มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร Top 10 Work Skills for Success : 10 ทักษะการทำงานสู่ความสำเร็จ

อบรมวันที่ 17 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 425 ครั้ง
หลักสูตร Top 10 Work Skills for Success : 10 ทักษะการทำงานสู่ความสำเร็จ

หัวข้ออบรม

  1. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างต่อเนื่อง

      (Positive interpersonal relationship Skills)

  2. ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน

      (Priority rules for dispatching jobs Skills)

  3. ทักษะการวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพและปัจจัยแวดล้อม

      (Comprehensive planning Skills)

  4. ทักษะการตอบกลับปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า

      (Progressive reporting Skills)

  5. ทักษะการแก้ไขปัญหาและบริหารความขัดแย้ง

      (Problem solving and conflict management Skills)

  6. ทักษะการตัดสินใจและเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ

      (Decision making tools & decision making Skills)

  7. ทักษะการสรุปและนำเสนองาน (Summary of Presentation Skills)

  8. ทักษะการสร้างและแสวงหาความคิดสร้างสรรค์

      (Creative and innovative thinking Skills)

  9. ทักษะการทำความเข้าใจในพื้นฐานและระบบงานโดยรอบที่สำคัญ เช่น

      งานบัญชีการเงิน ไอทีสารสนเทศ การผลิต ตลาดและขาย HR เป็นต้น

      (Understanding corporate functional duties Skills)

  10. ทักษะในการสร้างแรงจูงใจกับตนเองและรอบข้างทั้งแนวตั้งและแนวนอน     

       (Horizontal and vertical motivation Skills)

 กำหนดการจัดอบรม

  วันที่ : 17 มีนาคม 2560

  เวลา : 09.00-16.00 น.

 สถานที่จัดอบรม

  โรงแรมอไร้ซ์ โฮเต็ล สุขุมวิท

วิทยากร

  ดร.บดี ตรีสุคนธ์


คำค้นประกาศนี้ Tags: Top 10 Work Skills, ทักษะการทำงานสู่ความสำเร็จ, เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน, การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน, ทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ, Work Skills for Success

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมช...
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้...
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ
เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้าและต้องเห็นถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอก และภาย...
ขอแนะนำหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะมาถึง เร็วๆนี้!! ด้วยความร่วมมือระหว่าง Ecole Hoteliere Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ วิทยาลัยดุสิตธานี จะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น สำหรับการจัดกา...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
เพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถเข้าใจในพฤติกรรมของลูกน้องแ...
การให้ความสำคัญเพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงานจะช่วยเป็นเครื่องมือดีๆ ที่ช่วยผู้จัดการงมีการวางแผน มีเป้าหมายและต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้...