มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร Perfect English e-mail Writing (Case Studies) : ฝึกปฏิบัติการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที่นำไปใช้จริง

อบรมวันที่ 17 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 828 ครั้ง
หลักสูตร Perfect English e-mail Writing (Case Studies) : ฝึกปฏิบัติการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที่นำไปใช้จริง

หัวข้ออบรม

1. e-mail structure, content and styles

2. e-mail Organization

3. Case Studies : ฝึกเขียน e-mail ในวาระต่างๆ

  • Showing Appreciation/Congratulation การแสดงความชื่นชมยินดี
  • Condolences การแสดงความเสียใจ
  • Apologies การกล่าวขอโทษ
  • Get-Well Wishes การแสดงความห่วงใย
  • Enquiries & Requests การสอบถาม และแสดงความต้องการ
  • To make approaches การขอความร่วมมือ/ช่วยเหลือ
  • Reminders การแจ้งเตือน (นัดหมาย/ติดตามงาน)
  • Replies การโต้ตอบ,ตอบกลับ
  • Reservation การจอง (เดินทาง/ห้องพัก)
  • Transmitting Information การถ่ายทอด/ส่งต่อข้อมูล

4. Incorrect Examples : สิ่งที่มักเขียนผิด พร้อมวิธีการแก้ไข

5. e-mail Writing Tips

 

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด

วิทยากร

อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

 

รายละเอียดของหลักสูตรhttp://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6137&Itemid=145&lang=th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมฤทัย

e-mail: somruethai@dharmniti.co.th

โทร086-325-1614

 

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 086-325-1614

http://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=6137&Itemid=145&lang=th

คำค้นประกาศนี้ Tags: English e-mail, การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ, e-mail, Perfect English e-mail Writing, ขั้นตอนการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษสำหรับเขียน e-mail

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสอนเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนนั้นสำคัญมาก เพื่อการแข่งขันในสนามสอบได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมวิทยากรผู้มากประสบการณ์และมีเทคนิคต่างๆที่ไม่ซ้ำใคร จากสถาบัน...
การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC 2015 (ASEAN Economic Community 20...
ทำความเข้าใจนิติบัญชีศาสตร์ (Forensic Accounting), การปฏิบัติงานของนักนิติการบัญชี (Forensic Accounting in Practice)
เป็นเวทีให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานให้ทุนวิจัย ได้อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมอง ในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และธุรกิจอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
เพิ่มความรู้ ต่อยอดประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ
สร้างความมั่นใจ ขจัดความกลัวภาษาอังกฤษ เรียนแล้วสนุกและกล้าใช้ภาษาอังกฤษ กล้าเดินเข้าไปหาชาวต่างชาติ เพื่อการสื่อสาร
ในคอร์ส The Magic English คุณจะลืมความล้มเหลวจากการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ ด้วยการทำกิจกรรมแบบนอกกรอบ เพิ่มทักษะการจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานความเป็นตะวันออกและตะวั...
เนื่องจากปัจจุบันองค์กรต่างๆ กำลังก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่องค์กรเหล่านั้นจะต้องพัฒนาศักยภาพของพนักง...
อบรมมัคคุเทศก์ ม.สวนสุนันทา ร่วมกับกรมท่องเที่ยว ปี58 รุ่นที่11 บัตรบรอนเงิน ม.สวนสุนันทา เปิดรับสมัคร อบรมไกด์ บัตรบรอนด์เงิน ภาษาอังกฤษและจีน เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ถึง 25 เม...