มีค่าใช้จ่าย

ยืนยัน International Material Data System : IMDS (29-30 ส.ค. 62)

อบรมวันที่ 29 สิงหาคม 2562
จำนวนคนดู 72 ครั้ง
ยืนยัน International Material Data System : IMDS (29-30 ส.ค. 62)

วันที่ 1 BASIC IMDS

– ความหมายของและข้อกำหนด SOC, ROHS, ELV, WEEE, 76/769/EEC, PFOS / PFOA, REACH / SVHC, IMDS

– บทบาทหน้าที่ของแต่ละแผนก

– หน่วยงานตรวจและทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

– ข้อกำหนดและกฎระเบียบของประเทศ NORWAY

– ข้อกำหนดและกฎระเบียบของ REACH/SVHC

– ข้อกำหนดและกฎระเบียบการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

– ขั้นตอนการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

 1. HISTORY AND BACKGROUND OF THE IMDS
 • REGISTRATION OF A COMPANY IN THE IMDS
 • THE EUROPEAN END-OF LIFE VEHICLES DIRECTIVE (ELV)
 • THE RESTRICTION OF SUBSTANCE CONTROL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY.
 • DATA FLOW FROM SENDERS TO RECIPIENTS AND DATA VISIBILITY
 • IMDS-GUIDELINES AT A GLANCE
 1. THE IMDS SYSTEM & DEFINITIONS
 • SYSTEM ACCESS AND ADMINISTRATION
 • BASIC & COMPLETE SYSTEM FUNCTIONALITY
 • SECURITY CONCEPT AND CONFIDENTIALITY
 • MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES
 • BASIC SUBSTANCES LIST, GADSL AND SVHC IN THE IMDS
 • PROCESS CHEMICALS IN IMDS
 • FLAT-BILLS-OF-MATERIAL (FBOM)
 • COMPONENTS, SUB-COMPONENTS, MATERIALS, BASIC SUBSTANCES
 • MODULES, PRODUCT TREE STRUCTURES, NODES
 1. MATERIAL DATA SHEET ( MDS ) & EXERCISE
 • MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES
 • MDS / MODULE INGREDIENT TREE STRUCTURE
 • CREATING, MODIFYING, AND SUBMITTING A MDS
 • CUSTOMER DATA QUALITY STANDARDS
 • PROPRIETARY INFORMATION HANDING
 • CREATION OF TREE STRUCTURES
 • CREATION AND INTEGRATION OF OWN DATA
 • CHECK AND INTEGRATION OF RECEIVED SUPPLIER DATA
 • CHECK AND INTEGRATION OF PUBLISHED DATA
 • USAGE OF JOKERS
 • INTERNAL CHECK ROUTINES
 • MATERIAL SUBSTANCE CHECK
 1. PROCESS & OTHER FUNCTIONS ( EXERCISE )
 • APPLICATION ID CODES, RECYCLATE DATA, AND PARTS MARKING
 • SENT / RECEIVED FUNCTIONS
 • ACCEPTING / REJECTING A MDS
 • COPY AND NEW VERSION FUNCTIONS
 • CREATE COPY ( COPY ), CREATE MODULE
 • MDB-ACTIONS (INTERNAL RELEASE, SEND, PUBLISH, PROPOSE, FOR-WARD )
 1. IMDS MANAGEMENT & STRATEGY
 • SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 • INTERNAL ORGANIZATION AND DATA MANAGEMENT
 • APPROACH TO IMPLEMENTATION
 • DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS
 • THE FUTURE OF IMDS

วันที่ 2 ADVANCE IMDS

 1. IMDS ADMINISTRATION & IMPLEMENTING IMDS IN ORGANIZATION
 • CLIENT MANAGER ADMINISTRATION FUNCTIONS
 • NEW USER SETUP ( IMDS TEAM – ROLES AND RESPONSIBILITIES ), PASSWORD RESET, EDITING
 • SCOPING YOUR IMDS WORKLOAD AND CALCULATING NECESSARY RESOURCE
 • THE ROLE OF IT SOLUTIONS IN IMDS
 • SETTING YOUR IMDS ACCOUNT – WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL

UNITS ?

 • FUNCTION OF A CLIENT MANAGER AND CONTACT PERSON
 • SETTING YOUR IMDS ACCOUNT – WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL

UNITS ?

 1. MANAGEMENT OF DATA RECEIVED BY SUPPLIERS
 • ESTABLISHING DATA QUALITY STANDARDS
 • REVIEW / ANALYSIS OF DATA INFLOWING
 • IDENTIFICATION OF PROBLEMATIC DATA
 • SUPPLIER COMMUNICATION
 • DATA TRACKING METHODS
 • ESTABLISHING TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEMS FOR YOUR SUPPLIERS
 • IMDS CHECK FUNCTION
 • HOW TO HANDLE SUPPLIERS WHO CANNOT / WILL NOT PROVIDE IMDS DATA
 • PROCESSING SUPPLIERS SUBMISSIONS – SETTING DATA QUALITY STANDARD AND

ACCEPTING AND REJECTING SUPPLIER MDSS

 1. ADVANCE DATA ENTRY FUNCTIONS
 • TIME – SAVING TECHNIQUES
 • INTERNAL DATA LIBRARIES
 • MDS REQUEST FUNCTIONALITY
 • NEEDS FOR NEW SUBMISSIONS
 • ANALYZING DATA FOR REACH SVHCS
 • USING THE MDS REQUEST FUNCTION IN IMDS
 1. MATERIAL AND RESTRICTED SUBSTANCE ISSUE
 • GLOBAL AUTOMOTIVE DECLARABLE SUBSTANCE LIST ( GADSL ) LIST

OF RESTRICTED SUBSTANCES AND DECLARABLE SUBSTANCE

 • OEM IMDS REQUIREMENT AND ACCEPTANCE CRITERIA
 • IMDS DATA RECOMMENDATIONS
 • ELV ANNEX II EXEMPTIONS
 • REPORTING A PRINTED CIRCUIT BOARD IN IMDS ( USING GENERIC PUBLISHED PART DATA FROM THE IMDS

STEERING COMMITTEE )

 • ELV ANNEX II EXEMPTIONS
 1. IMDS MANAGEMENT ISSUE
 • IMPLEMENTING IMDS
 • INTEGRATING IMDS INTO QUALITY PROGRAMS
 • ESTABLISHING INTERNAL AND SUPPLIERS DATA QUALITY STANDARDS
 • DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS
 • COMPLETING YOUR ASSEMBLY AND SUBMITTING TO YOUR CUSTOMER USING THE ANALYSIS FUNCTION TO CHECK OVERALL SVHC CONTENT
 • SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
สอบถามจองอบรมที่นี่ 0988209929 คุณกุ้ง
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ เข้าใจและสามารถจัดทำเครื่องมือรายงานผล (HR Report) ที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ มีการตรวจติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การวางเป้าหมายของตัวเอง ค้นพบตัวเองว่า ตัวเองต้องการอะไร อยากทำอะไร
กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานภาคเอกชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ...
ต้องการให้คนที่มาเรียนได้ฝึกทำ WORKSHOP ที่ทำให้เพิ่มยอดขายได้จริง
เห็นโอกาสทางธุรกิจในการสร้างนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุคอมโพสิต เจาะลึกวัสดุคอมโพสิตและการใช้งานในงานพิมพ์สามมิติ เรียนรู้การเลือกใช้วัสดุคอมโพสิตกับการพิมพ์สามมิติ...
1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม 2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / EMR / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)" รุ่น 23 วันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรโดยมีทัศนคติแบบ “เชื่อ” ก่อนว่าต้องทำได้ (Can Do ATTITUDE) ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีประส...