มีค่าใช้จ่าย

ระบบลีนเพื่ออุตสาหกรรมโลหการ (Lean Production of Metalworking Industry)

อบรมวันที่ 02 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 300 ครั้ง
ระบบลีนเพื่ออุตสาหกรรมโลหการ (Lean Production of Metalworking Industry)

"Lean" อีกหนึ่งคำที่คุ้นหูกันดีสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต แต่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ลึกถึง ความหมายที่แท้จริงและยิ่งมีจำนวนน้อยลงอีก หากถามหาคนที่สามารถ ทำงานแบบ Lean” ได้สำเร็จ

ลดค่าใช้จ่าย
$$
เพิ่มรายได้$$
ลดระยะเวลาการผลิต
เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียง ประโยชน์ หลักๆที่เด่นชัดจากการปรับการทำงานเป็น แบบ Lean และนี่จึงเป็นที่มาของการฝึกอบรมในหัวข้อ ระบบลีนเพื่ออุตสาหกรรมโลหการ (Lean Production of Metalworking Industry)”

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับอะไร?
1.
สูตรสำเร็จจากผู้เชี่ยวชาญการสร้างโรงงานและการทำงานแบบ Lean อันดับต้นๆของไทย
2.
ตัวอย่าง กรณีศึกษาที่ดี และ ไม่ดี ให้ฟังและวิเคราะห์จนจุใจ
3.
การเรียนรู้แบบฝึกลงมือทำ ทั้งแบบเดี่ยวและทำงานแบบกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
4.
คุยตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญ


APM Conference by Asia Pacific METALWORKING magazine

ดำเนินการจัดโดย:นิตยสาร Asia Pacific METALWORKING

วันเวลาจัดงาน:
วันพฤหัสที่ 2 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-16.30 น.

สถานที่จัดงาน:
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

หัวข้อ:
ระบบลีนเพื่ออุตสาหกรรมโลหการ (Lean Production of Metalworking Industry)

วิทยากร:
อาจารย์สุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์,
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Lean และ Industrial Engineering Techniques

ดาวน์โหลดโบรชัว: http://goo.gl/dSa0Nc

ลงทะเบียนได้ที: http://goo.gl/EmAkjq

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณ จรินทิพย์ 083-096-5623/ 081-668-5448
อีเมล์ jarinthip@ttim.co.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: Lean Production, Metalworking, Cost Reduction, Automotive, Electronics, ระบบการผลิตแบบลีน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Creative Branding to AEC กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เชิงสร้างสรรค์สู่ AEC วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ...
เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้าและต้องเห็นถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอกและภายใ...
ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร และการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิค และกล...
หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เป็นภาระงานที่สำคัญ ที่ต้องมีความพร้อมของทักษะ ทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคน อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ เพื่อที่สามารถบริหารจัดการงานและดู...
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทย เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของการเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 รับฟังหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทั่วโลก และส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรของธุรกิจ
2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหา...
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ความเสี่ยง กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ และเชื่อมโยงเป้าหมายการเงิน ลูกค้า การทำงาน คน ระบบงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING