มีค่าใช้จ่าย

Sales Mindset ทักษะการคิดเพื่อปั้นยอดขายให้ได้เป้า

อบรมวันที่ 11 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 44 ครั้ง
Sales Mindset ทักษะการคิดเพื่อปั้นยอดขายให้ได้เป้า


หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  

เวลา  08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
        09.00 - 16.00 น. เริ่มเนื้อหาการเรียนรู้

+ Mindset, Skillset และ Toolset

+ บทบาทของ Mindset ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ Fixed Mindset และ  Growth Mindset

แบบทดสอบ :  ทดสอบ Growth Mindset และความคิดเชิงบวก    

+ วิธีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน

+ ขบวนการทำงานของจิตใจ - ห่วงโซ่ TFA , ห่วงโซ่ BFTA

+ ลักษณะของการเป็นผู้นำทีมการขาย/การตลาดเชิงรุก

+ ความเป็นผู้นำของนักขายและปฏิสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำ

+ การยึดเหนี่ยวทีมเสือของบริษัท และ Workshop การจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา

+ การกำหนดเป้าหมาย และ การสร้างความมั่นใจกับทีมงาน

Workshop : การตรวจสอบ EQ และ IQ ทางการขายของทีมขายของท่าน

+ การสร้าง AQ และ EQ ให้ทีมการขายและการตลาดของท่าน

+ เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า

+การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา

+ กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ

+ เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า

+ การบริหารลูกค้าในช่วงวิกฤติและการหลีกเลี่ยงการตัดราคา

+ กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าในมือ และ Workshop :  20/80 +90/10

+ การเพิ่มสถิติการขาย

+ แนวทางการขายในยุค 4.0 และตัวชี้วัดความสำเร็จ

+ เทคนิคการทำให้พนักงานแสดงผลงานมากที่สุด

+ แนวทางวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม

+ หลักการว่ากล่าวและตักเตือนพนักงานเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการทำงาน

 

 

 --------------------------------------------------------------

 

หลักสูตรนี้...ดำเนินการสัมมนาแบบ ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง

เน้นการทำ Workshop และใช้ VDO ประกอบการสัมมนา 6 ชั่วโมง

 

 
กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าของธุรกิจขนาด SME

หัวหน้า/พนักงานการตลาด

หัวหน้า/พนักงานขาย                           

พนักงานบริการลูกค้า

 

วิทยากร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา


กูรูด้านการขายและการตลาดผู้มีประสบการณ์จริงในการบริหารด้านการขายและการตลาดกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก
อดีตผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่ดูแลงานขายขององค์กรชั้นนำเช่น  Lucky Star International โอสถสภา, โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์, ทีโอเอ, พร๊อคเตอร์   แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี), เป็ปซี่โคล่า(Pepsi-Cola) อินเตอร์เนชั่นแนล และเนสท์เล่ เป็นต้น
ผู้อำนวยการสถาบัน  Vichai Sales Academy
วิทยากร IN-HOUSE และที่ปรึกษา องค์กรรัฐ วิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทจำกัดและมหาชน
วิทยากรพิเศษรายการชั่วโมงนักบริหาร  สถานีวิทยุจุฬาฯ  ผู้แปล เรียบเรียงและเขียนบทความด้านการบริหาร การขายและการตลาดอีกมากมาย...   50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0 เป็นต้น
 ■ การจัดการปัญหาด้านการขาย
 ■ 7 Effective Selling Skills
 ■ ทักษะการออกบูทขายอย่างสร้างสรรค์
 ■ พัฒนามุมมองการขายและบริการ'
 ■ กลยุทธ์การหาและบริหารลูกค้าใหม่
 ■ การพัฒนาระบบงานขายเชิงกลยุทธ์
 ■ เทคนิคการขายสำหรับนักขายที่ปรึกษา
 และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

 
ค่าบริการอบรม :  5,500.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,885.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 5,720.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 500.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 5,500.-บาท!!!
 
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

 
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรด้านการขาย, หลักสูตรเพิ่มยอดการ, การขาย, การขายมืออาชีพ, การเพิ่มยอดขาย, หลักสูตรเพิ่มยอดขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของ...
งานขายเป็นงานที่สร้างรายได้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของโรงแรม การที่จะทำให้ผู้บริหารและทีมขายไปยังเป้าหมายเดียวกันได้นั้น ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะบ่งบอกได้ถึงร...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
คอร์สอบรม ที่ให้คุณเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ด้วยหลักสูตร การตลาดอย่างเซียน
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ กับงานประกันรถยนต์ รับความคุ้มครองชีวิต ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สถานะการแข่งขันการดูแลลูกค้าในตลาด การใช้ CRM ขององค์กรต่างๆ การขยับแนวการรักษาฐานลูกค้าสู่การสร้างประสบการณ์ร่วม CEM การดูแลลูกค้ารักษาความสัมพันธ์CRM+CEM กิจกรรม ดูแลอย่างไรให...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING