มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 09 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 840 ครั้ง
หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จขององค์กร เป็นหลักสูตรเพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร 

 

9 มีนาคม 2560

 

 • เข้าใจความหมายของการสื่อสารคืออะไร
 • การสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร
 • องค์ประกอบในการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ
 • การควบคุมอารมณ์ สู่การเตรียมการสื่อสาร
 • 5 ปัญหา ในหลักคิดในการสื่อสาร
 • เทคนิคการฟังและจับประเด็น
 • จิตวิทยาการพูดอย่างฉลาดสู่ประสิทธิผล
 • หลักการของนักปราชญ์ ในการพิเคราะห์คน
 • สาเหตุแห่งความล้มเหลวในการสื่อสารที่ไม่ดี
 • รู้จักคนแต่ละประเภทและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
 • เทคนิคการมอบหมายงาน การสั่งงาน ที่มีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารในการทำงานทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กิจกรรมในการสื่อสาร
 • ถาม – ตอบ 

 

อาจารย์ ประกาศิต สพฤกษ์ศรี.

 

โรงแรมอมารี สุขุมวิท 

 

ราคา 4500 บาท

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:www.tesstraining.com

ชื่อผู้ติดต่อ:กุสุมา ด้วงจุมพล

อีเมล์: kusumatessgmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0988209929 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การอบรมพนักงาน, กลยุทธ์ธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้...
เพราะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานทุกคน และต่อ องค์กรทุกองค์กรที่ต้องการประสบความสําเร็จ
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนร...
สมัครและชำระก่อนวันสัมมนา เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เพื่อความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารในหลายมิติ ด้วยการผสมผสานระหว่างสื่อยุคใหม่และเก่าให้มีความสอดคล้อง
กระบวนการทางการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานที่จะต้องใช้ทักษะด้านการเจรจากับลูกค้าหรือคู่ค้า เป็นต้น มีความสำคัญอย่างยิ...
วัตถุประสงค์ 1. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ 2. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง 3. ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ...
การเจรจาต่อรอง เป็นพื้นฐาน หรือตัวช่วยที่สำคัญที่ทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ
ทักษะการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จในการทำงานเพราะเราใช้การนำเสนองานขายในการให้ข้อมูลผู้อื่น ให้ความรู้ผู้อื่น ตลอดจนโน้มน้าวให้...