มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

อบรมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 904 ครั้ง
หลักสูตรอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไร สู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล

2.เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

3.เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน

4.เพื่อเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่าง ๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน


Course Outline

วันแรก

ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้จัดการ การจัดการทางการผลิต การตลาด การเงิน การบริการ และ ทักษะด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ ด้านความคิด

1.ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา

     - แผนสามระดับกับผู้บริหาร

     - ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง :เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้

     - กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

2.ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

     - แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ

     - ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ

     - รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

3.ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

     - แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

     - แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน

     - ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน


 

วันที่สอง

4.ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

     - ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง

     - เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

     - การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ :ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

5.ทักษะด้านการบริหารทีม

     - สร้างทีมให้เป็นทีม

     - บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ( Optimum point )

6.ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

     - บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย

     - การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน

     - เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

สรุปภาพรวมการพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร การมองเป้าหมายใหญ่ คือ ภารกิจที่สำคัญของยอดนักบริหาร และการลับมีดให้คม : การพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ


รูปแบบการอบรม

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และกิจกรรม Workshop


โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก) 

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 9,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของร...
Strategic Center ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ จ่าย 2 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง เพียงท่านสมัครอบรมหลักสูตรเทคนิคการสร้าง KPIs สำหรับหัวหน้างาน ของเดือน พ.ค. 59
สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างานที่สำคัญอย่างรอบด้านใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบร...
เจาะลึก 4 มุมมองกลยุทธ์ระดับโลก จากหนังสือเชิงกลยุทธ์ 4 เล่มที่ติด Best Seller ซึ่งนักบริหารทั่วโลกได้ใช้ปรับปรุงมุมมอง เชิงกลยุทธ์ของตน ถ่ายทอดโดย อาจารย์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ป...
องค์กรแต่ละองค์กรมีการแข่งขั้นกันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ ตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และอีกหลายๆ ด้าน
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหา...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการใช้ OKR อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ KPI และ OKR 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามา...