มีค่าใช้จ่าย

ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ภาคพิเศษ (ส-อา)

อบรมวันที่ 11 มกราคม 2563
จำนวนคนดู 296 ครั้ง
ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ภาคพิเศษ (ส-อา)

หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ภาคพิเศษ (ส-อา)

ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 7 มีนาคม 2563  (หยุด 8-9 กุมภาพันธ์ 2563)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2562 

ค่าลงทะเบียน 14,000 บาท  

พิเศษ...!!! ชำระก่อน 15 ธ.ค. 62 ลดเหลือ 12,000 บาท

รับจำนวนจำกัด 40 คน

ณ ห้องอบรมสัมนา โรงแรมพระนครแกรนด์วิว 

และห้องเรียนปฏิบัติการฯ อาคาร 20 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

สนใจสมัคร >> คลิกเลย...!!!

>> คุณสมบัติผู้สมัคร <<

  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และมีประสบการณ์ในการทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ

>> ขั้นตอนการสมัคร << 

1. เลือก "ลงทะเบียน" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดส่ง และตรวจสอบรายชื่อ 

2. อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร เลือก "ส่งเอกสารประกอบการสมัคร" และรอตรวจสอบ

        - สำเนาบัตรประชาชน

        - สำเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา

        - รูปถ่ายติดใบประกาศฯ ขนาด 1.5 นิ้ว (ไม่สวมหมวกและแว่นตา) 

        - ใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ (กรณีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี)

3. เมื่อขึ้นสถานะ "ตรวจสอบแล้ว" ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่านบัญชี 

            ชื่อบัญชี รายได้ศูนย์วัฒนธรมพระนคร 

            เลขที่บัญชี 136-2-48742-1 

            ธนาคารทหารไทย สาขา รามอินทรา กม.4

4. อัพโหลดสำเนาเอกสารการค่าลงทะเบียน เลือก "ส่งเอกสารการชำระค่าลงทะเบียน" และรอตรวจสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/pnru.ac.th/attm

คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้ดำเนินการสปา, สปา, สุขภาพ, 100ชั่วโมง, spamanager

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น "ที่สุดแห่งการประกอบอาหารอิตาเลี่ยน" ด้วยความร่วมมือจาก สถาบัน Gambero Rosso และวิทยาลัยดุสิตธานี
ทุกวันนี้ หลายองค์กรเริ่มให้การยอมรับมากขึ้นว่า การประเมินผลงานประจำปี เพียงเฉพาะตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ
นยุคปัจจุบัน นักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น“มือขวา“ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบว...
ให้เรื่องประเมินค่างานกลายเป็นเรื่องง่าย จากการถ่ายทอดโดยประสบการณ์จริงจากวิทยากรโดยตรง มีความรู้ และความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินค่างาน
การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประ...
เรียนรู้แนวคิดการบริหารผลงาน (Performance Management) เป็นแนวคิดที่แพร่หลาย มากในปัจจุบัน
อบรม 2 วัน (รวม 12 ชม.) เป็นตามกฎหมายกำหนด 12 ชั่วโมง มีวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ การอนุรักษ์พลังงาน