Work Manual Development การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร แบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) มิ.ย.60 - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

Work Manual Development การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร แบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) มิ.ย.60

อบรมวันที่ 13 มิถุนายน 2560
จำนวนคนดู 609 ครั้ง
Work Manual Development การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร แบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) มิ.ย.60

กำหนดการ

13 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00-16.00 น.
โรงเเรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

 

อัตราค่าอบรม

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR) 6,000 + VAT 420 = 6,420 บาท

บุคคลทั่วไป         7,000 + VAT 490 = 7,490 บาท

(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

**รับฟรี หนังสือเทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ด้านภาษีอากร 1 เล่ม มูลค่า 550 บาท และ Thumb Drive คู่มือปฏิบัติงานพร้อมตัวอย่าง

 

หัวข้ออบรม

1. ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร

2. เทคนิคและแนวคิดในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร

3. อะไรคือ “คู่มือปฏิบัติงาน” ด้านบัญชีและภาษีอากร

4. วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร

5. คู่มือปฏิบัติงานที่ดีมีองค์ประกอบ และคุณลักษณะอะไรบ้าง

6. การวิเคราะห์ธุรกิจและระบบงานบัญชีขององค์กร

7. เทคนิคการเขียนผังการทำงานด้านบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญ

8. กระบวนการจัดทำ “คู่มือปฏิบัติงาน” ด้านบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ ตัวอย่าง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ 3 เรื่อง (ระบบเอกสารรายจ่าย, การหักภาษีณ ที่จ่าย รับจ้างทำของ และค่าขนส่ง, ใบกำกับภาษีซื้อ)

9. ขั้นตอนในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน

10. เมื่อใดต้องปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างไร

11. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน

12. การแก้ไขและป้องกันคู่มือปฏิบัติงาน

13.การควบคุมและการนำออกมาใช้ที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

***ห้ามบันทึกเทป รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด***

 

รายละเอียดของหลักสูตร

http://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6644&Itemid=145&lang=th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม 1 อาทิตย์ โทร 086-325-1614

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมบัญชี, การทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี ภาษี, อบรมภาษี, บัญชี, ภาษี, คู่มือ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

***กรุณานำ Notebook ที่มี MS Excel และ PowerPoint 2010 ขึ้นไป มาในวันสัมมนา*** ***ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้ Excel & PowerPoint เบื้องต้น***
สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากรของกรมสรรพากร TA
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย
วิชาชีพบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารทั่วไปแล้ว ศัพท์เทคนิคในท...
เป็นการเรียนรู้วีธีการและปัญหาการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้า และวัตถุดิบ ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปร...
ภาษีที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เรียนรู้จากแผนผังความคิด เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง
You’ll learn about Items of income that are subject to Thai tax , the differences between Thai Resident and Non-Thai Resident for PIT purpose ,Tax clearance certificate , tax be...
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านและตีความตัวเลขในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร เพื่อให้เห็นผลกระทบและความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ที่มีต่อฐานะและผลประกอบการของ...