มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อบรม 21 มิ.ย.62

อบรมวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 135 ครั้ง
หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อบรม 21 มิ.ย.62

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน  และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย 

1)เป้าหมายการเป็นวิทยากร

หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ

2)การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

– 4ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

3)หลักของการนำเสนอ

การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

4)การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

ขั้นตอนในการบรรยาย 4ช่วงเวลา

การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับฟัง

เทคนิคการจบการบรรยายอย่างได้ใจ

เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3รูปแบบ

ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929คุณกุ้ง


คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Project Management Strategy)" วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอี...
หลักสูตร 2 วัน ที่จะปลดล็อคศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนให้คุณ โดย เรือรบ
กิจกรรมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดที่ไม่มีองค์กรไหนจะหลีกเลี่ยงไม่ทำได้แล้วในยุคปัจจุบัน
หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ LabVIEW ในระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้เทคนิคในการเชื่อมต่อกับ ฮาร์ดแวร์ในแบบต่างๆ เช่น DAQ Board, GPIB, Serial Port, Parall...
ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผนงานที่ดีรวมถึงการปรับปรุงงานที่ทำอยู่เสมอจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งทุกองค์กรต้องมีการวางการทำงานใ...
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร " โปรแกรม Autodesk Inventor" รุ่นที่ 14
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง" รุ่น 13 วันที่ 26-28 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่น19