มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 22 ต.ค.62)

อบรมวันที่ 22 ตุลาคม 2562
จำนวนคนดู 164 ครั้ง
หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 22 ต.ค.62)22 ตุลาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 
                                                                           *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์
1.มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร
2.เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม
3.เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมินผลการอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ประเด็นการสัมมนา
    1.  บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    2.  ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม
    3.  การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ
    4.  เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
         •  การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม
         •  การกล่าวเปิดการอบรม
         •  การกล่าวแนะนำวิทยากร
         •  การกล่าวขอบคุณวิทยากร
         •  การกล่าวปิดการอบรม
    5.  การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
    6.  การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม
    7.  การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม
    8.  การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
    9.  การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
    10. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
    11. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร
    12. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
         •  การเตรียมการก่อนการอบรม
         •  การอำนวยการระหว่างอบรม
         •  การจัดการหลังการฝึกอบรม
    13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
         •  ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
         •  วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
         •  เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
         •  แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
         •  สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม
         •  รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
    14. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

สอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING
***โปรโมชั่นพิเศษ!!! พิเศษสมัครอบรม 3 ท่าน ฟรีบัตรสมาชิก Hipo (มูลค่า 1,500.-บาท) ใช้เป็นส่วนลดหลักสูตรได้ทุกหลักสูตร***
***หมายเหตุ สามารถใช้ได้ในหลักสูตรนี้ได้เลย

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, ทักษะการจัดการ, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, มืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้รับช่วงผลิตจะต้องแนบข้อมูล IMDS Report ในเอกสาร “อนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)” เพื่อเป็นการรับประคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าปราศจากสารปนเปื้อนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซ...
เรียนรู้กลยุทธืการตลาด โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.ท่าพระจันทร์
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
การปิดการขาย คือ หัวใจสำคัญของทุกๆธุรกิจ แต่ส่วนใหญ่ปิดการขายไม่ได้ ก็เลยล้มเหลว เราจึงได้รวบรวมสุดยอดเทคนิคการขาย เน้นๆ 19 ข้อ สามารถนำไปใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการและแนวทางในการให้บริการสำหรับพนักงานปฏิบัติการในโรงแรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการท...
สร้างยอดขาย พิชิตเป้าหมาย ด้วยการเป็นนักขายอสังหาฯ มืออาชีพ ทำอย่างไรให้ขายได้มากว่าปกติ 2-3 เท่าตัว พบกับ หลักสูตร เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ กลยุทธ...
เทคนิคการสื่อสารอย่างมีศิลปะ ตามแนวคิดจิตวิทยาศิลปะการวิเคราะห์บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเทคนิคการประสานงาน ตามแนวคิดจิตวิทยา
หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติด้านการตลาดและการขาย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิด Marketing and Selling Mind และสามารถสร้างสรรค์แนวคิดด้านการตลาด