มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER 24 พ.ค.62

อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 230 ครั้ง
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER 24 พ.ค.62

 หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER

 

PART1 : SALES ENGINEER DEFINITION, SALES ATTITUDE, SALES WORKFLOW, SALES CIRCLE, WHO ARE YOU CUSTOMER?

–     ความหมายและความเข้าใจในอาชีพการวิศวกรฝ่ายขาย

–     ทัศนคติสำคัญยังไงกับการขายรวมทั้งแนวคิดสำหรับนักขาย

–     เข้าใจถึงหลักการขาย, การทำงานของงานขายโดยรวม

–     วิเคราะห์ธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของธุรกิจนั้นๆ

–     ใครคือลูกค้าของคุณและใช่ลูกค้าของคุณจริงๆหรือเปล่า

PART 2 : WHY THE TECHNICAL IS NECESSARY?

–     เทคนิคของสินค้าสำคัญไฉน ทำไมถึงต้องสนใจ

–     ทำไมลูกค้าถึงชอบ SALES ENGINEER ที่เทคนิคสูง

PART 3 : WHY SALES SKILL IS NECESSARY?

–     ทำไมทักษะการขายถึงจำเป็นกับ SALES ENGINEER

PART4 : CUSTOMER ANALYSIS, PREPARING & PLANNING

–     การวิเคราะห์ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขาย

–     การเตรียมตัวสำหรับการขาย ไม่ว่าในเรื่องตัวเราและข้อมูลของสินค้ารวมถึงข้อมูลของลูกค้า

–     วางแผนเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน

PART 5 : HOW TO PRESENT TO CUSTOMER, HOW TO COLLECT THE CUSTOMER DATA, INFORMATION ANALYSIS

–     การนำเสนอสินค้าในรูปแบบต่างๆที่สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจ

–     การสังเกตสิ่งต่างๆในสถานที่ของลูกค้ารวมถึงพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ขอมูลเชิงการขาย

–     การบันทึกข้อมูลที่ได้จากลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ในการขาย

–     วิธีการถามข้อมูลของคู่แข่งกับลูกค้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และหาวิธีเพื่อชนะในข้อตกลงการขาย

–     การวิเคราะห์ของมูลที่ได้รับมาทั้งหมด เพื่อเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขายหรือปิดการขาย

PART 6 : FOLLOW UP & PRICE NEGOTIATION AND CLOSE THE DEAL

–     การติดตามงานขายและเก็บข้อมูลไปพร้อมกันเพื่อนำมาวิเคราะห์

จองอบรมโทร 0988209929 คุณกุ้ง

http://www.tesstraining.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อช่วยกลั่นกรองคนที่มีความสามารถมีสมรรถนะในการทำงานตามที่องค์กรนั้น ๆ ต้องการ
กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบัง...
หลักการและเหตุผล ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให...
หลักสูตรนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้รวมถึงเข้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์การขายและการตลาด การกำหน...
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่
เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบร...
บรรยายโดยอาจารย์ผู้มากรู้ประสบการณ์ที่ความรู้ความสามารถ วิทยากรโดย อาจารย์ นวฤกษ์ วิรัฐกุล (นักขาย และผู้บริหารงานฝ่ายการขายราชการมืออาชีพประสบการณ์ 25 ปี กับการขายภาครัฐ
เพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง
1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม