มีค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่ง 087 0718100 ด่วน!! กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้แล้วมีผล 5 พฤษภาคมนี้แน่นอน ฝ่ายบุคคลและนายจ้างต้องเตรียมการอย่างไร มีคำตอบแล้วในหลักสูตรนี้

อบรมวันที่ 10 มิถุนายน 2562
จำนวนคนดู 996 ครั้ง
สำรองที่นั่ง 087 0718100 ด่วน!! กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้แล้วมีผล 5 พฤษภาคมนี้แน่นอน ฝ่ายบุคคลและนายจ้างต้องเตรียมการอย่างไร มีคำตอบแล้วในหลักสูตรนี้

????????ด่วน กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ประกาศเริ่มประกาศใช้จริง 5 พฤษภาคมนี้แล้ว เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างหลายประการ

-----------------------------------------------------------------------
ภาคปฏิบัติฝ่ายบุคคลและนายจ้างต้องเตรียมรับมืออย่างไร ????????????
--------------------------------------------------------------------

 

ท่านทราบหรือไม่ว่า⁉️⁉️
✅ค่าตอบแทนคืออะไร ⁉️ ทำไม่ต้องกำหนดเพิ่ม⁉️
✅การย้ายสาขา ลูกจ้างมีสิทธิไม่ไปก็ได้จริงหรือไม่⁉️
✅พ่อยกบริษัทให้ลูกบริหารต่อ ต้องให้ลูกจ้างยินยอมจริงหรือ ⁉️
✅การลาไปกิจธุระส่วนตัว ได้ประโยชน์ส่วนตัว ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง⁉️ 
✅การลาไปตรวจครรภ์รวมในลาคลอด 98 วัน เอา 8 วันมาจากไหน ⁉️
✅นายจ้างไม่จ่ายเงินให้ลูกจ้างต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มเป็นเท่าใด⁉️ 
✅การจัดให้เกษียณ จะจ้างต่อหลังเกษียณแบบไหน จึงจะดีกว่า ⁉️
-------------------------------------------------------------------
????ในภาคปฏิบัติจริง ๆ แต่ละกรณีนายจ้างจะทำอย่างไร 
????เงินค่าอะไรบ้างที่ต้องนำมารวมค่าชดเชย..สำคัญมาก
????จะป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับในอนาคตได้อย่างไร 
------------------------------------------------------------------
????????ทุกคำถาม ตอบชัด ตรงประเด็น และ มีตัวอย่างให้ดูแล้ว
ในการสัมมนาหลักสูตรนี้

----------------------------------------------------------------------
กำหนดการอบรมวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ณ โรงแรม วินเซอร์ สุุขุมวิท กทม
วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ติตต่อรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ คุณตุ๊ก 087 0718100

 Line ID:hrdeesolution

 Email:hrdeesolution@gmail.com

www.hrdeesolutin.com
 
 
ค่าสัมมนาท่านละ 2,900 บาทก่อน Vat จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาทคำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงานใหม่, การลากิจ, การลาตรวจครรภ์, การจ่ายค่าชดเชย, อบรม HR, สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หัวหน้างานทั่วไป ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะได้ประเมินแล้วว่ามีความเหมาะสม แต่เมื่อได้เข้าปฏิบัติงานจริง กลับพบว่า ยังขาดความเข้าใจในทักษะเรื่อง บทบ...
ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance ...
เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส จัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากกลยุทธ์เป็นความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหั...
ผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่มีความท้าทาย เพราะเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ต้อง มีความพร้อมในงานบริหารอย่างครบถ้วนจะต้อง เก่งบริหารงาน-เก่งบริหารคน-...
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร...
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
เรียนรู้หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานของคนญี่ปุ่น Hou-Ren-Sou เพื่อแก้ปัญหาของชีวิตการทำงาน