มีค่าใช้จ่าย

English for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก) (มกราคม 2563)

อบรมวันที่ 31 มกราคม 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
English for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก) (มกราคม 2563)

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 31 มกราคม 2563
เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

วิทยากร

อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
 

รายละเอียดหลักสูตร

 • สรุปเทคนิคการเขียน-พูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
 • ศัพท์สำคัญในการทำการค้าระหว่างประเทศ
 • ประสานงานการค้ากับต่างชาติให้ได้ผล
 • สอบถามและตอบกลับเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการด้วยภาษาอังกฤษที่กระชับ เข้าใจง่าย
 • เสนอราคา สั่งซื้อ และติดตามหนี้โดยใช้ภาษาอังกฤษ อย่างสุภาพและเป็นทางการ

หัวข้ออบรม

1. ศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการทำการค้าระหว่างประเทศ Vocabulary of International Trade
2. การสอบถามทั่วไป และวิธีตอบกลับ Enquiry and how to respond
 • ขอรายการสินค้า Asking for product catalogue
 • สอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ Asking about products/services
 • สอบถามครั้งแรกเพื่อขอนำเข้าสินค้า First enquiry for importing products
 • ขอให้supplier ส่งสินค้ามาให้และขอคืนสินค้าที่ขายไม่หมด Asking a supplier for products and asking for returning unsold items
 • ขอนัดพบผู้ขาย Making an appointment with supplier
 • ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว Asking for sole distribution rights
 • การร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ Complaints regarding products/services
3. การเสนอขายและการเสนอราคา Product offering and quoting
 • การเสนอขายสินค้าและบริการ Product/service offering
 • การขอใบเสนอราคา Requesting quotation
 • การออกจดหมายปะหน้าใบเสนอราคา Cover letter for a quotation
 • การปฏิเสธใบเสนอราคา How to decline an offer
 • การขอส่วนลด การให้ส่วนลด และการปฏิเสธการให้ส่วนลด Asking for a discount, offering a discount, and refusing giving a discount
 • การติดตามผลของผู้ขาย Sales follow-up
4. การสั่งซื้อ Ordering
 • การยืนยันคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ Telephone order confirmation
 • คำสั่งซื้อตามใบเสนอราคา Order entry with quotation
 • การแจ้งให้ทราบว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้ว Acknowledgement for receiving order
 • การระบุถึงการนำส่งที่ล่าช้า Explaining delay in import process
 • การปฏิเสธคำสั่งซื้อ Declining orders
 • การปฏิเสธเงื่อนไขการนำส่งสินค้าจากผู้ซื้อ Refusing client’s delivery method
 • การปฏิเสธการขยายเวลาให้เครดิต Refusing expansion of credit
 • ยื่นข้อเสนอส่งสินค้าทดแทนให้ผู้ซื้อ Offering substitute product
 • ขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า Requesting information on delivery
 • แจ้งให้ทราบว่าสินค้าพร้อมส่ง หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการขนส่ง Confirming products ready for dispatch or delivery status
 • รายงานความเสียหายระหว่างการขนส่ง Reporting damage during delivery
 • รายงานเมื่อสินค้าถูกนำส่งไม่ถึงปลายทาง Reporting delivery failure
 • เขียนคำร้องเรียนไปยังผู้ขนส่งเมื่อมีการนำส่งสินค้าไม่ถึงปลายทาง Complaining delivery failure
5. การชำระค่าสินค้าและบริการ Product/service payment
 • ชี้แจงยอดค้างชำระ Informing outstanding balance
 • แจ้งวิธีชำระเงิน Informing payment method
 • แจ้งรับทราบการชำระเงิน Acknowledgement for receiving payment
 • ขอขยายเวลาชำระหนี้วิธีการตอบยินยอม และวิธีการตอบปฏิเสธ Asking for extended repayment
6. การทวงหนี้ Asking for payment
 • การอธิบายสาเหตุที่ชำระหนี้ล่าช้า Explaining cause of late payment
 • การอธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถชำระหนี้ ได้ Explaining cause of unpayable debt
 • การร้องขอให้ชำระหนี้ครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม และครั้งสุดท้าย First, second, third, and last request for payment
 • การตอบกลับการร้องขอให้ชำระหนี้ How to respond a request for payment
คำค้นประกาศนี้ Tags: English, ภาษาอังกฤษ, Import, Export, นำเข้าส่งออก, International

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพิ่มความรู้ ต่อยอดประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ
เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงๆ ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยที่จะเริ่มจากการปรับทัศนคติต่อภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ผิดๆ ของผู้เรียนที่ได้มาจาก...
เรียนภาษาหรือเรียนระดับปริญญาที่ออสเตรเลีย มาสัมมนานี้! “เรียนภาษาและปริญญาที่ออสเตรเลียพร้อมโอกาสทำงานที่ออสเตรเลีย”โดยมหาวิทยาลัยคุณภาพของประเทศออสเตรเลีย Australian Catholic ...
ทราบวิธีการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง กระชับ และชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กร โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เซอร์...
การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC 2015 (ASEAN Economic Community 20...
เจาะลึก !!! Key points สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่ว แก้ปัญหาการสื่อสารทางโทรศัพท์ตามสถานการณ์ที่พบบ่อยได้อย่างมืออาชีพ ฝึกมารยาทการพูดโทรศัพท์ให้ฟังดูสุภาพและเ...
หาก Passion ของคุณคือการทำอาหาร มาปลดปล่อยศักยภาพแบบไร้ขีดจำกัดได้ที่นี่! Dusit Thani College มีความพร้อมทั้งด้านหลักสูตรที่มีเนื้อหาหลากหลาย คณาจารย์ที่มากประสบการณ์ ห้องปฏิบัต...
เนื่องจากปัจจุบัน “ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษาที่จำเป็นต้องใช้กันอย่างกว้างขวางในการประกอบธุรกิจและติดต่อสื่อสารกันทั้งภายในและองค์กรต่างชาติ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพก...
การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประ...