มีค่าใช้จ่าย

ยืนยัน International Material Data System : IMDS (29-30 ส.ค. 62)

อบรมวันที่ 29 สิงหาคม 2562
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
ยืนยัน International Material Data System : IMDS (29-30 ส.ค. 62)

วันที่ 1 BASIC IMDS

– ความหมายของและข้อกำหนด SOC, ROHS, ELV, WEEE, 76/769/EEC, PFOS / PFOA, REACH / SVHC, IMDS

– บทบาทหน้าที่ของแต่ละแผนก

– หน่วยงานตรวจและทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

– ข้อกำหนดและกฎระเบียบของประเทศ NORWAY

– ข้อกำหนดและกฎระเบียบของ REACH/SVHC

– ข้อกำหนดและกฎระเบียบการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

– ขั้นตอนการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

 1. HISTORY AND BACKGROUND OF THE IMDS
 • REGISTRATION OF A COMPANY IN THE IMDS
 • THE EUROPEAN END-OF LIFE VEHICLES DIRECTIVE (ELV)
 • THE RESTRICTION OF SUBSTANCE CONTROL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY.
 • DATA FLOW FROM SENDERS TO RECIPIENTS AND DATA VISIBILITY
 • IMDS-GUIDELINES AT A GLANCE
 1. THE IMDS SYSTEM & DEFINITIONS
 • SYSTEM ACCESS AND ADMINISTRATION
 • BASIC & COMPLETE SYSTEM FUNCTIONALITY
 • SECURITY CONCEPT AND CONFIDENTIALITY
 • MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES
 • BASIC SUBSTANCES LIST, GADSL AND SVHC IN THE IMDS
 • PROCESS CHEMICALS IN IMDS
 • FLAT-BILLS-OF-MATERIAL (FBOM)
 • COMPONENTS, SUB-COMPONENTS, MATERIALS, BASIC SUBSTANCES
 • MODULES, PRODUCT TREE STRUCTURES, NODES
 1. MATERIAL DATA SHEET ( MDS ) & EXERCISE
 • MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES
 • MDS / MODULE INGREDIENT TREE STRUCTURE
 • CREATING, MODIFYING, AND SUBMITTING A MDS
 • CUSTOMER DATA QUALITY STANDARDS
 • PROPRIETARY INFORMATION HANDING
 • CREATION OF TREE STRUCTURES
 • CREATION AND INTEGRATION OF OWN DATA
 • CHECK AND INTEGRATION OF RECEIVED SUPPLIER DATA
 • CHECK AND INTEGRATION OF PUBLISHED DATA
 • USAGE OF JOKERS
 • INTERNAL CHECK ROUTINES
 • MATERIAL SUBSTANCE CHECK
 1. PROCESS & OTHER FUNCTIONS ( EXERCISE )
 • APPLICATION ID CODES, RECYCLATE DATA, AND PARTS MARKING
 • SENT / RECEIVED FUNCTIONS
 • ACCEPTING / REJECTING A MDS
 • COPY AND NEW VERSION FUNCTIONS
 • CREATE COPY ( COPY ), CREATE MODULE
 • MDB-ACTIONS (INTERNAL RELEASE, SEND, PUBLISH, PROPOSE, FOR-WARD )
 1. IMDS MANAGEMENT & STRATEGY
 • SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 • INTERNAL ORGANIZATION AND DATA MANAGEMENT
 • APPROACH TO IMPLEMENTATION
 • DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS
 • THE FUTURE OF IMDS

วันที่ 2 ADVANCE IMDS

 1. IMDS ADMINISTRATION & IMPLEMENTING IMDS IN ORGANIZATION
 • CLIENT MANAGER ADMINISTRATION FUNCTIONS
 • NEW USER SETUP ( IMDS TEAM – ROLES AND RESPONSIBILITIES ), PASSWORD RESET, EDITING
 • SCOPING YOUR IMDS WORKLOAD AND CALCULATING NECESSARY RESOURCE
 • THE ROLE OF IT SOLUTIONS IN IMDS
 • SETTING YOUR IMDS ACCOUNT – WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL

UNITS ?

 • FUNCTION OF A CLIENT MANAGER AND CONTACT PERSON
 • SETTING YOUR IMDS ACCOUNT – WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL

UNITS ?

 1. MANAGEMENT OF DATA RECEIVED BY SUPPLIERS
 • ESTABLISHING DATA QUALITY STANDARDS
 • REVIEW / ANALYSIS OF DATA INFLOWING
 • IDENTIFICATION OF PROBLEMATIC DATA
 • SUPPLIER COMMUNICATION
 • DATA TRACKING METHODS
 • ESTABLISHING TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEMS FOR YOUR SUPPLIERS
 • IMDS CHECK FUNCTION
 • HOW TO HANDLE SUPPLIERS WHO CANNOT / WILL NOT PROVIDE IMDS DATA
 • PROCESSING SUPPLIERS SUBMISSIONS – SETTING DATA QUALITY STANDARD AND

ACCEPTING AND REJECTING SUPPLIER MDSS

 1. ADVANCE DATA ENTRY FUNCTIONS
 • TIME – SAVING TECHNIQUES
 • INTERNAL DATA LIBRARIES
 • MDS REQUEST FUNCTIONALITY
 • NEEDS FOR NEW SUBMISSIONS
 • ANALYZING DATA FOR REACH SVHCS
 • USING THE MDS REQUEST FUNCTION IN IMDS
 1. MATERIAL AND RESTRICTED SUBSTANCE ISSUE
 • GLOBAL AUTOMOTIVE DECLARABLE SUBSTANCE LIST ( GADSL ) LIST

OF RESTRICTED SUBSTANCES AND DECLARABLE SUBSTANCE

 • OEM IMDS REQUIREMENT AND ACCEPTANCE CRITERIA
 • IMDS DATA RECOMMENDATIONS
 • ELV ANNEX II EXEMPTIONS
 • REPORTING A PRINTED CIRCUIT BOARD IN IMDS ( USING GENERIC PUBLISHED PART DATA FROM THE IMDS

STEERING COMMITTEE )

 • ELV ANNEX II EXEMPTIONS
 1. IMDS MANAGEMENT ISSUE
 • IMPLEMENTING IMDS
 • INTEGRATING IMDS INTO QUALITY PROGRAMS
 • ESTABLISHING INTERNAL AND SUPPLIERS DATA QUALITY STANDARDS
 • DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS
 • COMPLETING YOUR ASSEMBLY AND SUBMITTING TO YOUR CUSTOMER USING THE ANALYSIS FUNCTION TO CHECK OVERALL SVHC CONTENT
 • SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
สอบถามจองอบรมที่นี่ 0988209929 คุณกุ้ง
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เป็นการตรวจสุขภาพแบบจีน เช็คเส้นลมปราณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฟรี รับจำนวน 50 ท่าน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการ Traffic อินเทอร์เน็ตด้วย cache server (ขั้นสูง) โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux” รุ่นที่1
สามารถนำความรู้ด้าน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆได้
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การติดตั้งเครื่องที่ให้บริการ Internet (Internet Server) เบื้องต้น"
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ทราย และแร่ธาตุต่างๆ นำมาผสมกัน แล้วทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ หลังจากนั้นจึงนำไปเผาเพื่อเปลี่ยนเนื้อวัตถุให้แข็งแรง สามารถคงรูปอยู่ได้
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ และประยุกต์ใช้การตลาด 4.0 เพื่อสร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันอำนาจของแบรนด์สินค้าคู่แข่งขัน...
เรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สัมมนาเครื่องมือซื้อขายออนไลน์บนสมาร์ทโฟน" ของ SME และผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์มือใหม่แห่ง ยุค 4.0
เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไ...