มีค่าใช้จ่าย

การสัมมนา “การใช้ Drone ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ เพื่อเพิ่มรายได้” (Drone for Tomorrow Business Applications: D2A)

อบรมวันที่ 04 กันยายน 2561
จำนวนคนดู 145 ครั้ง
การสัมมนา “การใช้ Drone ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ เพื่อเพิ่มรายได้” (Drone for Tomorrow Business Applications: D2A)

การสัมมนา

“การใช้ Drone ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ เพื่อเพิ่มรายได้”

(Drone for Tomorrow Business Applications: D2A)

 

านนี้ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Drone ห้ามพลาด!!
เป็นสัมมนาที่รวมเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ Drone ในหลากหลายธุรกิจ

 

Key Highlights:

 • พบกับสุดยอดผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการ Drone ระดับประเทศ
 • สัมผัสเทคโนโลยี Drone หลากหลายรุ่นอย่างใกล้ชิด
 • เห็นแนวทางสร้างรายได้จากการใช้งาน Drone
 • เข้าใจการใช้งานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

          อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยในการสร้างธุรกิจ บริการในด้านต่างๆ มากมาย และยังมีการนำมาใช้ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เพื่อแก้ใขปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสี่ยง และลดเวลาในการ การใช้งาน Drone สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานไว้ล่วงหน้า เพื่อควบคุมการทำงานให้มีคุณภาพ และแม่นยำ ประหยัดทรัพยากร ทุ่นแรงและเวลา สำหรับประเทศไทยมีการใช้งาน Drone เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น ใช้ในการเกษตร ใช้ในการทำแผนที่ ใช้ในการบินสำรวจ ใช้ในการถ่ายภาพทางอากาศ ใช้ในบริการขนส่ง ใช้ในการตรวจเช็คสินค้าคงคลัง เป็นต้น

          สวทช. ตระหนักถึงประเด็นสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการสัมมนา “การใช้ Drone ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ (Drone for Tomorrow Business Applications: D2A)” ขึ้นมา

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Drone และการประยุกต์ใช้งาน Drone ที่หลากหลาย
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ลงทุน ใช้งานหรือให้บริการ Drone
 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งาน Drone อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม

 1. เข้าใจเทคโนโลยี Drone และการประยุกต์ใช้งาน Drone ที่หลากหลาย
 2. เข้าใจการใช้งาน Drone อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 3. ได้รับข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้งาน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนใช้งาน Drone
 4. ได้รับข้อมูลการขึ้นทะเบียน Drone และการกรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ประกอบการเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ที่ต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  การดำเนินงานและลดต้นทุนในระยะยาว
 2. นักลงทุน/ผู้ประกอบการที่สนใจประยุกต์ใช้งาน Drone กับธุรกิจ
 3. คนรุ่นใหม่ที่สนใจสร้างรายได้จากการให้บริการ Dron

เนื้อหาการสัมมนาฯ

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Drone และการใช้งานที่หลากหลาย รวมทั้งข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้งาน เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจลงทุนใช้งาน Drone และการขึ้นทะเบียน Drone อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเนื้อหาการสัมมนาฯ ดังนี้

 1. การประยุกต์ใช้งาน Drone ในภาคการเกษตร
 2. การประยุกต์ใช้งาน Drone ในบริการขนส่ง
 3. การประยุกต์ใช้งาน Drone ในการทำแผนที่ 3 มิติ
 4. การประยุกต์ใช้งาน Drone ในงานตรวจเช็คสินค้า Warehouse และบริการอื่นๆ
 5. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Drone เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนใช้งาน
 6. เทคโนโลยีช่วยระบุตำแหน่งเพื่อบังคับการบินอย่างแม่นยำ
 7. เทคโนโลยี Drone แบบไฮบริด (Hybrid Drone)
 8. การขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยาน Drone อย่างถูกต้อง
 9. การขอขึ้นทะเบียนผู้ครอบครอง Drone อย่างถูกต้อง
 10. การออกบู๊ธแสดงผลงานเทคโนโลยี Drone สำหรับงานภาคเกษตร

วิทยากรประจำหลักสูตร

          ผู้เชี่ยวชาญด้าน Drone จากภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลาของหลักสูตร

          วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 3,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ
          เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81892
          Email: 


ลงทะเบียนได้ที่

https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/agriculture/d2a2018-1


แผ่นพับแนะนำหลักสูตร แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือเชิญ กำหนดการ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบปะนักอุตสาหกรรมชั้นนำในวงการ พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจ
เน้นวิธีการอบรมยุคใหม่ : ด้วยการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และ การวิเคราะห์ข้อมูล / ประเมินผลงาน
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความสุดเจ๋ง ผ่านประสบการณ์การทำงานของผู้เขียนมากความสามารถจากเว็บไซต์ Dek-D.com
กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา 1. คุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ 2. การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน 3. ความท้า...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ฝังตัว (Arduino) (Basic Embedded Electronic (Arduino))” รุ่นที่ 1
การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง"
แพทย์อินเตอร์ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร บสพ. รุ่น 3: หลักสูตรเน้นเนื้อหาจริงจัง เรียนเป็นหลัก สังสรรค์เป็นรอง สนองนโยบาย เรียนให้รู้ คู่คุณธรรม ความสัมพันธ์อบอุ่น เกื้อหนุน ปฏิบัติ...
ฝึกสารจำเป็นให้เปลี่ยนเป็นพลังชี่ ฝึกชี่ให้เปลี่ยนเป็นจิตวิญญาณ ฝึกจิตวิญญาณคืนสู่ความว่าง ฝึกความว่างเข้าสู่วิถี (นิพพาน) ผลคือ มีอายุยืนยาวโดยไม่แก่ชรา
ทักษะในการจดบันทึก สื่อสารความรู้ ภูมิปัญญา กระบวนการทำงานของแต่ละบุคคล