มีค่าใช้จ่าย

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ How to Purchase Effectively

อบรมวันที่ 24 เมษายน 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ How to Purchase Effectively

หลักการและเหตุผล

กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละบริษัทนั้นเป็นต้นน้ำของกิจการ หากเกิดการสะดุดขลุกขลักก็ย่อมสร้างความปั่นป่วนให้ปฏิบัติการต่างๆ ดังนั้นผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการซื้อรูปแบบต่างๆให้ถ่องแท้ อีกทั้งควรเข้าใจข้อดีข้อเสียการจัดรูปแบบองค์กรในฝ่ายจัดซื้อด้วย

หัวข้อการสัมมนา

 1. 1.             ประสิทธิภาพของงานจัดซื้อในสายตาผู้บริหาร
 2. 2.             อะไรคือสิ่งบ่งชี้ว่างานจัดซื้อมีประสิทธิภาพ
 3. 3.             ข้อดีข้อเสียของการจัดองค์กรจัดซื้อแบบศูนย์รวม แบบกระจายอำนาจ และแบบผสมผสาน
 4. 4.             เทคนิค วิธีการสั่งซื้อ รูปแบบต่างๆ
  -  Bidding, Tender (ประมูลประกวดราคา)
  -  E-Auction
  -  Blanket Order, Call-off contract
  -  Fixed contract
  -  Systems Contracting
  -  Consignment

-  Service Runner
-  Rubber stamp (ตรายาง)
-  Just in Time
-  Purchasing Card
-  Paperless Purchasing, Online Purchasing

 1. 5.             การจัดซื้อแต่ละแบบมีผลต่อความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
 2. 6.             เครดิตเทอมแบบต่างๆ
 3. 7.             วิธีป้องกันการทุจริตคิดมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดซื้อ, How to Purchase Effectively, จัดซื้อ, การจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ถ้าเก็บสต็อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคำนวณค่าเสียหายได้อย่างไร
หัวหน้างานแผนกแม่บ้านเป็นภาระงานที่สำคัญ ต้องพร้อมด้วยทักษะด้านการบริหารงานและการบริหารคน และต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ เพื่อสามารถบริหารจัดการงานและดูแลปกครองลูกน้องได้อย่...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งวิธีบริหารจัดการกรณีเหตุสารเคมีรั่วไหล
วันนี้คุณพร้อมจะลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายของชีวิต หรือยัง ถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากลดน้ำหนัก มีรูปร่างที่ดี แต่ทำมา 108 วิธีแล้วก็ยังไม่เห็นผล เสียเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ไม่เวิร์ค แสด...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานคร จัดโครงการอบรม หลักสูตร "ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐาน ด้วย WinCC" รุ่น 18 วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เหมาะสำหรับ จป.วิชาชีพ และผู้สนใจในระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม จัดอบรม "การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน" วันที่ 5-7 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงการทำงานของระบบปฏิบัติการ Linux ตั้งแต่ระบบจัดเก็บไฟล์ไปจนถึงวิธีการติดตั้ง การตั้งค่าและการจัดการโมดูลที่จำเป็นในการให้บริการผู้ใช้งาน ตลอดจนวิธีการกำหนด...
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญหาและความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค