มีค่าใช้จ่าย

ข่าวด่วน!!!! รับทุนส่วนลดทันที 10,000 บาท หรือ ชิงทุนการศึกษา 25% และ 50% เมื่อร่วมงาน Open House MBA

อบรมวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนคนดู 11 ครั้ง
ข่าวด่วน!!!!  รับทุนส่วนลดทันที 10,000 บาท หรือ ชิงทุนการศึกษา 25% และ 50% เมื่อร่วมงาน Open House MBA

ข่าวด่วน!!!!  รับทุนส่วนลดทันที 10,000 บาท หรือ ชิงทุนการศึกษา 25% และ 50% เพียงวันเดียวภายในงาน Open house MBA วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส และ วิทยาลัยดุสิตธานี ศรีนครินทร์ เท่านั้น 

 

หลักสูตร MBA (Hospitality Business Management / Innovative Entrepreneur) 

 

มาเรียนรู้ศาสตร์การบริหารสมัยใหม่กับวิทยาลัยดุสิตธานี เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อก้าวสู่สายงานบริหาร

 

Dusit Thani College พร้อมมอบรากฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะครบเครื่อง ทั้งคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ และเจราจาสื่อสาร ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ

 

Highlight 4 จุดเด่นของหลักสูตร

  • สะดวก เรียนแค่วันเสาร์วันเดียว
  • เร็ว เรียนจบได้ใน 1 ปีครึ่ง แบ่งจ่าย 5 งวด
  • เข้มข้น สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพในด้านอุตสาหกรรมบริการ
  • ทันสมัย ลืมการเรียนรู้แบบเดิม ๆ ไปได้เลย เพราะเราผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จตัวจริง เสียงจริง

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมงาน โปรดเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. ใบสมัคร
  2. ค่าสมัครเข้าร่วมงานและสอบสัมภาษณ์ 1,000 บาท
  3. ประวัติส่วนตัว (Portfolio)

การสัมภาษณ์ทุน ใช้เวลา 5 นาทีในการนำเสนอต่อคณะกรรมการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุทธิรักษ์ (ก้อ)
โทร.087-809-1838, 095-806-8871
หรือไลน์ suttiraksk / suttirakdtc

คำค้นประกาศนี้ Tags: MBA, การจัดการ, โรงแรม, การบริการ, อบรม, ศึกษาต่อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานต...
การทำรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ...
จากแนวคิดดังกล่าว บุคลากรในองค์กรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องงาน และเรื่องเกี่ยวกับคน มีการรับฟัง
1.การเตรียมตัวก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2.คุณสมบัติของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3.หลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ประโยชน์ที่บริษ...
การบริหารในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก องค์กรที่มีทรัพยากรบุคคล ที่มีศักยภาพ ย่อมเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนั...
ข้อพึงระวังที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบ ,กฎหมายแรงงานที่สำคัญ ,สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ,การพ้นสภาพ การเลิกจ้าง (Dismissal)ตามกฎหมายแรงงาน
การพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน Course Outline ส่งข้อมูลอัพเดทให้ผ่านอีเมลล์
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาด Event Marketing
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING