มีค่าใช้จ่าย

เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

อบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
จำนวนคนดู 110 ครั้ง
เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

หลักสูตร  เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

(Excel Advanced for Special Functions)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

โรงแรมพาลาสโซ  รัชดา MRT ห้วยขวาง

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู้ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป

หัวข้อการสัมมนา

 • คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference)
 • หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)
 • ลำดับความสำคัญในการคำนวณ
 • การแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!
 • การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงในสูตรคำนวณ
 • ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชัน
 • ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนสูตร Excel
 • กลุ่มฟังก์ชันด้านการคำนวณ (ใช้เพื่อการคำนวณทั่วไป การระบุเงื่อนไขในการคำนวณ)
  • การหาผลรวม เช่น SUM, SUMIF, SUMIFS
  • จำนวนเต็มและทศนิยม เช่น INT, ROUND, CEILING, FLOOR
 • กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ (ใช้เพื่อนับจำนวนรายการข้อมูลตามเงื่อนไข และการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหามูลค่าที่สูงหรือต่ำตามที่ต้องการ)
  • การนับจำนวน เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK
  • การจัดลำดับ เช่น MAX, MIN, AVERAGE, LARGE, SMALL
 • กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและตัวอักษร (ใช้ฟังก์ชันกลุ่มนี้เพื่อทำการปรับแต่งหรือแก้ไขแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่ข้อมูลเดิมในตารางอาจเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นระเบียบ ตลอดจนการทำให้ชื่อรายงานต่างๆ ปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ)
  • แปลงตัวเลขและข้อความ เช่น BAHTTEXT, TEXT
  • ค้นหาและแทนที่ข้อความ เช่น FIND, SEARCH, SUBSTITUTE
  • ดึงอักขระบางส่วนออกจากข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID
  • อื่นๆ เช่น LEN, TRIM, CODE, CHAR
 • กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา (เพื่อสร้างระบบงานที่เป็นอัตโนมัติ ตามวันและเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปตามจริง การระบุวันที่เป็นวันทำงานหรือวันหยุด เพื่อให้งานเอกสาร แบบฟอร์ม ตลอดจนการคำนวณต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ)
  • ทำความเข้าใจกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลาใน Excel
  • วันที่ เช่น DATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, TODAY
  • เวลา เช่น TIME, NOW
 • กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบ (การสร้างเงื่อนไชในการคำนวณและการประมวลผล)
  • สร้างเงื่อนไขในการตรวจสอบ เช่น IF
  • การตรวจสอบประเภทของข้อมูล เช่น IS-Function
 • กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในงานฐานข้อมูล (การใช้ Excel เพื่อการจัดการฐานข้อมูล)
  • ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง เช่น VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH
 • ฯลฯ

หมายเหตุ

 • ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน  (09:00-16:00 น. โดยประมาณ)
 • ฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ตลอดระยะเวลาการอบรม โดยใช้ตัวอย่างจากงานจริง ภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดของวิทยากรและทีมงาน
 • เหมาะกับทุกคน ทุกอาชีพ ที่ต้องทำงานกับ Excel และต้องการใช้ Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • วิทยากรสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม หรือตัดทอนเนื้อหาในการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานจริง ระยะเวลา และความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

วิทยากร :       อาจารย์สำเริง  ยิ่งถาวรสุข

อัตราค่าอบรม ท่านละ 3,900 บาท+VAT 7%

Early Bird ชำระล่วงหน้าท่านละ 3,500 บาท+VAT 7%

สอบถามเพิ่มเติม ที่คุณตุ้ม 086-8929330

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

 

www.ptstraining.in.th

อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel Function

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากมาย การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การบริการ การสื่อสาร การจัดการสารสนเทศในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจติดตั้งและเตรียมสอบการคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco
: เรียนรู้ออนไลน์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รู้และเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถสร้างธุรกิจให้ดูน่าเชื่อถือทันสมัยและสามารถเพิ่มฐานลูกค้าจำนวนมาก
หลักสูตรนี้จะเน้นเจาะลึกการใช้งาน Chart ใน Excel เพื่อให้คุณสามารถที่จะมีความเข้าใจในการใช้งานแบบลึกซื้ง ซึ่งหลายคนสร้าง Chart ได้โดยไม่รู้ว่าควรจะเลือกรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม เพรา...
กลับมาครั้งนี้ไฉไลกว่าเดิม กับการรวมตัวของสุดยอดสัมมนา 2 หัวข้อ ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้แบบคุ้มค่าสุดๆ
เพื่อเรียนรู้ Big Data เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เริ่มมีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งถ้าเราดูจาก Google Trends
การเตรียมอุปกรณ์ในการพัฒนาโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม และการตั้งค่าต่างๆ สำหรับใช้งาน
เรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานความรู้ของอินเตอร์เน็ต
มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบไอทีให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (เน้นฝึกปฏิบัติโดเมนทางเทคนิค)