มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อบรม 21 มิ.ย.62

อบรมวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 71 ครั้ง
หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อบรม 21 มิ.ย.62

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน  และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย 

1)เป้าหมายการเป็นวิทยากร

หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ

2)การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

– 4ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

3)หลักของการนำเสนอ

การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

4)การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

ขั้นตอนในการบรรยาย 4ช่วงเวลา

การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับฟัง

เทคนิคการจบการบรรยายอย่างได้ใจ

เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3รูปแบบ

ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929คุณกุ้ง


คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งอุปกรณ์ Switch (H3C) ในระบบเครือข่าย” รุ่นที่ 9
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
เรียนรู้ประวัติและสายพันธุ์ของกาแฟ ประเภทและรสชาติของกาแฟแต่ละชนิด
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและวิธีการในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง" รุ่น 13 วันที่ 26-28 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้...
เรียนรู้ และทำความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการต่างๆ จะบริการอย่างไรทำให้ลูกค้าประทับใจ และกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อๆไป - See more at: http://seminardd.com/1970/26165#sthash.gEaE...
นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่เข้าใจและสามารถเข้าไปจัดก...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการสร้างเขียนแบบ 3 มิติแบบพื้นผิว เพื่อการผลิตด้วย VISI" รุ่นที่ 1