มีค่าใช้จ่าย

Passion Management : การสร้าง Passion ในทีมงานเพื่อสร้างแรงผลักดันในการทำงาน (หลักสูตรใหม่ 2562)

อบรมวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
จำนวนคนดู 215 ครั้ง
Passion Management : การสร้าง Passion ในทีมงานเพื่อสร้างแรงผลักดันในการทำงาน (หลักสูตรใหม่ 2562)

วิทยากร

อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง (ครูอ้อ)

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
 

หัวข้อสัมมนา

1. Passion จำเป็นแค่ไหน? ในการทำงานขององค์กรยุคใหม่

2. อะไรคือ Passion ของคนที่ประสบความสำเร็จ และเขาได้มาจากไหน

3. ปลุก Passion ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

4. สัญญาณเตือนภัย พนักงานหมด Passion กับงานที่ทำ

5. ทำอย่างไรเมื่อพนักงานเข้าสู่ภาวะหมดไฟในการทำงาน ล

6. เปลี่ยน Pain Points เป็น Gain Points วิธีสร้าง Passion ให้คนหมดไฟ

7. ทำอย่างไรเมื่อ Passion มาถึงทางตัน

8. สร้าง passion ในทีมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน

9. กรณีศึกษาการเปลี่ยน Passion เป็น Solutions ที่เป็นรูปธรรมต่อยอดความสำเร็จให้ธุรกิจ

10. รวมปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง Passion

คำค้นประกาศนี้ Tags: ฝ่ายบุคคล, Passion, พัฒนาศักยภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถวางแผนพัฒนาตนเอง
เพื่อทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาของคนที่แตกต่างกัน และจะส่งผลถึงการทำงานของเขาที่แตกต่างกัน และเราจะสามารถทำงานร่วมกับคนแต่ละแบบได้อย่างไร
หลักสูตรนี้จะทำให้คุณสามารถนำกลยุทธ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาช่วยให้องค์กร รักษาคนเก่ง และสร้างคนให้เก่งได้อย่างสร้างสรรค์
ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ Mini MBA การจัดการธุรกิจฯ รุ่นที่ 2 (ร้านอาหาร/เครื่องสำอาง) ให้กับผู้สนใจและบุคคลทั่วไป
หลักสูตรนี้จะช่้วยพัฒนาตนเอง ให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุข
สัมมนาเพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่จะสอนคุณเรื่องการตั้งเป้าหมาย คุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนทันทีหลังจากจบสัมมนา
"ซี่กง" ให้เป็นการแพทย์ทางเลือก ผู้รักสุขภาพทุกคนจึงไม่ควรมองข้ามวิชา
เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีควา...
ทำงานอย่างมีความสุข อันนำไปสู่ชีวิต องค์กร และสังคมที่มีความสุขด้วยศิลปะการแสดง