มีค่าใช้จ่าย

เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน

อบรมวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567
จำนวนคนดู 1329 ครั้ง
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน

จากผลกระทบของCovid-19ที่ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมากและการที่จะทำให้ธุรกิจนำหน้าคู่แข่งถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก โลจิสติกส์ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจได้เปรียบคู่แข่งทั้งด้านของคุณภาพการทำงานและต้นทุน ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทสำคัญอย่างมากและได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ  E-commerce ทำให้ความต้องการพื้นที่คลังสินค้าขยายตัวขึ้นและการขนส่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 

ในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีให้เลือกใช้กันอย่างมากมาย เช่น TMS, WMS, OMS, RPA แต่เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และมีการลงทุนที่ต่ำ

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=53557 

 โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mailinfo2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

คำค้นประกาศนี้ Tags: โลจิสติกส์, เทคโนโลยี, logistic, technology

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของ...
To prepare the organization’s understanding of Higg Facility Environmental Module
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รู้เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®)
การค้าระหว่างประเทศที่ใช้ Letter of Credit เป็นเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขของ Letter of Credit และ UCP 600 เพื่อไม่ให้คู่...
หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบทั้งหลักการ PDCS ,8Ds report, Fish bone diagram และ Why why analysis ได้อย่างเห็นผลแน่นอน
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
ห้ามพลาด!!การเรียนรู้กระบวนการนำเข้าสินค้า ตั้งแต่การวางแผนการสั่งซื้อ ตามขั้นตอนถึงคลังสินค้า
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม · เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎห...