มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

อบรมวันที่ 25 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

>>> Public Training Course by WT Training and Consultants Center

รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่าน ยังมีที่ว่างสำหรับ หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย รุ่น 1/2563

>>> วันที่ 25 มีนาคม 2563
>>> สถานที่จัดอบรม : โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
ราคาท่านละ 3,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%)

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่
http://wongyaitraining.com/uploads/file/20200212125830_0.pdf

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
http://wongyaitraining.com/uploads/file/20200212125830_1.pdf

*** สอบถามและสำรองที่นั่ง ด่วน!!!***
Mobile: 097-128-1312, 095-549-0298
E-mail: wongyai.safety@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: สารเคมี, อบรมสารเคมี, วัตถุอันตราย, Chemical, Safety, การจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้ประกอบการเริ่มหันมามองกันมากขึ้นก็คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค สมัยใหม่ในยุคดิจิตอล
ปัจจุบันในการปฏิบัติงานในทุกองค์กรได้มีการขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แล้วเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าชื่อถือในระบบการทำงานแก่ลูกค้า และเป็นมาตรฐานให้พนักงานทุกคนในการทำงาน...
ทำความรู้จักกับ POWERPOINT ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ POWERPOINT อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร TEMPLATE ที่สวยงามเป็นอย่างไร การตกแต่ง ...
กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบัง...
เป็นการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคคลทั่วไป
องค์กรที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม 1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม 2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
การทำงานความเข้าใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการวางแผน ติดตามงาน
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบ...
เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ