มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา หลักสูตร Blue Ocean Strategy

อบรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 756 ครั้ง
สัมมนา หลักสูตร Blue Ocean Strategy

อบรมหลักสูตร Blue Ocean Strategy

 

       Blue Ocean Strategy เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ (Demand Creation) โดยจะไม่มุ่งเน้นการแข่งขันเป็นหลัก แต่จะให้ความสนใจกับความต้องการที่แอบแผงอยู่ของกลุ่มลูกค้า และกลุ่มที่ยังไม่ใช่ลูกค้าของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยจะสร้างสินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภค และในขณะเดียวกันก็จะต้องสามารถลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นขององค์กรอีกด้วย อันจะเป็นแนวทางหนึ่งของการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

      Blue Ocean Strategy นี้ไม่เป็นเพียงแต่ทฤษฎีทางความคิด แต่ได้นำเสนอถึงวิธีการ กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีรปแบบที่ชัดเจน รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งแนวความคิด กระบวนการคิด ขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆ นี้ ถูกนำไปทดสอบกับการบริหารงานจริงอีกด้วย Blue Ocean Strategy เป็นผลมาจากการศึกษาและวิจัยที่ใช้เวลากว่าทศวรรษเกี่ยวกับการฟันฝ่าอุปสรรคของบริษัทต่าง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา และทำการศึกษามากกว่า 30 อุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างขอบเขตอุตสาหกรรมเพื่อสร้างตลาดใหม่
2. เข้าใจวิธีการสร้างความแตกต่างไปพร้อม ๆ กับการลดต้นทุนพร้อมกัน โดยเพิ่มคุณค่าผู้ซื้อและลดโครงสร้างต้นทุน
3. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการใช้ Blue Ocean Strategy กรอบดำเนินการ และเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าใหม่ (Value Innovation) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ Blue Ocean Strategy
4. ประเมินขีดความสามารถของธุรกิจโดยการคิดแบบ Blue Ocean Strategy
5. เรียนรู้และเข้าใจจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการนำ Blue Ocean Strategy มาปฏิบัติ

วันเวลาที่อบรมวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลา 9.00 น.- 16.00 น.)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้บริหารทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พัฒนาสินค้า กลยุทธ์และการตลาด

วิทยากรอ.รัฐ ดำรงศรี
ประสบการณ์การบรรยายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    อาจารย์พิเศษปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    อาจารย์พิเศษปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
บรรยายพิเศษในเรื่อง “การบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากร” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    วิทยากร ให้กับ บริษัท เซนต์โกเบน – เวเบอร์ จำกัด
    วิทยากร ให้กับ บริษัท สยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จำกัด


จัดงาน ณโรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

 ค่าธรรมเนียมการอบรม

  ราคาปกติ 7,800.00


สอบถามรายละเอียด

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
Strategic Center (ศุนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
E-mail: Public@sbdc.co.th
02-5592146-7 ต่อ 105

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร Blue Ocean Strategy, อ.รัฐ ดำรงศรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หากคุณต้องการมีความสามารถในการทำซูชิ คุณภาพชั้นนำ ระดับพรีเมี่ยม ที่คนญี่ปุ่นเองยังต้องยกนิ้วให้
สัมมนา Lean Game – Train the Trainer วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Board Room 4
แนวคิดของผู้ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้เจ้าของโรงงาน ควบคุม/อาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานโดยใช้บุคลากรภายในองค์กร
เรียนรู้ตั้งแต่ ส่วนผสมหลัก ส่วนผสมเสริม วิธีการทำเซรั่มตั้งแต่ต้นแล้วลงมือปฎิบัติจนถึงแหล่งที่ซื้อวัตถุดิบราคาต้นทุนรวมถึงการคำนวณต้นทุน ไว้ให้คุณลองทำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดด้วยต...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร "ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด (Utilize your 24 hour with maximum time management)" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การออกแบบแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง (Switching Power Supply Design) " รุ่น 2 วันที่ 29-30 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ทราบถึงโครงสร้าง หลักการทํางาน และสาเหตุของความคลาดเคลื่อนของการวัดน้ำหนักด้วยเครื่องชั้ง