มีค่าใช้จ่าย

Photoshop Academy เพื่อการตลาด Online

อบรมวันที่ 11 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 299 ครั้ง
Photoshop Academy เพื่อการตลาด Online

 

Photoshop Academy เพื่อการตลาด Online

 

Photoshop Academy งานนี้จะทลายข้อจำกัดของคุณ 

จากที่ทำไม่เป็นหรือเริ่มจาก 0 ให้สามารถทำ Photoshop เพื่อการตลาด online ได้ทันที 

 

เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560

 

  • ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อการโฆษณา และ Content ด้วย Photoshop พร้อมด้วยของฟรีๆ อีกมากมายในวันงาน 
  • เน้นความรู้และเทคนิค Photoshop ที่หาไม่ได้จากที่ไหน สอนแบบเน้นๆ ไม่มีคำว่ากั๊ก 

 

อาจารย์ วิน วารินทร์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ ประสบการณ์ตรงกว่า 14 ปี) 

 

Asoke Tower ชั้น 6 (MRT สถานีเพชรบุรี)

 

ราคา 7900 บาท ลดอีก 1000 บาท เหลือเพียง 7900 บาท

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ดิจิทัลพลัส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:ศศรักษ์

อีเมล์: info.mgplusgmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :089-181-5599

คำค้นประกาศนี้ Tags: เรียน Photoshop, เรียนกราฟิกดีไซน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "มาสร้างเครื่องขยายเสียงกัน (DIY your audio amplifier)" วันที่ 12 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ลินทรีย์เป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลากหลายด้าน อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา สารเคมี และการเกษตร สำหรับการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพนั้นจำเป็นต้องอาศั...
เห็นโอกาสทางธุรกิจในการสร้างนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุคอมโพสิต เจาะลึกวัสดุคอมโพสิตและการใช้งานในงานพิมพ์สามมิติ เรียนรู้การเลือกใช้วัสดุคอมโพสิตกับการพิมพ์สามมิติ...
เพื่อให้สามารถนําข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานด้วยระบบ On The Job Training
หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่เหมาะสมในการนำมาทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4” รุ่นที่6
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “AutoCAD” รุ่น10วันที่ 28 - 30 กันยายน 2558