มีค่าใช้จ่าย

คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)

อบรมวันที่ 09 ธันวาคม 2559
จำนวนคนดู 392 ครั้ง
คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)

 

คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)


การแก้ปัญหาให้ตรงจุด ต้องเริ่มจากมุมมองที่มีต่อปัญหาอย่างถูกต้อง

 

แนวคิด Systems Thinking จะช่วยทำให้ท่านมองเห็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 
9 ธันวาคม 2559


1. ปัญหา คือ อะไร ?

 

  • นิยามของคำว่า "ปัญหา"
  • การระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจน
  • ประเภทของปัญหา

2. พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

 

  • Reinforcing Loop
  • Balancing Loop
  • Delay 

 

 

3. การแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design)

 

  • แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบระบบ

4. การแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)

 

 

  • แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ระบบอาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร


House of Commons - Cafe&Space ถ.เจริญนคร ระหว่างซอย 20 กับ 22 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี 700 เมตร 


ราคา 1999 บาท


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:A@LERT Learning and Consultant

ชื่อผู้ติดต่อ:บุญเลิศ คณาธนสาร

อีเมล์: boonlert.alertgmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0867771833

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ปัญหา, การแก้ปัญหาและตัดสินใจ, Problem Solving, Systems Thinking, คิดเชิงระบบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพราะงานบุคคล เป็นงานที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูป ไม่มีสูตรตายตัว ไม่มีวิธีการที่แน่นอน เป็นงานที่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครอง เป็นงานที่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของคนจำนวนมาก หากบร...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
วิธีการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดรายได้ เพิ่มยอดขาย เพิ่มผู้ติดตาม เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป...
Leader และ Trainer จำเป็นต้องมีทักษะต่างๆในการสอนงาน และบริหารคน
รียนรู้วิธีวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่ ไปสู่กระบวนการสร้างเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถใช้เคร...
ใกล้ชิดเจ้าของธุรกิจกว่าพันล้าน คุณแม่สาย ประภาสะวัต ผู้เป็นเจ้าของศูนย์แก๊สติดรถยนต์ Versus ร่วมฟังเคล็ด(ไม่)ลับการบริหารธุรกิจให้สำเร็จ และเปิดโอกาสให้ได้เยี่ยมชมบริษัท
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคต การแข่งขันทางการตลาด และช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในอนาคต
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการผลิตแก่หัวหน้างาน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำหลักการที่ได้อบรมไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไข กระบวนการผลิต...