มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน (Behavior Bases Safety: BBS)

อบรมวันที่ 11 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 3 ครั้ง
หลักสูตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน (Behavior Bases Safety: BBS)

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ค่ะ

Public Training Course by WT Training and Consultants Center

รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่าน ยังมีที่ว่างสำหรับ หลักสูตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (BEHAVIOR BASED SAFETY: BBS) รุ่น 1/2563

>>> วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
สถานที่จัดอบรม : โรงแรมเซนต์เจมส์ ถนนสุขุมวิท ซอย 26 กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่
http://www.wongyaitraining.com/uploa…/…/20200211172952_1.pdf

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
http://www.wongyaitraining.com/uploa…/…/20200211172952_0.pdf

*** สอบถามและสำรองที่นั่ง ด่วน!!!***
Mobile: 097-128-1312, 095-549-0298
E-mail: wongyai.safety@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: Safety, BBS, Behavior Based Safety, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, วัฒนธรรมความปลอดภัย, ความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพและบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักการและเหตุผล การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ จนกลายเป็นเร...
กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ
สิ่งที่สำคัญในการบริหารการผลิตและการแก้ปัญหาในเรื่องการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมย่อมหลีกเลี่ยง “ ความขัดแย้ง ” ไปไม่ได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยน ความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย
การเรียนรู้ เพื่อจะบริหารจัดการกลุ่มคน GENERATION-Y-Z จึงมีความจำเป็น สำหรับหัวหน้างาน หรือผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานต่างยุคสมัย BABY BOOMERS, GEN X เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม การแสด...
การบริหาร EQ หรือการเพิ่มศักยภาพ EQ ในตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงขึ้น
องค์กรต่างพยายามลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหรือนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อลดหรือควบคุมต้นทุนการปฏิบัติงาน ลดความสูญเสีย และป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำโดยเฉพาะก...
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ