อบรมฟรี

สัมมนาฟรี หลักสูตรการใช้งานระบบMicrosoft Office 365

อบรมวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 1484 ครั้ง
สัมมนาฟรี หลักสูตรการใช้งานระบบMicrosoft Office 365

 

 หลักสูตรการใช้งานระบบMicrosoft Office 365 

   ซึ่งจะสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจวิธีการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ให้กับผู้ใช้งานระบบศูนย์คอมพิวเตอร์
 
   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

    รุ่นที่1 เวลา 09.00-12.00น.และ รุ่นที่2 เวลา 13.00-16.00น.

    คุณ สุรพล  ตันติยพงศ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
 
 **  สำหรับเหตุผลที่เปิดรับเฉพาะนักศึกษาและอาจารย์นั้น
   เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ซื้อ Microsoft Campus License Agreementให้บริการบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว แต่นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ใช้งาน License นี้ และระบบ Microsoft Office 365 นี้  จะเป็นลิขสิทธิ์ให้ใช้เฉพาะ  "เพื่อการศึกษา"เท่านั้นจึงให้สิทธิ์ใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาและอาจารย์ที่สอนนักศึกษา
 
  **  อาจารย์ และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต รุ่่นละ50 คน

       ไม่่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท :ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      ผู้ติดต่อ :คุณเนาวรัตน์ ทองไทย
      อีเมล : naowarat.t@psu.ac.th
      โทรศัพท์:074282109
 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การใช้งานระบบMicrosoft Office 365, สุรพล ตันติยพงศ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Synergysoft Autodesk Revit 2015 training สำหรับออกแบบอาคาร งานสถาปัตย์ โยธา และงานระบบอาคาร
การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูลเพื่อให้กับผู้บริหารใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ให้ได้อย่างรวดเร็วนั้น คงจะต้องยอมรับว่าการใช้ PivotTable ใน...
สำหรับการสร้างงานจาก Crystal Reports 2011
หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เกือบ 100 เทคนิค เพื่อช่วยให้คุณสามารถุทำงานได้อย่างเร็วสุดๆ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือเล่มใดๆ อาทิ การลด...
เพื่อให้ทุกท่านสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง พร้อมกับเทคนิคในการสร้างรายได้ด้วเว็บไซต์อีกมากมาย
เรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานความรู้ของอินเตอร์เน็ต
สำหรับ Admin ที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของ Security เพื่อให้สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของระบบ Security ด้วยการศึกษาถึงรูปแบบการโจมตีและการป้องกันต่างๆ ผ่านการปฎิบัติงานจริง
เพื่อใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับบุคคล บริการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทำงาน
ทดลองสร้างงานจริง เช่น ออกแบบโลโก้, โบรชัวร์, สื่อโฆษณา, เรียนรู้การรีทัช และ การจัดการรูปความละเอียดสูง