มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์

อบรมวันที่ 16 กันยายน 2564
จำนวนคนดู 529 ครั้ง
สัมมนา Online : เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์

การจัดทำวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing นับได้ว่าเป็นวิธีมีความคุ้มทุนสูง และเป็นวิธีที่ขยายตัวอย่างมากวิธีหนึ่ง เมื่อเทียบกับช่องทางการขายแบบอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ประหยัดเวลา สามารถกลั่นกรองคัดเลือกลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นวิธีที่สามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้โดยตรง วิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing ที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ของความสำเร็จทางธุรกิจในปัจจุบัน

 

การทำความเข้าใจกับกระบวนการ วิธีการ เทคนิค และเคล็ดลับต่างๆของการจัดทำวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบTelesales/Telemarketing ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะเป็นเครื่องมืออย่างดีที่ช่วยพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้ก้าวนำการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน สามารถวัดผลงาน และวางเป้าหมายได้ดีที่สุด หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริง ด้านการขายของวิทยากร รวมทั้งปัญหาของผู้เข้าอบรมที่เคยถาม จึงถูกรวบรวมมาเป็นขั้นตอนการขายในรูปแบบ 1 2 3 Sales เพื่อการอบรมการขายที่ได้ประสิทธิผลและนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลดีจริง

 

อบรมแล้วจะได้อะไร?

·       เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการตลาดในช่องทางโทรศัพท์

·       พนักงานขาย รักงานขาย ภูมิใจอาชีพ

·       ยอดขายเพิ่ม ปิดการขายเป็น

·       ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า บอกต่อ ใช้ซ้ำ

·       ธุรกิจเติบโต พนักงานก้าวหน้ามั่นคง

 

 หัวข้อการฝึกอบรม

·        การเตรียมตัวเพื่อการติดต่อลูกค้าอย่างมืออาชีพ

·         มีการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ

·        เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ

·         เทคนิคการนำเสนอทางโทรศัพท์

·        รู้จริงขั้นตอนการตัดสินใจของลูกค้า

·        พูดอย่างไร จึงขายได้ ขายดี

·         สิ่งที่สำคัญต้องรู้ก่อนขาย

·        เทคนิคทะลายกำแพงการเริ่มสนทนา ด้วยวิธี 3 Minutes Method

·         ทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพและการถามคำถามนำทางปิดการขาย

·        การอ่านความต้องการ และการจัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้าทางโทรศัพท์

·        เทคนิคการควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย

·        3 ขั้นตอนการขาย

- ขั้นตอนที่ 1 แนะนำตัวและนำเสนอขายยังไงให้ลูกค้าไม่รู้ตัว

- ขั้นตอนที่ 2 ตอบข้อโต้แย้งแบบมืออาชีพ

- ขั้นตอนที่ 3 ปิดการขายแบบลูกค้าพึงพอใจที่สุด

·        สัญญาณการซื้อและเทคนิคปิดการขายในครั้งแรกครั้งเดียว

·        ชั่วโมงต้องมนต์การปิดการขายทางโทรศัพท์

·        การอ่านจังหวะการปิดการขาย

·        7 วิธีปิดการขายทางโทรศัพท์

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE  3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์ธนภัทร  ธรรมากัลยากุล

 

กำหนดการ           วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

สถานที่                  Zoom Online Meeting

ราคา                      1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) ให้ประสบความสำเร็จ และการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากขึ้นของลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับการพิสูจน์ถึงความคุ้มค่าในระยะยาว ทำให้องค์กรหันมาใส่ใจกั...
โมเดลที่ต่อยอดธุรกิจ ไอเดียที่แตกต่าง ตลาดที่ใหญ่ขึ้น เหล่านี้คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจของคุณ โตสวนกระแส ในยุคเศรษฐกิจท้าทายนี้
สัมมนานี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป นักศึกษา/นักเรียน แม่ค้า/พ่อค้า นักธุรกิจ ที่สนใจเกี่ยวกับช่องทางการตลาด และการสร้างผลกำไรด้วย smartphone และคอมพิวเตอร์
เรียนรู้วิธีการทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ชมการสาธิตการใช้งานระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ขายของออนไลน์ใครๆ ก็ทำได้
เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขาย ผ่านมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆและฟังประสบการณ์ตรงจากนักขายมืออาชีพ
ความหมายและความเข้าใจในอาชีพการวิศวกรฝ่ายขาย – ทัศนคติสำคัญยังไงกับการขายรวมทั้งแนวคิดสำหรับนักขาย – เข้าใจถึงหลักการขาย, การทำงานของงานขายโดยรวม – วิเคราะห์ธรรมช...
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...