มีค่าใช้จ่าย

ก้าวสู่การเป็นนักขาย 360 องศา

อบรมวันที่ 21 มกราคม 2557
จำนวนคนดู 1885 ครั้ง
ก้าวสู่การเป็นนักขาย 360 องศา

หลักสุตร "ก้าวสู่้การเป็นนักขาย 360 องศา" 

วันที่ 21 มกราคม 2557

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโกลด์ออร์คิด


หลักสูตร 1 วัน

 ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายต้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ อย่างรอบทิศ 360 องศา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้นักขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้นักขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขาย

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย   ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์รอบทิศในการขาย เพื่อให้พนักงานขายสามารถเป็น นักขาย 360องศา โดยผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  ทั้ง Workshop การระดมสมองRole Play และ กิจกรรมต่างๆ

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการขายอย่างรอบทิศทาง 360 องศา

2.   เพื่อเสริมสร้างทักษะการขายใหม่ ๆ เพื่อพิชิตยอดขาย

3.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เทคนิคการขายให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยาย 09.00-16.00น.

1.เปิดการขายกับลูกค้า ........อย่างมีพลังและมีความสุข
2.ฟังลูกค้าอย่างวิเคราะห์เจาะลึกถึงความต้องการให้ถึงแก่น และ ถึงกึ๋น
3.กิจกรรม เปิดการขาย กับ ลูกค้าในหลากมิติ
4.สวมวิญญาณ การถาม ด้วยคำถามอย่างมีคุณภาพ

  5 คำถาม ที่นักขายต้องถาม!!!!!!!!!

5. เรียนรู้ 8 เทคนิค การนำเสนอสินค้าอย่างตรงจุดและกระตุ้นต่อมอยากของลูกค้า

6.   กิจกรรม นักขาย 360 องศา

7.สร้าง DNA ในการตอบคำถามและข้อโต้แย้ง ให้กับนักขาย
8.เรียนรู้ 2 * 4 เทคนิค ในการปิดการขาย 
9.สร้างพลังและไฟในตัวนักขาย
10.กิจกรรม สร้างพลังนักขายให้โชติช่วง
11.ปัญหาในการขาย และ การแก้ปัญหา อย่างมีระบบ

สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้

วิทยากร อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร


อัตราค่าอบรม ท่านละ 2,500 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Professional Training Solution (PTS)

โทรศัพท์ : 02-1753330 , 086-6183752

Email : info@ptstraining.co.th / ptstraining3@gmail.com
Website : http://www.ptstraining.co.th /www.ptstraining.in.th

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) ให้ประสบความสำเร็จ และการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
ในยุคปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย และการแข่งขันทาง...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักษะกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาถึง วิธีการ กลยุทธ์
ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 27 มี.ค. 62 อ.ประเสริฐ
วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของ...
การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขาย...
หลักสูตร การเจรจาต่อรองปิดการขายอย่างมืออาชีพ (29 เม.ย. 62) ที่มาของหลักสูตร กระบวนการทางการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่วยงานด้านจัดซ...