มีค่าใช้จ่าย

10 มิถุนายน 2562...การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y

อบรมวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 206 ครั้ง
10 มิถุนายน 2562...การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y

ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแต้มต่อเรื่องของความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการเจรจาต่อรองยังหมายถึงการใช้เทคนิค บุคลิกภาพและทักษะเป็นอย่างมาก ซึ่งการเจรจาต่อรองจำเป็นต้องพึ่งทักษะการอ่านความต้องการ การจัดการประเด็นที่เป็นปัญหา การเข้าใจในคำพูดและข้อจำกัดในข้อต่อรองจึงจะสามารถพิชิตใจลูกค้าได้ ดังนั้นนักขายสายเลือดใหม่อย่าง GEN Y จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกระดับทั้งวิธีการและการสร้างแต้มต่อเพื่อจะสามารถนำพาลูกค้าไปสู่ประตูปิดการขายได้แบบไม่เสียเปรียบ

วัตถุประสงค์

1) ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย GEN Y

2) ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน 

3) ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา 

4) ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 

หัวข้อการอบรมสัมมนา

การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด 

    • กฎการเจรจาต่อรอง สำหรับนักขาย GEN Y 

    • GEN Y อย่างเรา เจรจาอย่างไรให้ได้ผล 

    • กลยุทธ์การครองเกมเจรจา ด้วยหลัก 3 ประการ 

    • workshop “ฝึกการเจรจาไม่ให้เสียเปรียบ” 

กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล

    • อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา 

    • การแก้เกมการเจรจาเพื่อไม่ให้เสียเปรียบ 

    • workshop “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพในการเจรจา” 

เทคนิคสุดยอดการเจรจา

    • เคล็ดลับการเจรจาให้ชนะแบบล้านเปอร์เซ็นต์ 

    • เทคนิคเจรจาเพื่อให้มีโอกาสจบการขาย 

    • เทคนิคเจรจาประเภทต่างๆ สำหรับ GEN Y 

    • workshop “เจรจาแบบต่างกับ CASE STUDY” 

เนรมิตประตูแห่งการปิดการขายอย่างมืออาชีพไม่ให้พลาด

    • การปิดการขาย 7 เทคนิค ปิดเพื่อชัยชนะ 

    • กำหนดประเภทลูกค้าเพื่อการปิดการขาย 

    • การใช้ประโยคสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าเพื่อปิดการขาย 

    • เทคนิคสุดท้ายการสร้างสิ่งที่จับต้องได้เพื่อปิดการขายอย่างสมบูรณ์ 

    • สรุปการบรรยาย

 


อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อเรียนรู้เทคนิควิธีการตั้งคำถาม
ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากคุณถูกเชิญให้ไปร่วมสังสรรค์ก็ไม่ควรปฏิเสธ เพราะคนญี่ปุ่นไม่ชอบคนที่ทำตัวแตกแยก และทำอะไรที่แตกต่างไปจากกลุ่ม
กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสน...
มาเรียนรู้กับวิทยากรระดับโลก และพบกับการฝึกอบรมขั้นสูงด้วยเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์ผลลัพธ์มาแล้วทั่วโลก
วัตถุประสงค์ 1. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ 2. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง 3. ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ...
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
ลูกหนี้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแลบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ ลูกหนี้สามารถแบ่งได้หลายประเภท หลายระดับ ซึ่งในหลักการบริหารจัดการที่ดีจะต้อ...
เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของครูชาวไทย เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น