มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (30 สิงหาคม 2562)

อบรมวันที่ 30 สิงหาคม 2562
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (30 สิงหาคม 2562)

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.  การพัฒนาตนเอง

• สิ่งที่เลขานุการควร และ ไม่ควรปฏิบัติ

• คุณสมบัติที่จำเป็นของเลขานุการยุคใหม่

• การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ

•  การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ให้เกิดความประทับใจ

•  การพัฒนาการสื่อสาร

•  จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

•  เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ

2.  การพัฒนาบทบาท

•   บทบาท หน้าที่ของเลขานุการที่ผู้บริหารคาดหวังและต้องการ

•  การทำความเข้าใจตัวผู้บริหารและงานผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

3.  การพัฒนางาน

•  การวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม

•   การวางแผน และการบริหารเวลา

•  การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

4. การพัฒนาอาชีพ

•  การพัฒนาอาชีพ – เพื่อโอกาสและความก้าวหน้า ขึ้นสู่จุดสูงสุด จากสายอาชีพ

5. Workshop:การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า

6. สรุปคำถาม และคำตอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ทุกวัน 0988209929 คุณกุ้ง

http://www.tesstraining.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการสร้างเขียนแบบ 3 มิติแบบทรงตัน และการเขียนแบบ 2 มิติ เพื่อการผลิตด้วย VISI” รุ่น2
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนเกมบนแพลตฟอร์ม Android” รุ่นที่ 3
การทำ Dynamic Dashboard การแสดงผลข้อมูลและค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้เอง
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดทางการตลาดดิจิตอล ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนหรือองค์กรที่ทำงานอยู่
เพื่อการเรียน รู้ 2013 พร้อมการเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การออกแบบระบบโครงข่าย FTTx (Designing FTTx Networks)" วันที่ 19 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร "ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด (Utilize your 24 hour with maximum time management)" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโ...
“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกั...