มีค่าใช้จ่าย

SCL TAX จัดสัมมนา เรื่อง “ การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ ภงด. 50”

อบรมวันที่ 01 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 1172 ครั้ง
SCL TAX  จัดสัมมนา เรื่อง “ การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ ภงด. 50”

SCL TAX  จัดสัมมนา เรื่อง “ การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ ภงด. 50”

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด (ในกลุ่ม Chavalit Law Group ) จะจัดสัมมนาครั้งที่ 3 หัวข้อ “การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ ภงด.50” ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2557 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภาวนา ธรรมศิลา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารภาษี ธุรกิจขนาดใหญ่ และสรรพากร ภาค 7 กรมสรรพากร ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกิจการขนาดใหญ่ และกิจการข้ามชาติ ทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านภาษีสรรพากรกว่า 36 ปี และคุณสาโรช ทองประคำ นิติกรเชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร สำนักกฎหมาย กลุ่มสรรพากร และยังเป็นถึงอาจารย์พิเศษและวิทยาการชื่อดัง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านกฎหมายภาษีอากร มาเป็นผู้บรรยาย

            การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ต่อเนื่องจากหัวข้อที่ 2 “ ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ “ นั้น ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง  จากผู้ประกอบการหลายหลายสาขาอาชีพ รวมไปถึงผู้ที่มีธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ  

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะจัดขึ้นในหัวข้อ “การเตรียมตัวก่อนการยื่นภาษี ภงด 50 “ ซึ่งจะเหมาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า หรือผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด. 50 โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษี รายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไร/ขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดจนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และประเด็นความผิดที่พบบ่อย ในการยื่นแบบ ภงด.50

โดยทางบริษัทฯ จะจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้นในวันเสาร์ 1มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสยามซิตี้ลอว์ ชั้น 9 อาคารรัจนาการ กรุงเทพมหานคร (สามารถเดินทางด้วย BTS โดยลงสถานี ช่องนนทรี )

อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา
                บุคคลทั่วไป Early Bird Rate

ลงทะเบียนล่วงหน้าลด 10 %

ราคา 3,600 บาท + (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระสุทธิ 3,744 บาท)

*ต้องสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น.

บุคคลทั่วไป General Rate

ลงทะเบียนปกติ

ราคา 4,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระสุทธิ 4,160 บาท)

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555109988

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด เลขที่ 183 อาคารรัจนาการชั้น 9 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

*ทาง SCL จะจัดเตรียมใบกำกับภาษี พร้อมใบเสร็จรับเงินให้ ณ ที่จุดลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น

 

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อเพื่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงินได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 02-116-6082 , 087-549-3772

ติดต่อคุณ โบว์ ชนัญญา

ตั้งแต่เวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น – 19.00 น. ของทุกวัน

ชำระเงินผ่านทาง

บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

เลขที่บัญชี 608-2-13455-5

ชื่อบัญชี บจ.สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล

หรือสนใจกรอกใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่  http://goo.gl/C9qTDl 

คำค้นประกาศนี้ Tags: SCL, SCLTAX, เอสซีแอล, สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล, การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ ภงด. 50

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีย้อนหลัง.....ตอบคำถามทุกท่านจากมืออาชีพ ถ้าเราเตรียมพร้อมเรื่องมาตรการตรวจสอบการเสียภาษี ของกรมศุลกากร และมาตรการบัญชีชุดเดียว ของกรมสรรพากร TIFFA /IT...
รายละเอียดหลักสูตร เทคนิคการจดจำหลักบัญชีด้วยแผนที่บัญชีเพื่อการทำงานอย่างเข้าใจ เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว แก้ไขปัญหางานบัญชีที่เกิดขึ้นด้วย...
1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบ Cloud Computing และ การสมัครและเข้าใช้งาน Google Drive 2. Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form กับการประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านบ...
เตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ CFO เรียนรู้บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมของ CFO ในการกำกับดูแล การควบคุมภายใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเงินและการวิเคราะห์การลงทุน กฎหมาย ประ...
กฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งประกอบด้วย พรบ.ควบคุมอาคาร และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีเพื่อปรับปรุงบัญชีการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1. พื้นฐานการจัดการความรู้ - การจัดการความรู้ในอดีต - ลักษณะของการจัดการความรู้ในองค์กรปัจจุบัน 2. ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับมาตรฐาน ISO9001:2015
การซื้อ-ขาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย คงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในการทำบัญชี ...ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ รวมทั้งการทำรายงานต่าง ๆ ที่หนักเอา...
นำเสนอความรู้ในหลักการบัญชีและภาษีอากร ภายใต้กรอบและวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี เพื่อติดอาวุธการบริหารและการทำงานอย่างครบวงจร