มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มผลผลิตด้วยระบบลีนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร (Bottom up your productivity with Lean Food Manufacturing)

อบรมวันที่ 02 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 436 ครั้ง
เพิ่มผลผลิตด้วยระบบลีนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร (Bottom up your productivity with Lean Food Manufacturing)

กระบวนการผลิตของท่าน ได้ประสิทธิภาพสูงสุดหรือยัง???

เป็นที่ยอมรับกันในหลายหลายอุตสาหกรรมการผลิตแล้วว่า การใช้ทฤษฎี Lean มาปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ผลตอบรับ ทันกับความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตในยุคปัจจุบัน การนำระบบการผลิตแบบ Lean มาประยุกต์ใช้ ทำให้สามารถลดต้นทุน ลดการสิ้นเปลืองเวลาและวัตถุดิบ ซึ่งนำไปสู่ กำไรที่มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพ และสร้างมูลค่าให้องค์กรได้เป็นอย่างดี เห็นได้ว่าหลายๆองค์กรหันมาเลือกใช้เครื่องมือนี้

นิตยสาร Asia Food Beverage Thailand ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มาพัฒนาการบริหารกระบวนการผลิตด้วย Lean for Food Manufacturing เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ในยุคประเทศไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฎิบัติการ  “ Lean for Food Manufacturing เพิ่มผลผลิตด้วยระบบลีนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร” นี้ จัดขึ้นในวันที 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอค สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยวิทยากร: อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านเทคนิค Lean Food Manufacturing

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน, ผู้จัดการทุกระดับ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, Supervisor, ผู้ปฏิบัติงานในทุกแผนกที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการผลิต, พนักงานทุกระดับที่มีความสนใจเรื่องการเพิ่มผลผลิต

ดาวน์โหลดโบรชัว: https://goo.gl/Rvmbir

ลงทะเบียนได้ทีนี่: https://goo.gl/GGiExi

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณ จรินทิพย์ โทร.083-096-5623 อีเมลล์ jarinthip@ttim.co.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบการผลิตแบบลีน, ลดต้นทุนการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, กำจัดความสูญเปล่า, อุตสาหกรรมอาหาร, Lean Food Manufacturing

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
เปลี่ยนพลังทางความคิดระหว่างผู้เข้าสัมมนา และรับความรู้พร้อมคำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริงจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอียดได้...
หลักสูตร Marketing@Work ได้รวบรวมทักษะในด้านต่างๆที่นักการตลาดมืออาชีพ ควรต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการวางแผนการตลาด ทักษะการลงมือปฏิบัติงานการตลาด และการประยุกต์ใช้หลักการตลาดกั...
มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะ...
หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม
เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม