มีค่าใช้จ่าย

! confirm ! การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (30 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ/

อบรมวันที่ 30 กรกฎาคม 2561
จำนวนคนดู 279 ครั้ง
! confirm ! การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (30 ก.ค. 61) อ.ประเสริฐ/

ยืนยัน การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (30 ก.ค. 61)อ.ประเสริฐ

 

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

หัวข้อการบรรยาย

 • ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน
 • ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน
 • เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า
 • สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน
 • ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ
 • การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด
 • เทคนิคบริหารความกดดัน
 • หลัก 5 ข้อ ควบคุมตนจากการเจรจากับลูกค้า
 • กิจกรรม เปลี่ยนประสบการณ์แสนแย่ให้กลายเป็นดี
 • การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด
 • การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา
 • หัวใจบริการที่สร้างความต่าง
 • มุมมองที่สองบ่งบอกปัญหาของลูกค้า
 • กิจกรรม การจัดการอารมณ์
 • การจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังการทำงาน
 • ความสุภาพทางน้ำเสียงและการออกเสียง
 • มุ่งสู่การสร้างรูปแบบการทำงานที่มีความสุข
 • โอกาส เบื้องหลังปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรียน

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

 

สถานที่อบรม โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ เป็นเจ้าของหรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
การขายและการบริการเป็นงานที่สำคัญยิ่ง บุคลากรที่รับผิดชอบในส่วนนี้ต้องมีไหวพริบที่เป็นเลิศ ต้องรู้ถึงความต้องการของลูกค้าและตลาด พร้อมทั้งสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภ...
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER PART1 : SALES ENGINEER DEFINITION, SALES ATTITUDE, SALES WORKFLOW, SALES CIRCLE, WHO ARE YOU CUSTOMER? - ความหม...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
ตารางอบรมหลักสูตรนี้ ตลอดปี 2562 ครั้งที่ 1/62 วันที่ 4 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2/62 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 3/62 วันที่ 13 กันยายน 2562 วิทยากรในการฝึกอบรม : ...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า สา...
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า และควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ 20 ก.ย.62 การจัดการคลังสินค้า และควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลั...
การทำธุรกิจให้สำเร็จ จำเป็นต้องทำการตลาดประชาสัมพันธ์ แบรนด์ สินค้าและบริการ