มีค่าใช้จ่าย

ยืนยัน เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (21 มีนาคม 2562)

อบรมวันที่ 21 มีนาคม 2562
จำนวนคนดู 788 ครั้ง
ยืนยัน เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (21 มีนาคม 2562)

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1.   เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการตีความข้อกำหนด
2.   เพื่อเสริมสร้างการทำงานของ APQP  Project Leader และ APQP Team ให้มีประสิทธิภาพ
3.   เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามความคืบหน้าการทำงานของทีมในช่วง New Model ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน
4.   เพื่อให้ APQP Project Leader Team รวบรวมเอกสารต่างๆ ได้ง่าย
5.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร : เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

  • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับAdvance Product Quality Planning(APQP)
  • วัตถุประสงค์และขอบเขตของAdvance Product Quality Planning(APQP)
  • ความหมายหมายของAdvance Product Quality Planning(APQP)
  • ข้อกำหนดและการตีความAdvance Product Quality Planning(APQP) 5 Phase

– Phase 1 : การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน (Plan and Define program)

– Phase 2 : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design and Development)

– Phase 3 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการ (Process Design and Development)

– Phase 4 : การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product & Process Validation)

– Phase 5 : Mass Production และผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข Mass Production and Ramp up activity

  • ทำWork Shopในไฟล์ Excel โดยการนำเอกสารแต่ละแผนกในระบบคุณภาพ (QMS) และใน PPAP ใส่ลงไปในแต่ละ Phase

   – Phase 1 : การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน (Plan and Define program)

– Phase 2 : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design and Development)

– Phase 3 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการ (Process Design and Development)

   – Phase 4 : การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product & Process Validation)

– Phase 5 : Mass Production และผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข Mass Production and Ramp up activity

 

จองอบรมได้ที่นี่ โทร 0988209929 กุ้ง

เว็บไซต์บริษัท http://www.inwtraining.com

เว็บไซต์บริษัท http://www.tesstraining.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก และการที่จะให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัย และองค์ปร...
การเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เราเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจเพราะเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าเพื่อส่งมอบต่อให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งผู้บริหารแต่ละองค์กรส่วนใหญ่ จะให้...
การค้าระหว่างประเทศที่ใช้ Letter of Credit เป็นเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขของ Letter of Credit และ UCP 600 เพื่อไม่ให้คู่...
บรรยายให้เข้าใจหลักการ พร้อมภาคปฏิบัติให้เห็นภาพจริง เพื่อพัฒนาตนเองด้านการค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตร การขนส่งสินค้าอันตราย ครั้งที่36 อบรม พร้อมการทำ #Workshop วันที่ 28-29 ต.ค. 59
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการความรู้พื้นฐาน หรือ ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานด้านนำเข้า-ส่งออก เพื่อทราบกฎระเบียบวิธีการและวางแผนการส่งออกได้อย่างถูกต้อง เกิดความมั่นใจในกา...