สัมมนา หลักสูตร Blue Ocean Strategy - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา หลักสูตร Blue Ocean Strategy

อบรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 549 ครั้ง
สัมมนา หลักสูตร Blue Ocean Strategy

อบรมหลักสูตร Blue Ocean Strategy

 

       Blue Ocean Strategy เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ (Demand Creation) โดยจะไม่มุ่งเน้นการแข่งขันเป็นหลัก แต่จะให้ความสนใจกับความต้องการที่แอบแผงอยู่ของกลุ่มลูกค้า และกลุ่มที่ยังไม่ใช่ลูกค้าของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยจะสร้างสินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภค และในขณะเดียวกันก็จะต้องสามารถลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นขององค์กรอีกด้วย อันจะเป็นแนวทางหนึ่งของการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

      Blue Ocean Strategy นี้ไม่เป็นเพียงแต่ทฤษฎีทางความคิด แต่ได้นำเสนอถึงวิธีการ กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีรปแบบที่ชัดเจน รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งแนวความคิด กระบวนการคิด ขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆ นี้ ถูกนำไปทดสอบกับการบริหารงานจริงอีกด้วย Blue Ocean Strategy เป็นผลมาจากการศึกษาและวิจัยที่ใช้เวลากว่าทศวรรษเกี่ยวกับการฟันฝ่าอุปสรรคของบริษัทต่าง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา และทำการศึกษามากกว่า 30 อุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างขอบเขตอุตสาหกรรมเพื่อสร้างตลาดใหม่
2. เข้าใจวิธีการสร้างความแตกต่างไปพร้อม ๆ กับการลดต้นทุนพร้อมกัน โดยเพิ่มคุณค่าผู้ซื้อและลดโครงสร้างต้นทุน
3. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการใช้ Blue Ocean Strategy กรอบดำเนินการ และเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าใหม่ (Value Innovation) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ Blue Ocean Strategy
4. ประเมินขีดความสามารถของธุรกิจโดยการคิดแบบ Blue Ocean Strategy
5. เรียนรู้และเข้าใจจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการนำ Blue Ocean Strategy มาปฏิบัติ

วันเวลาที่อบรมวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลา 9.00 น.- 16.00 น.)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้บริหารทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พัฒนาสินค้า กลยุทธ์และการตลาด

วิทยากรอ.รัฐ ดำรงศรี
ประสบการณ์การบรรยายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    อาจารย์พิเศษปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    อาจารย์พิเศษปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
บรรยายพิเศษในเรื่อง “การบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากร” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    วิทยากร ให้กับ บริษัท เซนต์โกเบน – เวเบอร์ จำกัด
    วิทยากร ให้กับ บริษัท สยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จำกัด


จัดงาน ณโรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

 ค่าธรรมเนียมการอบรม

  ราคาปกติ 7,800.00


สอบถามรายละเอียด

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
Strategic Center (ศุนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
E-mail: Public@sbdc.co.th
02-5592146-7 ต่อ 105

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร Blue Ocean Strategy, อ.รัฐ ดำรงศรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับมาตรฐานด้านระบบการจัดการคุณภาพ สามารถตีความข้อกำหนดของมาตรฐาน
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคล เป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน
พันล้านสร้างได้ในชาตินี้ เมื่อเศรษฐีตัวจริงมาเผยเคล็ดลับ สัมมนาพิเศษ สัมมนาเดียว เกี่ยวกับความลับ ทางการเงิน!
คุณสมบัติของผู้เข้อบรม :  ผู้จัดการ/ฝ่ายธุรการ/บุคคล  ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม  เจ้าของกิจการที่ไม่ต้องการความเสี่ยงที่ถู...
Builk Cost Control เป็นแอพพลิเคชั่นออนไลน์ฟรี สำหรับธุรกิจก่อสร้างใช้ในการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานคร จัดโครงการอบรม หลักสูตร "ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐาน ด้วย WinCC" รุ่น 17 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบและกลไกของหน่วยบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียทางด้านชีวภาพตลอดจนการควบคุมดูแลและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เรียนรู้ช่องทางการทำเงินกับอาชีพ "นักลงทุน"
A Chance Learning สถาบันอันดับหนึ่งในการสอนผลิตเครื่องสำอางมาตั้งแต่ปี 2545 อีกหลักสูตร Hot ที่เน้นให้คุณได้พัฒนาสูตรเพื่อเพิ่มความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์