มีค่าใช้จ่าย

การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ

อบรมวันที่ 06 พฤศจิกายน 2563
จำนวนคนดู 478 ครั้ง
การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ

ในปัจจุบันการขนส่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจ เพราะเป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเน้นไปในหัวใจหลักของการขนส่งคือ 5 R  1.Right Cost ต้นทุนที่เหมาะสม 2.Right time ตรงตามเวลาที่กำหนด 3. Right Place สถานที่ที่ถูกตรง 4.Right Quality คุณภาพตามที่ตกลง 5. Right Quantity จำนวณตรงตามที่กำหนด   นอกจากนี้จะเพิ่มเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics การวางแผนการดำเนินงานขนส่ง (Route Optimization) การออกแบบการขนส่ง (Route Design) การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ (Stake Holder Management) การแก้ไขปัญหาการขนส่ง (Vehicle Routing Problem) การลดต้นทุน  (Cost Saving Project) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Transport Technology) และเรียนรู้ Case Study จากบริษัทระดับโลก

สำหรับ  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง-ขนส่งสินค้า (ทั้งระดับปฏิบัติการ-ผู้บริหาร)

 

วัตถุประสงค์ 

  ทราบถึงหลักการขนส่งสินค้า

  ทราบถึงความสำคัญของการขนส่งสินค้า

  ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในการขนส่งสินค้า

  ทราบถึงการใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการทำงาน

  ทราบถึงวิธีการลดต้นทุนของการขนส่งสินค้า

  ทราบถึงการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

  ทราบถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

วิทยากร   คุณฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์

วิธีการ              บรรยาย  พูด-คิด-ถาม-คุย  workshop  

เนื้อหาหลักสูตร  

  ê หลักการของการขนส่งสินค้า

  ê ความสำคัญของการจัดส่งสินค้า

  ê หลักการ 5 R

  ê การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ê วิธีการแก้ไขปัญหาการขนส่ง

  ê การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

  ê วิธีการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

  ê การวิเคราห์ข้อมูล Data Analytics

  ê การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

  ê Case Study

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37783
คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

คำค้นประกาศนี้ Tags: จัดส่ง, ขนส่ง, logistic, โลจิสติกส์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ...
สำหรับผู้สนใจที่จะอบรม สอบบัตรชิปปิ้งไปใช้ในสายงาน การที่จะมีสิทธิ์สอบบัตรตัวแทนออกของได้ ต้องมีชั่วโมงอบรมอย่างน้อย 80 ชม. ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นมาตรฐานศุลกากรรับรอง
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแป...
ปัจจุบันการจัดเก็บสินค้าประเภทคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสินค้าที่จัดเก็บเป็นสินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินค้าประเภทนี้จะต...
การบริหารคลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริษัทฯ การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหามักง่ายโดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ ร...
ห้ามพลาด!!กับหลักสูตรพิเศษ โลจิสติกส์และซัพพลายเซน ธุรกิจบริการการขนส่งระหว่างประเทศ(ส่งออก)
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ...
SIX SIGMA คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแป...