มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 22 ต.ค.62)

อบรมวันที่ 22 ตุลาคม 2562
จำนวนคนดู 32 ครั้ง
หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 22 ต.ค.62)



22 ตุลาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 
                                                                           *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์
1.มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร
2.เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม
3.เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมินผลการอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ประเด็นการสัมมนา
    1.  บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    2.  ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม
    3.  การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ
    4.  เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
         •  การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม
         •  การกล่าวเปิดการอบรม
         •  การกล่าวแนะนำวิทยากร
         •  การกล่าวขอบคุณวิทยากร
         •  การกล่าวปิดการอบรม
    5.  การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
    6.  การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม
    7.  การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม
    8.  การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
    9.  การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
    10. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
    11. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร
    12. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
         •  การเตรียมการก่อนการอบรม
         •  การอำนวยการระหว่างอบรม
         •  การจัดการหลังการฝึกอบรม
    13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
         •  ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
         •  วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
         •  เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
         •  แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
         •  สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม
         •  รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
    14. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

สอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING
***โปรโมชั่นพิเศษ!!! พิเศษสมัครอบรม 3 ท่าน ฟรีบัตรสมาชิก Hipo (มูลค่า 1,500.-บาท) ใช้เป็นส่วนลดหลักสูตรได้ทุกหลักสูตร***
***หมายเหตุ สามารถใช้ได้ในหลักสูตรนี้ได้เลย

 





คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, ทักษะการจัดการ, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, มืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร,เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม,เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมแล...
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจขายของออนไลน์ เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ใครๆ ก็ทำได้ โดยการเข้าร่วมอบรมการขายสินค้าออนไลน์ และการตลาดอ...
ตารางอบรมหลักสูตรนี้ ตลอดปี 2562 ครั้งที่ 1/62 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/62 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/62 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ เป็นเจ้าของหรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ…เพื่อการเป็นนักบริการชั้นเยี่ยม การพูด ภาษา น้ำเสียง การฟัง สร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ… เรียนรู้มารยาท บุคลิกภาพ และลักษณะท่าทาง การสร...
เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) ให้ประสบความสำเร็จ และการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ