มีค่าใช้จ่าย

NEW ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (21 ก.พ. 63) อ.ชัชวาลย์

อบรมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
NEW ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (21 ก.พ. 63) อ.ชัชวาลย์

เนื้อหาของหลักสูตร

สำรวจโลกธุรกิจยุค 4.0  และการทำงานที่ตอบสนองโลกยุคนี้ 

ทักษะการทำงานที่องค์กรในโลกยุคธุรกิจ 4.0 ต้องการ

1.  การคิดอย่างมีความหมายต่อธุรกิจ (STRATEGIC THINKING)  

       -  พฤติกรรมการทำงานที่องค์กรต่างพึงประสงค์จากพนักงาน

       -  การทำงานด้วยกรอบความคิดเปิดกว้าง (GROWTH MINDSET)   

       -  ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ    

2. การรู้จักใช้เทคโนโลยีในการทำงาน (TECHNOLOGY SAVVY)

       -  สำรวจเทคโนโลยีในการทำงานของเรา 

       -  QUICK WINS INITIATIVE ในการใช้เทคโนโลยีกับการทำงานของเรา   

3. การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์                             (COMMUNICATION & INTERPERSONAL SKILLS)

       -  ทำไมการสื่อสารจึงเป็นทักษะที่สำคัญของโลกยุคใหม่

       -  เรียนรู้สไตล์การสื่อสสารที่หลากหลายของคนทำงาน   

       -  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในการทำงาน    

4.  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ADAPTABILITY)

       -  ทำไปองค์กรต้องการให้พนักงานปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง

       -  เราพบกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้าง   

       -  การจัดการความเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับมุมมองตนเอง

5.  การมีทักษะหลากหลายในการทำงาน                       (FLEXIBLE SKILLS)   

       -  ทำไมองค์กรต้องการให้เรามีทักษะที่หลากหลายในการทำงาน   

       -  สำรวจทักษะในการทำงานของเราและงานที่เชื่อมโยงกัน   

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

 

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

สถานที่อบรม: โรงแรมตามแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงทเพมหานคร (แจ้งอีกครั้ง)

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: http://www.tesstraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาดเพื่อนำพาองค์กรสู่การ เป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดย หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักกา...
วิธีการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดรายได้ เพิ่มยอดขาย เพิ่มผู้ติดตาม เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
· ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน · ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง · ลูกพี่สอนงานแล้ว ลูกน้องไม่ทำหรือทำไม่ได้ตามที่...
หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช
การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ฝึกพัฒนาแนวคิดในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุต...
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจยุคใหม่ รวมศาสตร์การบริหารธุรกิจในด้านการตลาด การเงิน ภาษี กฎหมายธุรกิจ การบริหารคน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทิศทางการลงทุน เหมาะสำหรับ ผู้จัดก...
หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้มี วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และสามารถแนะแนวทางสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันได้