มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรการฝึกอบรม ISO 28000:2007 มาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัย

อบรมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
จำนวนคนดู 108 ครั้ง
หลักสูตรการฝึกอบรม ISO 28000:2007 มาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัย

หลักสูตรการฝึกอบรม ISO 28000:2007 มาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัย

(Supply chain security management system)????????????

????: สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังต่างประเทศ และ IKEA supplier

????: สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)

????: วันที่ 15 ตุลาคม และ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 0900-1630

????: ราคาค่าฝึกอบรม 3,600 บาทต่อท่าน (ไม่รวม Vat)

????????พิเศษในครั้งนี้ สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน????????
(ชำระเงินล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนฝึกอบรม)
โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

☎️: ติดต่อ
คุณฤทัยพัชร์ ใจชอบ
โทร: 095-882-4173, 084-021-9403
mail: supaporn@qmlcorp.com

www.qmlcorp.com

QML CORPORATION CO., LTD

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรสอ...
เปิดโลกความงาม - แลกเปลี่ยนมุมมอง - พิชิตโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้แนวความคิด “Trend Driven Innovation for Beauty Industry”
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกบุคคล และทุกท่านที่น่าสนใจ
ตามหานักออกแบบ และ ผู้ประกอบการ SME เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ชิงเงินรางวัลรายละ 50,000.- บาท
กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรสู่ความคล่องตัว หลังเกิดวิกฤต แนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารงานและการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ชี้ชัดถึงข้อพึงระวังของการปรับเปลี่ยน เ...
ในการดำเนินกิจการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็มีเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งเป้าหมายระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถดำเนินกา...
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในการด้านความเข้าใจต่อลูกค้าของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยเทคนิคและแนวทางการวิเคราะห์ Customer Insight เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับการสร้างกลยุทธ์ท...
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในสมัยใหม่ มิได้ถูกใช้ไปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กร และตราสินค้าเพียงอย่างเดียวแล้ว หากแต่เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน จะเริ่มเข้ามามีบทบาท...
หลักสูตร HAPPY WORKING DAY “ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน” เป็นหลักสูตรที่จะเป็นคำตอบของปัญหาในมุมมองการทำงานกับการใช้ชีวิตทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานงานอย่างไรให...