เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

อบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
จำนวนคนดู 87 ครั้ง
เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

หลักสูตร  เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

(Excel Advanced for Special Functions)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

โรงแรมพาลาสโซ  รัชดา MRT ห้วยขวาง

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู้ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป

หัวข้อการสัมมนา

 • คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference)
 • หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)
 • ลำดับความสำคัญในการคำนวณ
 • การแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!
 • การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงในสูตรคำนวณ
 • ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชัน
 • ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนสูตร Excel
 • กลุ่มฟังก์ชันด้านการคำนวณ (ใช้เพื่อการคำนวณทั่วไป การระบุเงื่อนไขในการคำนวณ)
  • การหาผลรวม เช่น SUM, SUMIF, SUMIFS
  • จำนวนเต็มและทศนิยม เช่น INT, ROUND, CEILING, FLOOR
 • กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ (ใช้เพื่อนับจำนวนรายการข้อมูลตามเงื่อนไข และการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหามูลค่าที่สูงหรือต่ำตามที่ต้องการ)
  • การนับจำนวน เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK
  • การจัดลำดับ เช่น MAX, MIN, AVERAGE, LARGE, SMALL
 • กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและตัวอักษร (ใช้ฟังก์ชันกลุ่มนี้เพื่อทำการปรับแต่งหรือแก้ไขแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่ข้อมูลเดิมในตารางอาจเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นระเบียบ ตลอดจนการทำให้ชื่อรายงานต่างๆ ปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ)
  • แปลงตัวเลขและข้อความ เช่น BAHTTEXT, TEXT
  • ค้นหาและแทนที่ข้อความ เช่น FIND, SEARCH, SUBSTITUTE
  • ดึงอักขระบางส่วนออกจากข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID
  • อื่นๆ เช่น LEN, TRIM, CODE, CHAR
 • กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา (เพื่อสร้างระบบงานที่เป็นอัตโนมัติ ตามวันและเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปตามจริง การระบุวันที่เป็นวันทำงานหรือวันหยุด เพื่อให้งานเอกสาร แบบฟอร์ม ตลอดจนการคำนวณต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ)
  • ทำความเข้าใจกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลาใน Excel
  • วันที่ เช่น DATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, TODAY
  • เวลา เช่น TIME, NOW
 • กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบ (การสร้างเงื่อนไชในการคำนวณและการประมวลผล)
  • สร้างเงื่อนไขในการตรวจสอบ เช่น IF
  • การตรวจสอบประเภทของข้อมูล เช่น IS-Function
 • กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในงานฐานข้อมูล (การใช้ Excel เพื่อการจัดการฐานข้อมูล)
  • ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง เช่น VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH
 • ฯลฯ

หมายเหตุ

 • ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน  (09:00-16:00 น. โดยประมาณ)
 • ฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ตลอดระยะเวลาการอบรม โดยใช้ตัวอย่างจากงานจริง ภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดของวิทยากรและทีมงาน
 • เหมาะกับทุกคน ทุกอาชีพ ที่ต้องทำงานกับ Excel และต้องการใช้ Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • วิทยากรสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม หรือตัดทอนเนื้อหาในการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานจริง ระยะเวลา และความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

วิทยากร :       อาจารย์สำเริง  ยิ่งถาวรสุข

อัตราค่าอบรม ท่านละ 3,900 บาท+VAT 7%

Early Bird ชำระล่วงหน้าท่านละ 3,500 บาท+VAT 7%

สอบถามเพิ่มเติม ที่คุณตุ้ม 086-8929330

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

 

www.ptstraining.in.th

อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel Function

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งาน Word ในขั้นกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Word ในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่วและสร้างเอกสารให้ดูสวยงาม
เรียนรู้บทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในหลายมิติ การกระทำต่างๆในกิจวัตรประจำวันของบางคนอาจจำเป็นต้องใช้สื่อเหล่านี้เข้ามาช่วยในทุกขั้นตอนของชีวิต
เรียนรู้ออนไลน์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รู้และเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถสร้างธุรกิจให้ดูน่าเชื่อถือทันสมัยและสามารถเพิ่มฐานลูกค้าจำนวนมาก
เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปด้าน IT นักเรียน , นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า ที่สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ เทรนด์การตลาด และความรู้เรื่อง E-commerce
ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC ในระดับสูง และเทคนิคในการเขียนโปรแกรมในแบบต่างๆ
Huawei Certified Internetwork Expert (HCIE) series certification is an indicator for proving an individual’s capability as an expert in a given technical field.
เรียนรู้ออนไลน์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รู้และเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถสร้างธุรกิจให้ดูน่าเชื่อถือทันสมัยและสามารถเพิ่มฐานลูกค้าจำนวนมาก
เพื่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า เข้าใจง่าย ตั้งแต่พื้นฐาน ใช้ได้จริง เพื่มช่องทางการขายสินค้า
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้มีพื้นฐานความรู้การใช้ Microsoft Excel มาในระดับหนึ่งแล้ว รูปแบบการอบรมเน้นการสอนแบบ Workshop โดยนำตัวอย่างจริงจากปัญหาการใช้งานในระดับองค์กรธุรกิจ และสอดแ...