มีค่าใช้จ่าย

English for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก) (มกราคม 2563)

อบรมวันที่ 31 มกราคม 2563
จำนวนคนดู 200 ครั้ง
English for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก) (มกราคม 2563)

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 31 มกราคม 2563
เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

วิทยากร

อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
 

รายละเอียดหลักสูตร

 • สรุปเทคนิคการเขียน-พูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
 • ศัพท์สำคัญในการทำการค้าระหว่างประเทศ
 • ประสานงานการค้ากับต่างชาติให้ได้ผล
 • สอบถามและตอบกลับเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการด้วยภาษาอังกฤษที่กระชับ เข้าใจง่าย
 • เสนอราคา สั่งซื้อ และติดตามหนี้โดยใช้ภาษาอังกฤษ อย่างสุภาพและเป็นทางการ

หัวข้ออบรม

1. ศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการทำการค้าระหว่างประเทศ Vocabulary of International Trade
2. การสอบถามทั่วไป และวิธีตอบกลับ Enquiry and how to respond
 • ขอรายการสินค้า Asking for product catalogue
 • สอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ Asking about products/services
 • สอบถามครั้งแรกเพื่อขอนำเข้าสินค้า First enquiry for importing products
 • ขอให้supplier ส่งสินค้ามาให้และขอคืนสินค้าที่ขายไม่หมด Asking a supplier for products and asking for returning unsold items
 • ขอนัดพบผู้ขาย Making an appointment with supplier
 • ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว Asking for sole distribution rights
 • การร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ Complaints regarding products/services
3. การเสนอขายและการเสนอราคา Product offering and quoting
 • การเสนอขายสินค้าและบริการ Product/service offering
 • การขอใบเสนอราคา Requesting quotation
 • การออกจดหมายปะหน้าใบเสนอราคา Cover letter for a quotation
 • การปฏิเสธใบเสนอราคา How to decline an offer
 • การขอส่วนลด การให้ส่วนลด และการปฏิเสธการให้ส่วนลด Asking for a discount, offering a discount, and refusing giving a discount
 • การติดตามผลของผู้ขาย Sales follow-up
4. การสั่งซื้อ Ordering
 • การยืนยันคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ Telephone order confirmation
 • คำสั่งซื้อตามใบเสนอราคา Order entry with quotation
 • การแจ้งให้ทราบว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้ว Acknowledgement for receiving order
 • การระบุถึงการนำส่งที่ล่าช้า Explaining delay in import process
 • การปฏิเสธคำสั่งซื้อ Declining orders
 • การปฏิเสธเงื่อนไขการนำส่งสินค้าจากผู้ซื้อ Refusing client’s delivery method
 • การปฏิเสธการขยายเวลาให้เครดิต Refusing expansion of credit
 • ยื่นข้อเสนอส่งสินค้าทดแทนให้ผู้ซื้อ Offering substitute product
 • ขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า Requesting information on delivery
 • แจ้งให้ทราบว่าสินค้าพร้อมส่ง หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการขนส่ง Confirming products ready for dispatch or delivery status
 • รายงานความเสียหายระหว่างการขนส่ง Reporting damage during delivery
 • รายงานเมื่อสินค้าถูกนำส่งไม่ถึงปลายทาง Reporting delivery failure
 • เขียนคำร้องเรียนไปยังผู้ขนส่งเมื่อมีการนำส่งสินค้าไม่ถึงปลายทาง Complaining delivery failure
5. การชำระค่าสินค้าและบริการ Product/service payment
 • ชี้แจงยอดค้างชำระ Informing outstanding balance
 • แจ้งวิธีชำระเงิน Informing payment method
 • แจ้งรับทราบการชำระเงิน Acknowledgement for receiving payment
 • ขอขยายเวลาชำระหนี้วิธีการตอบยินยอม และวิธีการตอบปฏิเสธ Asking for extended repayment
6. การทวงหนี้ Asking for payment
 • การอธิบายสาเหตุที่ชำระหนี้ล่าช้า Explaining cause of late payment
 • การอธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถชำระหนี้ ได้ Explaining cause of unpayable debt
 • การร้องขอให้ชำระหนี้ครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม และครั้งสุดท้าย First, second, third, and last request for payment
 • การตอบกลับการร้องขอให้ชำระหนี้ How to respond a request for payment
คำค้นประกาศนี้ Tags: English, ภาษาอังกฤษ, Import, Export, นำเข้าส่งออก, International

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สรุปเทคนิคการเขียน-พูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ศัพท์สำคัญในการทำการค้าระหว่างประเทศ สอบถามและตอบกลับเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการด้วยภาษาอังกฤษที่กระชับ เข...
เรียนรู้เทคนิค และฝึกปฏิบัติการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ
เรียนต่อออสเตรเลียและเส้นทางสู่ระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยดัง”โดย Holmesglen Institute of TAFE
สถาบัน ASo เป็นสถาบันชั้นนำด้านการสอนภาษาจากญี่ปุ่น สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นสูง และ ภาษาเพื่อการทำงานด้านโรงแรม สถาบันAso ได้ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี จ...
อาชีพอิสระ: ไกด์นำเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศเที่ยวในประเทศไทย สนใจมาสมัครอบรมไกด์ ได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สรุปเนื้อหาเข้มข้น รูปประโยคและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้สื่อสารในการทำงาน สำหรับผู้มีเวลาจำกัด ( เนื้อหาการอบรมเข้าใจง่าย อบรมได้แม้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน )
ร่วมงานรับสิทธิ์... ฟรีค่าสมัครเรียนและรับของที่ระลึกมากมาย พร้อมฟรี เรียนภาษา4 สัปดาห์ เมื่อสมัครเรียน 8 สัปดาห์
Business English Communication in Smart Workplace (Workshop) : ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารสำหรับองค์กรยุคใหม่ (หลักสูตรใหม่ 2561)