มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique สมัคร 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

อบรมวันที่ 30 มกราคม 2563
จำนวนคนดู 128 ครั้ง
อบรม หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique สมัคร 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

หลักการและเหตุผล
การเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องขึ้นในระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปสู่การดำเนินการขจัดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เทคนิคหนึ่งที่ทางอุตสาหกรรมนิยมใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางก็คือ การใช้เทคนิคของการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของ 8D Report, Why-Why Analysis Technique เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ได้แก้ไปแล้วกลับมาเกิดซ้าอีก อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อองค์กร

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไข้ปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้

เนื้อหา
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 10.00 น. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปรกติ
10.00 - 11.00 น. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
• ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
11.00 - 12.00 น. การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
13.00 - 15.00 น. เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Method)
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Pareto Diagram Technique
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Cause and Effect Diagram
• เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique
15.00 - 16.00 น. รายละเอียดขั้นตอนของการทำ 8D
• จัดตั้งคณะทำงานข้ามสายงาน (CFT, CAT, PST) (Select the Team)
• ทำความเข้าใจกับปัญหาและลักษณะ/อาการปัญหา (Describe Problem)
• วางแผนปฏิบัติการแก้ไขที่อาการของปัญหาเพื่อให้เกิดผล*คราว
• ปฏิบัติและทวนสอบ (Implement and Verify Short Term Corrective Actions)
• หาและทวนสอบสาเหตุที่แท้จริง (Define and Verify Root Causes)
• ทบทวนการปฏิบัติการแก้ไข (Verify Corrective Actions)
• ปฏิบัติการแก้ไขอย่างถาวรที่สาเหตุ (Implement Permanent Corrective Actions)
• วางมาตรการการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)
• แสดงความยินดีกับคณะทำงาน (Congratulate your Team)

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย และ Workshop กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

วิทยากร
อ.ชาตรี วัชรมาศหาญ

สถานที่อบรม
Boulevard Hotel Bangkok (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)

ค่าลงทะเบียน
ราคา 3,500 บาท/ท่าน (รวมค่าเอกสาร, วุฒิบัตรอบรม, อาหารเช้า, อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม)
**พิเศษ! สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์โทร: 086-356-1539, 063-359-8887
Email: info@softlogiccenter.com
Website: http://www.softlogiccenter.com
**ปรึกษาเราได้ทุกหลักสูตร ทั้ง In-House Training และ Public Training**
**เรามีครบทุกหลักสูตรตามความต้องการ**

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, 8D Report, Why Why Analysis, การแก้ไขปัญหา 8D, Problem Solving

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มุ่งเน้นพัฒนาที่คุณสมบัติเด่นของบุคคลให้ดีเลิศ
การทำงานของทุกคนในองค์กรเป็นเรื่องธรรมดาที่แรก ๆ มีความฝันใฝ่ มีแรงจูงใจ มีประสิทธิภาพมากมายที่พร้อมจะทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่พอทำไปสักพักหนึ่ง แทบทุกคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในท...
หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่น...
คุณภาพของ Dusit Thani College ปรับปรุงใหม่ให้เนื้อหาเข้มข้นกว่าเดิม เตรียมความพร้อมให้คุณสามารถทำงานกับเรือสำราญ โรงแรม และภัตตาคารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ ...
คนไทยโบราณใช้ข้าวเป็นอาหารหลัก และยังใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้เป็นยาพื้นบ้านของไทย
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้ ???
ตีแตก !! หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ ฟรี ! คู่มือและตัวอย่างเอกสารจริงที่ใช้ประกอบการขอ
การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่”
การจัดการอาหารให้มีโภชนาการตามความต้องการของสัตว์ การเลือกใช้แหล่งวัตถุดิบ การเสริมสารต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต และผลผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ