มีค่าใช้จ่าย

เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

อบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
จำนวนคนดู 174 ครั้ง
เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

หลักสูตร  เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

(Excel Advanced for Special Functions)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

โรงแรมพาลาสโซ  รัชดา MRT ห้วยขวาง

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู้ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป

หัวข้อการสัมมนา

 • คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference)
 • หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)
 • ลำดับความสำคัญในการคำนวณ
 • การแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!
 • การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงในสูตรคำนวณ
 • ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชัน
 • ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนสูตร Excel
 • กลุ่มฟังก์ชันด้านการคำนวณ (ใช้เพื่อการคำนวณทั่วไป การระบุเงื่อนไขในการคำนวณ)
  • การหาผลรวม เช่น SUM, SUMIF, SUMIFS
  • จำนวนเต็มและทศนิยม เช่น INT, ROUND, CEILING, FLOOR
 • กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ (ใช้เพื่อนับจำนวนรายการข้อมูลตามเงื่อนไข และการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหามูลค่าที่สูงหรือต่ำตามที่ต้องการ)
  • การนับจำนวน เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK
  • การจัดลำดับ เช่น MAX, MIN, AVERAGE, LARGE, SMALL
 • กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและตัวอักษร (ใช้ฟังก์ชันกลุ่มนี้เพื่อทำการปรับแต่งหรือแก้ไขแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่ข้อมูลเดิมในตารางอาจเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นระเบียบ ตลอดจนการทำให้ชื่อรายงานต่างๆ ปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ)
  • แปลงตัวเลขและข้อความ เช่น BAHTTEXT, TEXT
  • ค้นหาและแทนที่ข้อความ เช่น FIND, SEARCH, SUBSTITUTE
  • ดึงอักขระบางส่วนออกจากข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID
  • อื่นๆ เช่น LEN, TRIM, CODE, CHAR
 • กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา (เพื่อสร้างระบบงานที่เป็นอัตโนมัติ ตามวันและเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปตามจริง การระบุวันที่เป็นวันทำงานหรือวันหยุด เพื่อให้งานเอกสาร แบบฟอร์ม ตลอดจนการคำนวณต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ)
  • ทำความเข้าใจกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลาใน Excel
  • วันที่ เช่น DATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, TODAY
  • เวลา เช่น TIME, NOW
 • กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบ (การสร้างเงื่อนไชในการคำนวณและการประมวลผล)
  • สร้างเงื่อนไขในการตรวจสอบ เช่น IF
  • การตรวจสอบประเภทของข้อมูล เช่น IS-Function
 • กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในงานฐานข้อมูล (การใช้ Excel เพื่อการจัดการฐานข้อมูล)
  • ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง เช่น VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH
 • ฯลฯ

หมายเหตุ

 • ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน  (09:00-16:00 น. โดยประมาณ)
 • ฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ตลอดระยะเวลาการอบรม โดยใช้ตัวอย่างจากงานจริง ภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดของวิทยากรและทีมงาน
 • เหมาะกับทุกคน ทุกอาชีพ ที่ต้องทำงานกับ Excel และต้องการใช้ Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • วิทยากรสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม หรือตัดทอนเนื้อหาในการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานจริง ระยะเวลา และความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

วิทยากร :       อาจารย์สำเริง  ยิ่งถาวรสุข

อัตราค่าอบรม ท่านละ 3,900 บาท+VAT 7%

Early Bird ชำระล่วงหน้าท่านละ 3,500 บาท+VAT 7%

สอบถามเพิ่มเติม ที่คุณตุ้ม 086-8929330

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

 

www.ptstraining.in.th

อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel Function

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เหมาะกับบริษัท หรือโรงงานที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการระบบคลังสินค้า ซึ่งสามารถแก้ปัญหาด้วยเทคนิคและเคล็ดลับในการใช้โปรแกรมสำเร็จ Excel โดยไม่ต้องจ่าย ค่า Software ราคาแพง
การลดขนาดอนุภาคของวัตถุดิบต้ังต้นขนาดมิลลิเมตรให้มีขนาดระดับนาโนเมตร
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในการใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางตลาด
คือคอร์สสัมมนาที่จะทำให้คุณได้แนวทาง และวิธีการสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์ จาก 0 สู่แสน รับจำนวน 10 ที่นั่งเท่านั้น!!!
กรุณาเตรียมโน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ หากไม่สะดวกทางเรายินดีมีบริการให้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า
หลักสูตรการติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต HOTSPOT SERVER ด้วย MIKROTIK Router
สัมมนาฟรี! ที่จะให้คุณอิ่มกับความรู้อันสุดยอด แนวคิดและวิธีการหารายได้ ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน เผยเทคนิควิธีการสร้างรายได้จากออนไลน์
เพื่อใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับบุคคล บริการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทำงาน
สำหรับการสร้างงานจาก Crystal Reports 2011