มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มผลผลิตด้วยระบบลีนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร (Bottom up your productivity with Lean Food Manufacturing)

อบรมวันที่ 02 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 485 ครั้ง
เพิ่มผลผลิตด้วยระบบลีนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร (Bottom up your productivity with Lean Food Manufacturing)

กระบวนการผลิตของท่าน ได้ประสิทธิภาพสูงสุดหรือยัง???

เป็นที่ยอมรับกันในหลายหลายอุตสาหกรรมการผลิตแล้วว่า การใช้ทฤษฎี Lean มาปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ผลตอบรับ ทันกับความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตในยุคปัจจุบัน การนำระบบการผลิตแบบ Lean มาประยุกต์ใช้ ทำให้สามารถลดต้นทุน ลดการสิ้นเปลืองเวลาและวัตถุดิบ ซึ่งนำไปสู่ กำไรที่มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพ และสร้างมูลค่าให้องค์กรได้เป็นอย่างดี เห็นได้ว่าหลายๆองค์กรหันมาเลือกใช้เครื่องมือนี้

นิตยสาร Asia Food Beverage Thailand ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มาพัฒนาการบริหารกระบวนการผลิตด้วย Lean for Food Manufacturing เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ในยุคประเทศไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฎิบัติการ  “ Lean for Food Manufacturing เพิ่มผลผลิตด้วยระบบลีนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร” นี้ จัดขึ้นในวันที 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอค สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยวิทยากร: อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านเทคนิค Lean Food Manufacturing

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน, ผู้จัดการทุกระดับ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, Supervisor, ผู้ปฏิบัติงานในทุกแผนกที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการผลิต, พนักงานทุกระดับที่มีความสนใจเรื่องการเพิ่มผลผลิต

ดาวน์โหลดโบรชัว: https://goo.gl/Rvmbir

ลงทะเบียนได้ทีนี่: https://goo.gl/GGiExi

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณ จรินทิพย์ โทร.083-096-5623 อีเมลล์ jarinthip@ttim.co.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบการผลิตแบบลีน, ลดต้นทุนการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, กำจัดความสูญเปล่า, อุตสาหกรรมอาหาร, Lean Food Manufacturing

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 24 เม.ย 2562 ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค4.0″ที่เปี่ยมด้วยทักษะ และ ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value ...
วิเคราะห์สไตล์เชิงจิตวิทยาตามศาสตร์ทางบุคลิกภาพของคุณ เชื่อมโยงเข้ากับศาสตร์ด้านผู้นำ ที่เป็นคุณสมบัติหลักทั้ง 4 ที่ผู้นำพึงมี
OKRs หรือ Objectives and Key Results เป็นระบบการบริหารผลงานแบบ Continuous Performance Management กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำองค์กร โดยเ...
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามาร...
การสร้าง(Brand)ให้ติด(Brand) คือ การสร้างความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ได้เห็น สัมผัส ทัศนะคติ ที่จะเกิดขึ้นต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ จนเกิดความชอบหรือไม่ชอบตามมา
ฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ช ยกระดับมาตรฐานการสื่อสาร สร้างทัศนคติเชิงบวก เปลี่ยนแปลงผู้ใต้บังคับบัญชาให้พัฒนาความสามารถ เสริมกลยุทธ์การนำไปใช้ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
ถ้าการกระทำที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ เราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อหาสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ใช่ เพราะถ้าคุณอยากได้สิ่งที่ไม่เคยได้มาก่อน ก็ต้องทำในสิ่งที่ไม่...
เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของต...
“การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR FOR NON-HR)” หลักการและเหตุผล นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในก...