มีค่าใช้จ่าย

ข่าวด่วน!!!! รับทุนส่วนลดทันที 10,000 บาท หรือ ชิงทุนการศึกษา 25% และ 50% เมื่อร่วมงาน Open House MBA

อบรมวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนคนดู 120 ครั้ง
ข่าวด่วน!!!!  รับทุนส่วนลดทันที 10,000 บาท หรือ ชิงทุนการศึกษา 25% และ 50% เมื่อร่วมงาน Open House MBA

ข่าวด่วน!!!!  รับทุนส่วนลดทันที 10,000 บาท หรือ ชิงทุนการศึกษา 25% และ 50% เพียงวันเดียวภายในงาน Open house MBA วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส และ วิทยาลัยดุสิตธานี ศรีนครินทร์ เท่านั้น 

 

หลักสูตร MBA (Hospitality Business Management / Innovative Entrepreneur) 

 

มาเรียนรู้ศาสตร์การบริหารสมัยใหม่กับวิทยาลัยดุสิตธานี เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อก้าวสู่สายงานบริหาร

 

Dusit Thani College พร้อมมอบรากฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะครบเครื่อง ทั้งคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ และเจราจาสื่อสาร ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ

 

Highlight 4 จุดเด่นของหลักสูตร

  • สะดวก เรียนแค่วันเสาร์วันเดียว
  • เร็ว เรียนจบได้ใน 1 ปีครึ่ง แบ่งจ่าย 5 งวด
  • เข้มข้น สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพในด้านอุตสาหกรรมบริการ
  • ทันสมัย ลืมการเรียนรู้แบบเดิม ๆ ไปได้เลย เพราะเราผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จตัวจริง เสียงจริง

 

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมงาน โปรดเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. ใบสมัคร
  2. ค่าสมัครเข้าร่วมงานและสอบสัมภาษณ์ 1,000 บาท
  3. ประวัติส่วนตัว (Portfolio)

การสัมภาษณ์ทุน ใช้เวลา 5 นาทีในการนำเสนอต่อคณะกรรมการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสุทธิรักษ์ (ก้อ)
โทร.087-809-1838, 095-806-8871
หรือไลน์ suttiraksk / suttirakdtc

คำค้นประกาศนี้ Tags: MBA, การจัดการ, โรงแรม, การบริการ, อบรม, ศึกษาต่อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงาน HR (LINE MANAGER) แต่เป็นบุคคลสำคัญในการนำเครื่องมือหรือระบบงาน HRต่างๆ ไปใช้จริง ไม่สามารถนำเครื่องมือหรือระบบ HR ต่างๆ ไปใช้ในห...
หลักสูตร HAPPY WORKING DAY “ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน” เป็นหลักสูตรที่จะเป็นคำตอบของปัญหาในมุมมองการทำงานกับการใช้ชีวิตทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานงานอย่างไรให...
ในปัจจุบันพบว่าบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง ต่างหันมาใช้การประเมินผลแบบ OKR (Objectives and Key Results) แทนการใช้ KPI (Key Performance Indicators) กันมากขึ้น ซึ่งหากท่านมีคำถามดั...
ดังนั้น จึงจำเป็นอย่งยิ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและกฏหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารวินัยอย่างสร้างสรรค์
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่หนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขั...
ภาวะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ความสามารถในการบริหหารต้นทุน โดยดำเนินกิจกรรมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการใช้งานไม่ว่าจะเป็น แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร อ...
Workshop ที่จะเตรียมความพร้อมในการเป็น "ผู้นำ" เพื่อให้ "การบริหารคน" เป็นเรื่องง่าย
หลักการเเละเหตุผล ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์ก...
หากคุณสนใจในการทำงานในสายแฟชั่นธุรกิจหรืออยากเปลี่ยนสายงานมาด้านนี้ เสวนาเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านแบรนด์และธุรกิจแฟชั่นแบบใกล้ชิด พร้อมทำแบบทดสอบFashion Personal Test