มีค่าใช้จ่าย

Hot นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ สำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่

อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 45 ครั้ง
Hot นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ สำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่

หัวข้อเรียนรู้ :

 

  • ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร
  • เครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้
  • แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค HR 4.0 เช่น การใช้ 70 : 20 : 10 MODEL, MOBILE LEARNING, ACTION LEARNING และกรณีตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้
  • คุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ

 

  • แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาในเรื่อง

-      การเตรียมงาน ประสานงานและคัดเลือกวิทยากร

-      การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

-      การเชิญวิทยากร กล่าวขอบคุณและประเมินวิทยากร

-      การกระตุ้นการนำเอาความรู้และทักษะไปใช้งาน

-      การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล

  • ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร

                     

วิทยากร    :   อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

 

ราคาท่านละ 3,400 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมเซนต์ เจมส์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: http://www.tesstraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจ และได้ข้อคิดในศาสตร์ของการบริหารค่าตอบแทนที่ท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อน และเหมาะสำหรับทั้งคนที่ทำงานด้าน HR และคนที่สนใจในเรื่องของการบริหารค่า ...
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ
เรียนรู้คุณสมบัติของกิจการที่จะสามารถเข้า IPO และการวิเคราะห์กิจการและประเมินความพร้อมเบื้องต้น
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "องค์กรก้าวหน้าและพัฒนาด้วย Kaizen" วันที่ 16-17 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม
ท่านทราบหรือไม่ว่า???ค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ เงินอื่น ๆ ที่คุณจ่ายให้ลูกจ้างอยู่ทุกวันนี้หรือ สัญญาจ้าง ที่เขียนไม่รัดกุมถ้าถูกลูกจ้างไป...
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การขายที่ดีต้องมีระบบ มีขั้นตอน นั่นจึงจะทำให้การขายประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักขายได้เข้าใจเทคนิคและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาสู่ความสำเร็จดังกล่าวใน 7 ขั้นตอนที่สำคั...
เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายที่สำคัญ ได้ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องไปใช้งานได้เลย สามารถสอบถาม ปรึกษาวิทยากรเพื่อแก้ปัญหาได้โดยตรง