มีค่าใช้จ่าย

ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหา และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (พ.ค.62)

อบรมวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 98 ครั้ง
ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหา และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (พ.ค.62)

กำหนดการสัมมนา

วันที่ :  17 พฤษภาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

 

วิทยากร

ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

 

สถานที่จัดสัมมนา

โรงแรมแมนดาริน

 

หัวข้อสัมมนา

1. สาเหตุของการเกิดหนี้เสียหรือหนี้ที่มีปัญหาจากกระบวนการให้เครดิต 
2. สัญญาณเตือนภัย (Early Warning Sign) ที่บ่งชี้ว่า ลูกหนี้อาจมีปัญหาหรือกำลังประสบปัญหา 
3. เทคนิคการประสานงาน และการบริหารงานระหว่าง ฝ่ายติดตามหนี้
 -ฝ่ายเครดิตหรือสินเชื่อ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนระบบการติดตามหนี้ 
4. ขั้นตอนการจัดระดับลูกหนี้และจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้เพื่อลดความเสี่ยงและดำเนินการติดตามหนี้ 
 - การจัดระดับลูกหนี้ 
 - การวิเคราะห์ลูกหนี้ 
 - การจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ 
5. การวางแผนกำหนดกลยุทธ์เพื่อติดตามหนี้ที่มีปัญหา 
6. กระบวนการติดตามหนี้ตามระบบการเรียกเก็บหนี้ 
7. การเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามหนี้ที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย และข้อดีข้อเสียที่จะเกิดขึ้น 
 - การติดตามด้วยตนเอง 
 - การใช้โทรศัพท์ทวงถาม 
 - การไหว้วานบุคคลภายนอก 
 - การส่งจดหมาย/หนังสือทวงถาม
 - การใช้กระบวนการทางการดำเนินคดี 
8. หลักการและวิธีปฏิบัติรูปแบบต่างๆ ในการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา 
9. เทคนิคและยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง
 - การเตรียมการเจรจาต่อรอง 
 - การลดช่องว่างในการเจรจาต่อรอง 
 - การเสนอเงื่อนไขในการเจรจาต่อรอง 
 - การพิจารณาข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง 
 - การให้ข้อเสนอในการยุติการเจรจา 
 - การควบคุมอารมณ์ขณะเจรจาต่อรอง 
10. ข้อควรปฏิบัติในการพัฒนาการติดตามหนี้ให้เกิดความต่อเนื่องและได้ผลสูงสุด

คำค้นประกาศนี้ Tags: การทวงหนี้, หนี้เสีย, การเจรจาต่อรอง, การติดตามหนี้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการป...
โปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถในการพรีเซนท์งานสำหรับนักธุรกิจ นักขายและคนทำงานยุคใหม่แบบครบสูตรทุกรูปแบบ เสริมสร้างและแก้ไขปรับปรุงจากฐานการพูดเดิมของคุณให้มีทักษะการนำเสนอต่อหน้าผู้...
เพื่อช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ ด้วยวิธีง่าย ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้นด้วย
ศิลปการขายสินค้าให้ได้ราคาล้วงลับกลลวงการขายยอดขายทะลุเป้าต้องรู้หลังจิตวิทยาลูกค้าคือหนูต้องจับหนูให้อยู่มัด 4 อาวุธเพื่ออ่านเกมขายเพิ่มยอดปรับจุดยืนเพิ่มความสัมพันธ์ก่อนขายเสก...
เพื่อสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง เพื่อการทำงานได้อย่างสำเร็จ
เพื่อความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารในหลายมิติ ด้วยการผสมผสานระหว่างสื่อยุคใหม่และเก่าให้มีความสอดคล้อง
เพื่อการพัฒนาการนำเสนอ (Presentation) ให้โดนใจ ตรงประเด็น และเข้าใจอย่างง่ายๆ
เพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับล...