มีค่าใช้จ่าย

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 29 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 838 ครั้ง
จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

 

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

 

กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละบริษัทนั้นเป็นต้นน้ำของกิจการ หากเกิดการสะดุดขลุกขลักก็ย่อมสร้างความปั่นป่วนให้ปฏิบัติการต่างๆ ดังนั้นผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการซื้อรูปแบบต่างๆให้ถ่องแท้ อีกทั้งควรเข้าใจข้อดีข้อเสียการจัดรูปแบบองค์กรในฝ่ายจัดซื้อด้วย 

 

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 - 9.00 น. - 16.00 น

-ประสิทธิภาพของงานจัดซื้อในสายตาผู้บริหาร

-อะไรคือสิ่งบ่งชี้ว่างานจัดซื้อมีประสิทธิภาพ

-ข้อดีข้อเสียของการจัดองค์กรจัดซื้อแบบศูนย์รวม แบบกระจายอำนาจ และแบบผสมผสาน

-เทคนิค วิธีการสั่งซื้อ รูปแบบต่างๆ

              - Bidding, Tender (ประมูลประกวดราคา)

              - E-Auction

              - Blanket Order, Call-off contract

              - Fixed contract

              - Systems Contracting

              - Consignment

              - Service Runner

              - Rubber stamp (ตรายาง)

              - Just in Time

              - Purchasing Card

              - Paperless Purchasing, Online Purchasing

- การจัดซื้อแต่ละแบบมีผลต่อความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

- เครดิตเทอมแบบต่างๆ

- วิธีป้องกันการทุจริตคิดมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:sudjai

อีเมล์: sudjaionestep2016.com

เบอร์โทรศัพท์ :0629512245 

 
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจในบทบาททางการขายและทัศนคติเชิงบวกได้ไม่ยาก ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการขายและสร้างความน่าเชื่อถือ ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการสร้างรูปแบบการพูดคุยเพื่อสร้าง...
การทำธุรกิจให้สำเร็จ จำเป็นต้องทำการตลาดประชาสัมพันธ์ แบรนด์ สินค้าและบริการ ให้จับใจลูกค้า ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสาร ที่สำคัญ เ...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่า...
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เน้นการเข้าถึงและแย่งชิงลูกค้ากันไม่เว้นแต่ละวัน ทำให้นักขายในยุคปัจจุบันเกิดภาวะตรึงเครียด เพราะการแย่งลูกค้าเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน นักขา...
การทำธุรกิจให้สำเร็จ จำเป็นต้องทำการตลาดประชาสัมพันธ์ แบรนด์ สินค้าและบริการ ให้จับใจลูกค้า ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ เป็นเจ้าของหรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโล...