มีค่าใช้จ่าย

SCL TAX จัดสัมมนา เรื่อง “ การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ ภงด. 50”

อบรมวันที่ 01 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 1213 ครั้ง
SCL TAX  จัดสัมมนา เรื่อง “ การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ ภงด. 50”

SCL TAX  จัดสัมมนา เรื่อง “ การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ ภงด. 50”

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด (ในกลุ่ม Chavalit Law Group ) จะจัดสัมมนาครั้งที่ 3 หัวข้อ “การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ ภงด.50” ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2557 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภาวนา ธรรมศิลา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารภาษี ธุรกิจขนาดใหญ่ และสรรพากร ภาค 7 กรมสรรพากร ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกิจการขนาดใหญ่ และกิจการข้ามชาติ ทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านภาษีสรรพากรกว่า 36 ปี และคุณสาโรช ทองประคำ นิติกรเชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร สำนักกฎหมาย กลุ่มสรรพากร และยังเป็นถึงอาจารย์พิเศษและวิทยาการชื่อดัง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านกฎหมายภาษีอากร มาเป็นผู้บรรยาย

            การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ต่อเนื่องจากหัวข้อที่ 2 “ ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ “ นั้น ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง  จากผู้ประกอบการหลายหลายสาขาอาชีพ รวมไปถึงผู้ที่มีธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ  

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะจัดขึ้นในหัวข้อ “การเตรียมตัวก่อนการยื่นภาษี ภงด 50 “ ซึ่งจะเหมาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า หรือผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด. 50 โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษี รายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไร/ขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดจนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และประเด็นความผิดที่พบบ่อย ในการยื่นแบบ ภงด.50

โดยทางบริษัทฯ จะจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้นในวันเสาร์ 1มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสยามซิตี้ลอว์ ชั้น 9 อาคารรัจนาการ กรุงเทพมหานคร (สามารถเดินทางด้วย BTS โดยลงสถานี ช่องนนทรี )

อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา
                บุคคลทั่วไป Early Bird Rate

ลงทะเบียนล่วงหน้าลด 10 %

ราคา 3,600 บาท + (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระสุทธิ 3,744 บาท)

*ต้องสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น.

บุคคลทั่วไป General Rate

ลงทะเบียนปกติ

ราคา 4,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระสุทธิ 4,160 บาท)

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555109988

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด เลขที่ 183 อาคารรัจนาการชั้น 9 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

*ทาง SCL จะจัดเตรียมใบกำกับภาษี พร้อมใบเสร็จรับเงินให้ ณ ที่จุดลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น

 

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อเพื่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงินได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 02-116-6082 , 087-549-3772

ติดต่อคุณ โบว์ ชนัญญา

ตั้งแต่เวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น – 19.00 น. ของทุกวัน

ชำระเงินผ่านทาง

บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

เลขที่บัญชี 608-2-13455-5

ชื่อบัญชี บจ.สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล

หรือสนใจกรอกใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่  http://goo.gl/C9qTDl 

คำค้นประกาศนี้ Tags: SCL, SCLTAX, เอสซีแอล, สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล, การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ ภงด. 50

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เปลี่ยนภาษีเป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินออม ด้วยหลักบริหารและการบัญชี
จัดทำรายงานทางบัญชี ด้วย Pivot Table ได้อย่างถูกต้อง สรุปข้อมูลทางบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี เพื่อการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิผล เรียนรู้การสร้างกราฟ ด้วย Pivot Chart ในรูปแบ...
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใ...
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย
มาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ สามารถวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง ด้วยหลักสูตร "การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรม และอพาร์ทเม้นต์ขนาด SMEs(ขนาดกลางและขนาดย่อม)"
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามที่กำหนดไว้ใน พ...
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซื่งเป็นกฎหมายใหม่ เรียนรู้หลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - เรียนรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่เกี่ยวกับรายจ่ายในกา...
ระบบบัญชีในธุรกิจโรงแรมมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้บริการเปิดดำเนินการตลอดเวลา และมีจุดให้บริการซึ่งเรียกว่าศูนย์ทำกำไร(Profit Center) ระบบบริหารงานบัญชีจึงต้องมีประสิ...
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน