มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร Perfect English e-mail Writing (Case Studies) : ฝึกปฏิบัติการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที่นำไปใช้จริง

อบรมวันที่ 17 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 727 ครั้ง
หลักสูตร Perfect English e-mail Writing (Case Studies) : ฝึกปฏิบัติการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที่นำไปใช้จริง

หัวข้ออบรม

1. e-mail structure, content and styles

2. e-mail Organization

3. Case Studies : ฝึกเขียน e-mail ในวาระต่างๆ

  • Showing Appreciation/Congratulation การแสดงความชื่นชมยินดี
  • Condolences การแสดงความเสียใจ
  • Apologies การกล่าวขอโทษ
  • Get-Well Wishes การแสดงความห่วงใย
  • Enquiries & Requests การสอบถาม และแสดงความต้องการ
  • To make approaches การขอความร่วมมือ/ช่วยเหลือ
  • Reminders การแจ้งเตือน (นัดหมาย/ติดตามงาน)
  • Replies การโต้ตอบ,ตอบกลับ
  • Reservation การจอง (เดินทาง/ห้องพัก)
  • Transmitting Information การถ่ายทอด/ส่งต่อข้อมูล

4. Incorrect Examples : สิ่งที่มักเขียนผิด พร้อมวิธีการแก้ไข

5. e-mail Writing Tips

 

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด

วิทยากร

อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

 

รายละเอียดของหลักสูตรhttp://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6137&Itemid=145&lang=th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมฤทัย

e-mail: somruethai@dharmniti.co.th

โทร086-325-1614

 

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 086-325-1614

http://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=6137&Itemid=145&lang=th

คำค้นประกาศนี้ Tags: English e-mail, การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ, e-mail, Perfect English e-mail Writing, ขั้นตอนการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษสำหรับเขียน e-mail

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Vakom Overseas Education ได้มีการจัดสัมมนาขึ้นเพื่อแนะแนวและให้ข้อมูลในการศึกษาต่อต่างประเทศ
หลักสูตรเร่งรัดสำหรับบุคลากรฝ่าย HRเรียนรู้ศัพท์สำนวน และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน HR เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Business English Communication in Smart Workplace (Workshop) : ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารสำหรับองค์กรยุคใหม่ (หลักสูตรใหม่ 2561)
เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะ 1. มีความเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุว่าทำไมเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแต่ยังใช้จริงๆไม่ได้ 2. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ...
เป็นการบรรยายลักษณะโค้่ชชิ่ง ที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคทางภาษาและสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้ทั้งกับตัวคุณและคนรอบข้าง
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการบริการ โดยรวบรวม สถานการณ์เกี่ยวกับงานบริการต่างๆ
เนื่องจากปัจจุบัน “ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษาที่จำเป็นต้องใช้กันอย่างกว้างขวางในการประกอบธุรกิจและติดต่อสื่อสารกันทั้งภายในและองค์กรต่างชาติ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพก...
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต