และภาษีอากร 


เจ้าของธุรกิจและบุคคลที่สนใจ


โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์ (ข้าง Asiatique เอเซียทีค) 


ราคา 3,000 บาท

5,000 บาท + อาหารกลางวัน + เบรค(โรงแรมจัดเตรียม)

พิเศษ!! เห็นโฆษณานี้จากสัมมนาดีดี ราคาพิเศษ 3,000 บาท/ท่าน

(รับจำนวนจำกัด)


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไอดอล แพลนเนอร์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:สุปาณี เกษมสัมพันธ์

อีเมล์: piak_kahotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0818675325 

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษี, ภาษีมรดก, การส่งต่อธุรกิจ, Holding Company, Update ภาษี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

โครงการสัมมนา เพื่อเฟ้นหาผู้แนะนำการลงทุนและนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เข้าสังกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดหลักสูตร สร้างความพร้อม ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0 จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต ผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อจำกัด ซอฟต์แวร์บ...
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำ...
เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น เครื่องมือต่างๆ ในการคำนวณต้นทุนการผลิต ออกแบบแผ่นงาน และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด สร้างสูตรคำนวณ สรุปผล จัดทำรายงานต้นทุนการผลิตรายผลิ...
สัมมนา Pre-IA (Internal Auditor) เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (หลักสูตรใหม่ 2561)
CMSK Academy ได้รับอนุญาตจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ให้เป็นสถาบันอบรมตามโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner: CFP) ซึ่งเมื่อผู้อบรมผ่านการอบ...
Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form กับการประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านบัญชี
ขจัดความสับสนในการตีความ สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
e-Payment System เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน (รุ่นที่ 28)