สัมมนาฟรี อบรมฟรี

แนวคิดพิชิตหนี้

อบรมวันที่ 20 ตุลาคม 2562
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
แนวคิดพิชิตหนี้

เป็นหนี้ไม่ต้องอาย อย่าไปก้มหน้า ไม่เกิดประโยชน์

ยืดอกขึ้น สูดลมหายใจให้เต็มปอด

แล้วตั้งหน้า ตั้งตา จัดการมันให้ถูกทาง

 

✔ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น15

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

????ลงทะเบียนคลิก https://forms.gle/og7UwMrctXsZPuoZA

 

 ✔ แชร์จากประสบการณ์ตรงของคนเป็นหนี้ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล

หลักล้าน ถูกฟ้อง ถูกบังคับคดี อายัดเงินเดือน อายัดบ้าน ต่อสู้คดี

ด้วยตัวเอง จนปลดหนี้ทุกคดี ทุกใบ ได้สำเร็จ

 ???????? เพียงร่วมสมทบทุนได้ที่กล่องบริจาคหน้างาน

 

กล่องที่ 1 นำเงินที่ได้ไปรวมในกองกฐินสามัคคีวัดประชา หมู่ที่ 2

ต.สุขสำราญ  อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ที่จะทอดถวายในวันที่ 27 ตุลาคม 2562

กล่องที่ 2 บริจาคให้ สถานสงเคาระห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

 

ขอเชิญมาฟังแนวคิด แนวทางในการจัดการจากปากผู้มีประสบการณ์ตรง....

 สนับสนุนโครงการโดย บริษัท เอ็มเอสอี(ประเทศไทย) จำกัด

คำค้นประกาศนี้ Tags: หนี้, พิชิตหนี้, แนวคิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้เข้าอบรมในเทคนิคและวิธี การประชุมในธุรกิจที่มีประสิทธิผล เกิดผลดีต่อองค์กร
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญหาและความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค
เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประเมินประสิทธิภาพตามสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “โปรแกรม Power point เพื่อการนำเสนอ” Power point for Presentation
การเจาะลึกกิจกรรมต้นทุนในทุก ๆ ขั้นตอนเพื่อนนำมาบริาหรจัดการ เพื่อการแข่งขันที่เหนือกว่า ถึงเวลาแล้วที่นักจัดซื้อต้องเข้าใจ
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าใ...
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)” วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอี...