มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร Perfect English e-mail Writing (Case Studies) : ฝึกปฏิบัติการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที่นำไปใช้จริง

อบรมวันที่ 17 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 926 ครั้ง
หลักสูตร Perfect English e-mail Writing (Case Studies) : ฝึกปฏิบัติการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที่นำไปใช้จริง

หัวข้ออบรม

1. e-mail structure, content and styles

2. e-mail Organization

3. Case Studies : ฝึกเขียน e-mail ในวาระต่างๆ

  • Showing Appreciation/Congratulation การแสดงความชื่นชมยินดี
  • Condolences การแสดงความเสียใจ
  • Apologies การกล่าวขอโทษ
  • Get-Well Wishes การแสดงความห่วงใย
  • Enquiries & Requests การสอบถาม และแสดงความต้องการ
  • To make approaches การขอความร่วมมือ/ช่วยเหลือ
  • Reminders การแจ้งเตือน (นัดหมาย/ติดตามงาน)
  • Replies การโต้ตอบ,ตอบกลับ
  • Reservation การจอง (เดินทาง/ห้องพัก)
  • Transmitting Information การถ่ายทอด/ส่งต่อข้อมูล

4. Incorrect Examples : สิ่งที่มักเขียนผิด พร้อมวิธีการแก้ไข

5. e-mail Writing Tips

 

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด

วิทยากร

อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

 

รายละเอียดของหลักสูตรhttp://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6137&Itemid=145&lang=th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมฤทัย

e-mail: somruethai@dharmniti.co.th

โทร086-325-1614

 

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 086-325-1614

http://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=6137&Itemid=145&lang=th

คำค้นประกาศนี้ Tags: English e-mail, การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ, e-mail, Perfect English e-mail Writing, ขั้นตอนการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษสำหรับเขียน e-mail

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ทำความเข้าใจหลัก เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและเทคนิควิธีการในกระบวนการปฏิบัติจริง ฝึกฝนและทำแบบทดสอบร่วมกัน จนผ่านการทดสอบ
เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นการเอาไปใช้ในการทำงานจริง หรือผู้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป
ภายในงาน จะได้พบกับเจ้าหน้าที่จากสถานทูตประเทศออสเตรเลีย
ในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางธุรกิจนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความแม่นยำ, ชัดเจนและตรงประเด็น ในขณะที่ยังสามารถคงไว้ซึ่งความสุภาพตามลักษณะของการติดต่อสื่อสารทา...
จบปัญหาอีเมล์ที่รับ-ส่งทุกวัน เปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรียนรู้เทคนิคการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ เน้นตัวอย่างการเขียน E-...
เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงๆ ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยที่จะเริ่มจากการปรับทัศนคติต่อภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ผิดๆ ของผู้เรียนที่ได้มาจาก...
เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านการให้ความรู้พื้นฐานด้านการวาดภาพ และสามารถใช้ภาพร่วมกับภาษาพูด
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักการเรียนในประเทศแคนาดาที่มีคุณภาพการศึกษาสูง
เป็นเวทีให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานให้ทุนวิจัย ได้อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมอง ในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และธุรกิจอุตสาหกรรมให้มากขึ้น