มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (30 สิงหาคม 2562)

อบรมวันที่ 30 สิงหาคม 2562
จำนวนคนดู 78 ครั้ง
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (30 สิงหาคม 2562)

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.  การพัฒนาตนเอง

• สิ่งที่เลขานุการควร และ ไม่ควรปฏิบัติ

• คุณสมบัติที่จำเป็นของเลขานุการยุคใหม่

• การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ

•  การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ให้เกิดความประทับใจ

•  การพัฒนาการสื่อสาร

•  จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

•  เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ

2.  การพัฒนาบทบาท

•   บทบาท หน้าที่ของเลขานุการที่ผู้บริหารคาดหวังและต้องการ

•  การทำความเข้าใจตัวผู้บริหารและงานผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

3.  การพัฒนางาน

•  การวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม

•   การวางแผน และการบริหารเวลา

•  การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

4. การพัฒนาอาชีพ

•  การพัฒนาอาชีพ – เพื่อโอกาสและความก้าวหน้า ขึ้นสู่จุดสูงสุด จากสายอาชีพ

5. Workshop:การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า

6. สรุปคำถาม และคำตอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ทุกวัน 0988209929 คุณกุ้ง

http://www.tesstraining.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สร้างสรรค์สังคมจักรยานให้มีเพิ่มมากขึ้น ประหยัดพลังงานของชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการหันมาใช้จักรยาน
โดยหลักสูตรได้ครอบคลุม เนื้อหา บทบาท และทักษะของการเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านเครน(ปั้นจั่น) ที่สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้จริง
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "หม้อต้มน้ำมันร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ และแอร์พรีฮีตเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Hot oil Economizer Air-preheater)"...
มุ่งมั่นนำเสนอเทคโนโลยี เครื่องจักรและโซลูชั่นส์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมโลหะการแก่ผู้ผลิตในอาเซียน พร้อมทั้งเป็นงานโอกาสทางธุรกิจที่จะขยายตัวอย่างยิ่งใหญ่ภายหลังการเปิดตลาด AEC
การสัมผัสกับข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า เราจะเปลี่ยนข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้าเป็นพลัง ต้องรู้จักกับคำว่า “ไม่”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง” รุ่นที่ 6
แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านเลขานุการ” แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านระบบงานธุรการ”
มุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และฝึกทักษะการจัดสรรเวลาส่วนบุคคล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ด้วยตนเอง
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดและการประเมิน ค่าความไม่แน่นอนในการวัด