มีค่าใช้จ่าย

NEW ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (21 ก.พ. 63) อ.ชัชวาลย์

อบรมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนคนดู 59 ครั้ง
NEW ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (21 ก.พ. 63) อ.ชัชวาลย์

เนื้อหาของหลักสูตร

สำรวจโลกธุรกิจยุค 4.0  และการทำงานที่ตอบสนองโลกยุคนี้ 

ทักษะการทำงานที่องค์กรในโลกยุคธุรกิจ 4.0 ต้องการ

1.  การคิดอย่างมีความหมายต่อธุรกิจ (STRATEGIC THINKING)  

       -  พฤติกรรมการทำงานที่องค์กรต่างพึงประสงค์จากพนักงาน

       -  การทำงานด้วยกรอบความคิดเปิดกว้าง (GROWTH MINDSET)   

       -  ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ    

2. การรู้จักใช้เทคโนโลยีในการทำงาน (TECHNOLOGY SAVVY)

       -  สำรวจเทคโนโลยีในการทำงานของเรา 

       -  QUICK WINS INITIATIVE ในการใช้เทคโนโลยีกับการทำงานของเรา   

3. การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์                             (COMMUNICATION & INTERPERSONAL SKILLS)

       -  ทำไมการสื่อสารจึงเป็นทักษะที่สำคัญของโลกยุคใหม่

       -  เรียนรู้สไตล์การสื่อสสารที่หลากหลายของคนทำงาน   

       -  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในการทำงาน    

4.  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ADAPTABILITY)

       -  ทำไปองค์กรต้องการให้พนักงานปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง

       -  เราพบกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้าง   

       -  การจัดการความเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับมุมมองตนเอง

5.  การมีทักษะหลากหลายในการทำงาน                       (FLEXIBLE SKILLS)   

       -  ทำไมองค์กรต้องการให้เรามีทักษะที่หลากหลายในการทำงาน   

       -  สำรวจทักษะในการทำงานของเราและงานที่เชื่อมโยงกัน   

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

 

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมตามแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงทเพมหานคร (แจ้งอีกครั้ง)

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: http://www.tesstraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หากอยากเรียนรู้ละฝึกฝนตนให้เป็น HRD Manager ยุค Business 4.0 ห้ามพลาด..... หลักสูตร 2 วันที่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและให้คำแนะนำอย่างเข้มข้นกับท่านในการก้าวเป็น Professional HRD Man...
พลาดไม่ได้ กับงานสัมมนาที่จะเปิดโลกทัศน์ของคุณ เข้าใจพฤติกรรมคนและตลาดแต่ละยุคว่า เปลี่ยนไปแค่ไหน มองโลกของธุรกิจอนาคต ที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ แล้วตัวคุณจะเป็นผู้บุกเบิกแล...
ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหาร ผู้จัดการแผนกจัดซื้อขององค์กรที่ทำธุรกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร และผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหาร และอยากทราบว่าควรเริ่มต้นอย่างไร
เเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อก้าวสู่สายงานบริหารในธุรกิจบริการ พัฒนาทักษะทั้งคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ และเจราจาสื่อสาร ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบ...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
อัพเดทกฎหมายธุรกิจใหม่ล่าสุด‼ สำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ เพื่อการบริหารและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ..ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
DUSIT THANI COLLEGE ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มอบโอกาสชิงทุนการศึกษา 25% และ 50% ในงาน MBA OPENHOUSE & SCHOLARSHIP DAY พร้อมร่วม WORKSHOP ฟรี! “ค้นหาและเติมไฟให้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่…...
เรียนรู้ Insight ข้อมูลคนแต่ละ Generation เข้าใจวิธีคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการทำงานของคนรุ่นใหม่ โดยนำหลักจิตวิทยาการบริหารและสร้างแรงจูงใจ Gen Y & Z มาใช้เพื่อดึงศักยภาพมาใช...