มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 45001:2018

อบรมวันที่ 17 ตุลาคม 2562
จำนวนคนดู 160 ครั้ง
หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 45001:2018

หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 45001:2018

มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย

(Occupational Health and safety management system)????????????

เน้น การตรวจแบบใช้ OHS key point แทนการจำข้อกำหนด

????: สำหรับผู้ผลิต โรงงาน store warehouse และผู้ประกอบการทั่วไป

????: สถานที่ฝึกอบรม SCG Experience (เลียบด่วนรามอินทรา)

????: วันที่ 17 ตุลาคม และ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 0900-1630

????: ราคาค่าฝึกอบรม 3,600 บาทต่อท่าน (ไม่รวม Vat)

????????พิเศษในครั้งนี้ สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน????????

(ชำระเงินล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนฝึกอบรม)

โดยวิทยากรและที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์โดยตรง

☎️: ติดต่อ
คุณฤทัยพัชร์ ใจชอบ
โทร: 095-882-4173, 084-021-9403
mail: supaporn@qmlcorp.com
QML CORPORATION CO., LTD

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

กลยุทธ์สร้างเนื้อหาให้โดนใจ ให้เป็นที่ถูกใจ พร้อมสร้างรายได้จาก VDO บน Youtube โดยที่คุณคาดไม่ถึง
ทบทวนและทำความเข้าใจการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดแบบ 360 องศา ตลอดจนกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา รวมถึงการทำความรู้จักเครื่องมือและ...
1. เพื่อทำความเข้าใจประเด็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่และการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 3...
หลักการเเละเหตุผล ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์ก...
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์องค์กร (Corporate Branding) ควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
พื่อให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางสายผลิตภัณฑ์สินค้าให้เกิดการสนับสนุนกับตราสินค้า “BRAND” เพื่อเลือกหรือนำสินค้าที่มีโอกาสเด่น+เหมาะสม เข้าสู่ตลาดให้สำเร็จ
“ การโน้มน้าวใจและการจูงใจคน ” หากทำได้สำเร็จ ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้น แทบจะพูดได้ว่าเหลือคณานับ
หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "14 เครื่องมือบริหารคุณภาพ (14 QC Tools)" รุ่นที่ 0001