มีค่าใช้จ่าย

การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ

อบรมวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
จำนวนคนดู 742 ครั้ง
การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ

ในปัจจุบันการขนส่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจ เพราะเป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเน้นไปในหัวใจหลักของการขนส่งคือ 5 R  1.Right Cost ต้นทุนที่เหมาะสม 2.Right time ตรงตามเวลาที่กำหนด 3. Right Place สถานที่ที่ถูกตรง 4.Right Quality คุณภาพตามที่ตกลง 5. Right Quantity จำนวณตรงตามที่กำหนด   นอกจากนี้จะเพิ่มเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics การวางแผนการดำเนินงานขนส่ง (Route Optimization) การออกแบบการขนส่ง (Route Design) การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ (Stake Holder Management) การแก้ไขปัญหาการขนส่ง (Vehicle Routing Problem) การลดต้นทุน  (Cost Saving Project) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Transport Technology) และเรียนรู้ Case Study จากบริษัทระดับโลก

สำหรับ  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง-ขนส่งสินค้า (ทั้งระดับปฏิบัติการ-ผู้บริหาร)

 

วัตถุประสงค์ 

  ทราบถึงหลักการขนส่งสินค้า

  ทราบถึงความสำคัญของการขนส่งสินค้า

  ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในการขนส่งสินค้า

  ทราบถึงการใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการทำงาน

  ทราบถึงวิธีการลดต้นทุนของการขนส่งสินค้า

  ทราบถึงการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

  ทราบถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

วิทยากร   คุณฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์

วิธีการ              บรรยาย  พูด-คิด-ถาม-คุย  workshop  

เนื้อหาหลักสูตร  

  ê หลักการของการขนส่งสินค้า

  ê ความสำคัญของการจัดส่งสินค้า

  ê หลักการ 5 R

  ê การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ê วิธีการแก้ไขปัญหาการขนส่ง

  ê การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

  ê วิธีการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

  ê การวิเคราห์ข้อมูล Data Analytics

  ê การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

  ê Case Study

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37783
คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

คำค้นประกาศนี้ Tags: จัดส่ง, ขนส่ง, logistic, โลจิสติกส์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
ในการดำเนินธุรกิจคลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละขึ้...
คอร์สเรียนนำเข้าส่งออก , อบรมเรียน Import Export , อบรมตัวแทนออกของ , อบรม Logistics
หลักสูตรนี้เหมาะกับโรงงานที่มีปัญหาคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ไม่ว่าท่านจะพบปัญหาสต๊อกบวม หรือว่าสต๊อกขาด
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม · เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎห...
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจ...
สัมมนา การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความเสี่ยงเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก วิธีวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน