มีค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่ง 087 0718100 ด่วน!! กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้แล้วมีผล 5 พฤษภาคมนี้แน่นอน ฝ่ายบุคคลและนายจ้างต้องเตรียมการอย่างไร มีคำตอบแล้วในหลักสูตรนี้

อบรมวันที่ 10 มิถุนายน 2562
จำนวนคนดู 1090 ครั้ง
สำรองที่นั่ง 087 0718100 ด่วน!! กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้แล้วมีผล 5 พฤษภาคมนี้แน่นอน ฝ่ายบุคคลและนายจ้างต้องเตรียมการอย่างไร มีคำตอบแล้วในหลักสูตรนี้

????????ด่วน กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ประกาศเริ่มประกาศใช้จริง 5 พฤษภาคมนี้แล้ว เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างหลายประการ

-----------------------------------------------------------------------
ภาคปฏิบัติฝ่ายบุคคลและนายจ้างต้องเตรียมรับมืออย่างไร ????????????
--------------------------------------------------------------------

 

ท่านทราบหรือไม่ว่า⁉️⁉️
✅ค่าตอบแทนคืออะไร ⁉️ ทำไม่ต้องกำหนดเพิ่ม⁉️
✅การย้ายสาขา ลูกจ้างมีสิทธิไม่ไปก็ได้จริงหรือไม่⁉️
✅พ่อยกบริษัทให้ลูกบริหารต่อ ต้องให้ลูกจ้างยินยอมจริงหรือ ⁉️
✅การลาไปกิจธุระส่วนตัว ได้ประโยชน์ส่วนตัว ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง⁉️ 
✅การลาไปตรวจครรภ์รวมในลาคลอด 98 วัน เอา 8 วันมาจากไหน ⁉️
✅นายจ้างไม่จ่ายเงินให้ลูกจ้างต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มเป็นเท่าใด⁉️ 
✅การจัดให้เกษียณ จะจ้างต่อหลังเกษียณแบบไหน จึงจะดีกว่า ⁉️
-------------------------------------------------------------------
????ในภาคปฏิบัติจริง ๆ แต่ละกรณีนายจ้างจะทำอย่างไร 
????เงินค่าอะไรบ้างที่ต้องนำมารวมค่าชดเชย..สำคัญมาก
????จะป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับในอนาคตได้อย่างไร 
------------------------------------------------------------------
????????ทุกคำถาม ตอบชัด ตรงประเด็น และ มีตัวอย่างให้ดูแล้ว
ในการสัมมนาหลักสูตรนี้

----------------------------------------------------------------------
กำหนดการอบรมวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ณ โรงแรม วินเซอร์ สุุขุมวิท กทม
วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ติตต่อรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ คุณตุ๊ก 087 0718100

 Line ID:hrdeesolution

 Email:hrdeesolution@gmail.com

www.hrdeesolutin.com
 
 
ค่าสัมมนาท่านละ 2,900 บาทก่อน Vat จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาทคำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงานใหม่, การลากิจ, การลาตรวจครรภ์, การจ่ายค่าชดเชย, อบรม HR, สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
สร้างความแตกต่างการบริหารธุรกิจโรงแรม ด้วย 5 องค์ความรู้ ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา
ยืนหยัดหน้าที่ฝ่ายบุคคล - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน – รักษาพนักงานที่เป็นเลิศ – เพื่อความเข็มแข็งขององค์กร
2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหา...
เถ้าแก่ใหม่หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการอิสระกำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยยอมรับกันว่า เถ้าแก่ใหม่นั้น จะเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดย่อม
หลักการและเหตุผล (Introduction) ในยุคของการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของทุกองค์กรย่อมมุ่นเน้นไปที่ผลกำไร เพราะหากมีผลกำไรมากเท่าไหร่ย่อมส่งผลให้ธุรกิจนั้น...
เศรษฐศาสตร์บนเส้นทางหลายแพร่ง เศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักการตลาดได้เข้าใจถึงทิศทางการขายการตลาดและความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการขายการตลาดได้อย่างมีหลักการ การ...
หลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนว...